CDR.cz - Vybráno z IT

IGNUM zavádí nové emailové řešení

e-mail_ikona
Společnost IGNUM v rámci své individualizované divize uvádí nové emailové řešení (NMR) založené na technologii cloudu, které přináší klientům větší stabilitu a bezpečnost při práci s emaily.

IGNUM postupně přechází na nové cloudové řešení emailových služeb, které zákazníkům garantuje větší ochranu proti výpadkům. Současně IGNUM rozšiřuje portfolio stávajících emailových služeb.

Součástí NMR je velmi efektivní anti-spamový nástroj, tzv. greylisting, který dokáže triviální metodou odkládání přijetí emailu zastavit spam s účinností přesahující 95%. Výhodou nového řešení je robustnější implementace emailových serverů, modernější administrace a především vyšší bezpečnost a stabilita uvedl Marek Erneker, ředitel individualizované divize společnosti IGNUM. V případě, že je nedostupná některá část řešení, obslouží ji záložní servery, které garantují, že se výpadek klienta nedotkne.

ignum_tz

Méně spamu bez nutnosti složité konfigurace

NMR umožňuje rozložení zátěže mezi více serverů zpracovávajících uživatelské požadavky. Současně velmi účinně chrání emailové účty prostřednictvím metody greylisting, která výrazně redukuje objem spamu a ulehčuje tak práci dalším mechanismům určeným pro boj s ním.

Hlavní výhodu z pohledu uživatelů představuje fakt, že greylisting nevyžaduje žádnou další konfiguraci ze strany klienta. Koncový uživatel zaznamená pouze drobné zpoždění u první zprávy. Z pohledu SMTP serveru je cenná úspora také systémových prostředků, neboť toto řešení není nákladné na procesorový čas a paměť, na rozdíl od většiny filtrovacích nástrojů pro eliminaci spamu.Pro spuštění greylistingu bylo nutné přistoupit k úpravě nastavení load balancing serverů, které příchozí požadavky předávají na jednotlivé redundantní poštovní servery.

Oddělili jsme emailovou vrstvu a použili implementaci LVS/TUN (Linux Virtual Server). Funkčnost load balancing serverů a dalších redundantních členů celého řešení je stále zachovaná, dodává Václav Steiner, vedoucí linux administrátorů. Rozdíl spočívá v tom, že komunikace probíhá skrze navázané privátní IP tunely mezi load balancing servery a cílovými poštovními servery, které následně odesílají požadavky přímo klientovi.

Zdroje: 

Tisková zpráva