CDR.cz - Vybráno z IT

Abacus: EVOLVE měníme na EVOLVEO

evolveo logo
Ke změně názvu se společnost Abacus Electric, která je výrobcem a garantem servisu této značky a která zůstává i nadále nezměněna, odhodlala z ryze expanzních a rozvíjejících se důvodů. Rozšířením názvu značky se nemění právní vztahy spojené s původním názvem, zachována zůstává i právní subjektivita a délka záruky.

Abacus věří, že vstupem na další trhy osloví a získá nové zákazníky, kteří tak firmě umožní efektivněji reagovat na jejich poptávku a stále zdokonalovat kvalitu svých výrobků.

Evolve Solaris

K rozšíření názvu značky jsme přistoupili z důvodu vstupu na další trhy. Slovo „evolve„ je bohužel málo unikátní, je běžně používáno v anglicky mluvících zemích, domény s tímto názvem jsou v mnoha zemích již obsazené. Chceme se vyhnout kolizím našeho původního názvu s jinými značkami „Evolve“ ve světě.

Věříme, že vstupem na další trhy se zvýší i počet prodaných kusů značky EVOLVEO. Tento fakt nám umožní účinněji ovlivňovat design a kvalitu výrobků, což povede ke zvýšení spokojenosti uživatelů naší značky."

Staré domény www.evolve.cz a www.evolve-europe.com byly přesměrovány na novou doménu: www.evolveo.eu 

"Dovolujeme si vás upozornit, že informační materiály ke stávajícím produktům /fotografie, datasheety, manuály... obsahují starý název značky. Obdobně staré skladové zásoby budou obsahovat produkty s původním názvem EVOLVE. Nový název EVOLVEO bude použit až na nově vyráběných produktech,“ dále uvedl v oznámení Petr Petrlík, CEO Abacus Electric.