CDR.cz - Vybráno z IT

Co je to BIC/SWIFT? Jak a kdy se tato čísla a kódy používají?

Při nakupování věcí z e-shopu či jakýkoliv platební styk využívá většina lidí pouze standardní údaje z platební karty, protože se jedná o platbu právě na e-shopu nebo v rámci naší republiky. Některé zahraniční e-shopy ale vyžadují platbu pomocí příkazu k úhradě a rázem se dostanete do styku s pojmy, jako je SWIFT nebo BIC. Právě tyto pojmy jsme se rozhodli objasnit v našem článku.

zdroj: Shutterstock

Se SWIFT a BIC jste však mohli přijít do styku pokud třeba pracujete v zahraničí, ale výplatu si necháváte posílat na český účet, nebo pokud si u zahraniční firmy, jako je Google nebo Facebook objednáte reklamu či jinou službu. Rozhodně se ale hodí vědět, co tyto kódy reprezentují, kdy je použít a jak s nimi nakládat.

Co je to SWIFT?

SWIFT je zkratka pro Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication a jde o společnost pro mezibankovní finanční telekomunikaci. V praxi se pak SWIFT používá při odesílání a přijímání plateb v cizích měnách, a to po celém světě. V systému SWIFT pak každé ze zúčastněných bank dostane přidělený svůj unikátní identifikační kód – BIC.

zdroj: Shutterstock

Co je to BIC?

BIC je zkratka pro Business Identification Code, který dokáže jednoznačně identifikovat konkrétní banku při mezinárodním platebním styku. Je to v podstatě mezinárodní obdoba kódu banky, který užíváme běžně při národním platebním styku a je upravena mezinárodní normou ISO 9362. BIC kód obsahuje obvykle 8 až 11 znaků a má své jasně dané zákonitosti:

  • První čtyři znaky představují kód konkrétní banky

  • Další dva znaky poté identifikují konkrétní zemi – pro Českou republiku jsou to písmena CZ

  • Následující dva znaky pak konkretizují místo či region, jako je třeba Praha

  • Poslední tři znaky jsou pak již volitelné a dokážou specifikovat konkrétní pobočku dané banky

BIC na firemních dokumentech

Obecně se doporučuje, aby společnosti uváděli na svých firemních tiskopisech, dokumentech a informačních materiálech mimo čísla bankovního účtu a kódu banky v národním formátu, také IBAN a BIC. Od 31. října 2016 však nejsou tyto údaje u přeshraničních plateb v eurech do zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru vyžadovány.

Poplatky za přeshraniční platby

Podle oficiálních údajů na stránkách České národní banky by měly být poplatky za přeshraniční platby provedené v eurech v rámci zemí EU pouze do výše poplatků, které si banka účtuje při tuzemských platbách, a to podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/518, které vešlo v platnost 15.12.2019. Pokud ale klient uvede jiný formát, než IBAN nebo vyplní špatné údaje, může být platba odmítnuta nebo mohou být účtovány dodatečné poplatky.

Tagy: 
Zdroje: 

Diskuse ke článku Co je to BIC/SWIFT? Jak a kdy se tato čísla a kódy používají?

Žádné komentáře.