CDR.cz - Vybráno z IT

Jak postupovat při dopravní nehodě?

Každý sice doufá, že se ho dopravní nehoda netýká, ale na silnicích nemáme svůj osud vždy jen ve svých rukou. Vždy je tedy dobré vědět, co dělat, abyste ochránili svůj majetek a život přeživších a jednali tak, jak doporučje Policie ČR.

Zdroj: Shutterstock

Zažít autonehodu nechce určitě nikdo, ale vždy je lepší být při nejmenším připraven a vědět, co v případě takového neštěstí dělat. Rozhodně je vždy lepší učinit vše v rámci prevence, abyste případné autonehodě předcházeli. Jinými slovy být ve střehu, i když jste na hlavní silnici a máte přednost.

Pokud se vám nějaká taková nepříjemnost stane, rozhodně je dobré vědět, co přesně máte udělat. V první chvíli jsou samozřejmě všichni zúčastnění ve velkém šoku nebo ještě hůře zranění. Vždy se ale vyplatí zachovat chladnou hlavu a mít naučené kroky, co přesně dělat. Pro jistotu jsme vám tyto kroky shrnuli v tomto článku, od těch logických až po ty, které by vás ve vypjaté chvíli nemuseli okamžitě napadnout:

 • jako první musíte samozřejmě zastavit vozidlo a vypnout motor
 • hned poté je zapotřebí viditelně označit místo nehody, což znamená zapnout výstražná světla a umístit výstražný trojúhelník na silnici před nehodu
 • dle zákona si pak musíte obléci reflexní vestu
 • pak je zapotřebí vrátit se k místu nehody a zjistit stav účastníků nehody, a to včetně spolujezdců, cyklistů a chodců
 • pokud zjistíte, že někdo utrpěl nějaká zranění, musíte okamžitě zavolat složky Integrovaného záchranného systému na čísle 112 a případně začít ihned dle pokynů pracovníka na lince 112 začít s poskytováním první pomoci
 • někteří účastníci dopravní nehody se chtějí uklidnit, a proto posléze požijí alkoholické nápoje, omamné látky či psychotropní látky. Silně ale doporučujeme se požití těchto látek vyvarovat, protože až policie začne případ vyšetřovat, našla by vám v krvi alkohol, THC či další zakázané látky za volantem a viníkem nehody byste se tak pravděpodobně mohli stát vy.
 • V ideálním případě nepřemisťujte vozidla, ledaže by výrazně bránili v provozu. V tomto případě vyznačte a nafoťte polohu vozidel po nehodě a havarovaná vozidla odstraňte tak, aby mohl být obnoven provoz.
 • V případě, že došlo k poškození veřejně prospěšného zařízení, jako je sloup veřejného osvětlení nebo dopravní značka, musíte tuto skutečnost také nahlásit policii
 • Dále je doporučeno, abyste si spolu s dalšími účastníky dopravní nehody a případnými svědky prokázali svoji totožnost.
 • Pokud jsou všechny předchozí kroky splněny, můžete si vyplnit společně formulář o hlášení dopravní nehody pro pojišťovnu.
 • V některých případech se může stát, že druhý řidič s vámi nebude souhlasit v pohledu na to, jak se nehoda stala nebo nebo ochoten formulář vyplnit. V takovém případě opět zavolejte policii a zapište si registrační značku druhého vozidla, které bylo účastno dopravní nehodě.

Veškeré výše uvedené kroky jsou přímo doporučovány Policií ČR a není dobré jejich pořadí přeskakovat. V minulosti již bylo mnoho dopravních nehod, které byly spíše banální, ale tím, že si účastníci nevzali reflexní vestu a neoznačili místo nehody výstražným trojúhelníkem, přijelo jiné auto, které narazilo do již havarovaných aut a z banální nehody byla smrtelná nehoda. 

Zdroje: 

Diskuse ke článku Jak postupovat při dopravní nehodě?

Žádné komentáře.