CDR.cz - Vybráno z IT

6 nejčastějších problémů s 3D tiskárnou a nezbytné tipy pro jejich řešení

Zdroj: Shutterstock

3D tiskárny jsou velmi užitečným nástrojem pro výrobu prototypů, modelů a dalších 3D objektů. Bohužel se v průběhu tisku mohou vyskytnout různé problémy, které bývají frustrující a vedou ke špatným výsledkům či dokonce (v horším případě) k požáru. V následujícím článku vám představíme ty nejčastější a také způsoby řešení.

Nedostatečné přilnutí na podložce

Je to první z nejčastějších problémů při tisku 3D objektů. Když se objekt totiž nelepí dostatečně na podložku, může se posouvat nebo deformovat. Existuje hned několik možností, jak tento problém vyřešit:

 • Použijte správný typ podložky. Vyrábí se různé druhy podložek, jako jsou kovové desky, skleněné desky nebo speciální lepicí pásy. Každý typ má své výhody a nevýhody.
 • Vhodnou teplotou podložky. Pokud je teplota podložky příliš nízká, objekt se povětšinou neroztaví dostatečně a nepřilepí se. Pokud je naopak příliš vysoká, může se objekt roztavit příliš a poničit se.
 • Správnou teplotou trysky. Platí úplně totéž jako u teploty vaší podložky. Jestliže není tryska dostatečně horká, objekt se nemusí roztavit dostatečně a nebude se přilepovat na podložku, což zapříčiní jeho deformaci. 

Chybné vrstvy a nedostatečná kvalita tisku

Dalším častým problémem je chybné vrstvení a nedostatečná kvalita tisku. To může vést k tomu, že objekt bude mít nerovné vrstvy nebo se bude špatně připojovat k jiným částem. 

 • Použijte správný typ filamentu. Existuje mnoho různých typů filamentu, jako jsou PLA, ABS, PETG atd. Každý typ filamentu má své vlastnosti a vlastnosti tisku. Některé typy filamentu jsou vhodné pro jemné detaily, zatímco jiné jsou vhodné pro větší pevnost a trvanlivost.
 • Zrychlete tisk. Pokud je rychlost tisku příliš vysoká, filament se nemusí stíhat roztavit a tiskne nekvalitně. Pokud je rychlost tisku příliš nízká, může dojít k přehřátí filamentu a ke ztrátě kvality tisku.

Zdroj: Shutterstock

Zaseknutý filament

 • Zaseknutí filamentu v trysce může vést k tomu, že tiskárna nebude posléze schopna tisknout další objekty.
 • Zkontrolujte, zda je filament správně vložen do tiskárny. Některé tiskárny mají speciální systémy pro vkládání filamentu, které je třeba správně nastavit.
 • Zkontrolujte, zda je tryska čistá. Pokud se v trysce nahromadí filamentový odpad, může dojít k zaseknutí filamentu. V takovém případě je třeba trysku vyčistit.
 • Zkontrolujte, zda není filament poškozený. Pokud je filament poškozený, může se zaseknout v trysce. V takovém případě je třeba filament vyměnit.

Skvrny nebo chybějící části

Skvrny nebo chybějící části jsou problémem, kdy tisk obsahuje vady nebo části chybí úplně. V takovém případě pomohou řešení, která jsme již výše vyjmenovali - s teplotou trysky a rychlost tisku. Pokud by nepomohly, můžete ještě například:

 • Zkontrolovat, zda je správně nastavena výška vrstvy. Pokud je vrstva příliš tenká, může dojít k nedostatečnému spojení vrstev a k chybějícím částem.
 • Zkontrolovat adhezi tisku. Pokud se totiž tisk nedokáže přiměřeně držet na podložce, mohou na něm vznikat různé skvrny nebo chybět části.

Zdroj: Shutterstock

Zaseklý filament

Zaseknutí filamentu je další poměrně běžný problém, zejména u levnějších 3D tiskáren, kdy se filament nezvládá plynule přesouvat tiskovou hlavou a může způsobit narušení tisku. 

 • Zkontrolujte, zda je správně nastavena teplota tisku. Pokud je teplota příliš nízká, může dojít k zaseknutí filamentu.
 • Zkontrolujte, zda je tisková hlava čistá. Pokud je tisková hlava zaneřáděná, může se taktéž filament snadno zaseknout.
 • Zkontrolujte, zda je filament správně napojen. Pokud je filament špatně napojen, může se zaseknout v tiskové hlavě nezávisle na tom, zda je čistá nebo ne.

Odchylky v rozměru

Odchylky v rozměru jsou problémem, kdy se tisk vytváří v jiných rozměrech, než by měl. Opět v tomto případě záleží na teplotě tisku. Pokud je teplota příliš vysoká nebo nízká, může dojít k odchylkám v rozměru. To samé platí pro nastavení rychlosti tisku a správně uvedené parametry ve skutečném (výsledném) měřítku. 

Diskuse ke článku 6 nejčastějších problémů s 3D tiskárnou a nezbytné tipy pro jejich řešení

Čtvrtek, 4 Květen 2023 - 13:16 | Derryk | Že ty jsi zase psal o něčem o čem nemáš ánung a...

Zobrazit diskusi