CDR.cz - Vybráno z IT

Jak se naučit programovat a získat první práci v IT

Zdroj: Shutterstock

„IT je budoucnost.“ Tuto větu jistě slyšíte stále častěji a může se zdát klišé, ale v dnešní digitální éře je to zkrátka pravda. Informační technologie (IT) ovlivňují téměř všechny aspekty našeho života – od komunikace a zábavy až po práci a vzdělání. A právě proto je programování, tedy schopnost psát a interpretovat kód, stále žádanější dovedností na trhu práce. Pokud máte zájem stát se součástí této dynamické a rychle se rozvíjející oblasti, měli byste vědět, že to vyžaduje určité úsilí, odhodlání a trpělivost. V tomto článku si proto představíme postup, jak se naučit programovat a jak získat svou první práci v IT.

1. Vyberte si programovací jazyk

Prvním krokem je rozhodnutí, který programovací jazyk se chcete naučit. Existuje mnoho různých jazyků, jako jsou Python, Java, JavaScript, C++, C# a mnoho dalších. Výběr závisí na vašich zájmech a cílech. Například, pokud se chcete zaměřit na vývoj webových stránek, může být JavaScript vhodnou volbou. Pro začátečníky se často doporučuje začít s Pythonem, protože má čistou syntaxi a je relativně snadno čitelný. Samozřejmě zde platí i relativně přímá úměra, kdy u nejjednodušších jazyků jsou i nejmenší výdělky, právě protože jsou snadnější na naučení. Pokud se ale budete zabývat například vývojem umělé inteligence, můžete si vydělat již pořádný balík.

1. Výběr programovacího jazyka

Výběr správného programovacího jazyka je klíčovým prvním krokem na vaší cestě k programování. Existuje mnoho různých jazyků, z nichž každý má své specifické použití, výhody a nevýhody. Zde je podrobnější pohled na některé z nejpopulárnějších jazyků:

 • Python: Python je často doporučován pro začátečníky díky své přívětivé syntaxi a snadné čitelnosti. Jeho jednoduchost umožňuje rychlý start do světa programování. Python se široce využívá v oblasti webového vývoje, datové analýzy, umělé inteligence a automatizace. Díky bohatému ekosystému knihoven a aktivní komunitě je snadné najít zdroje a tutoriály.

 • Java: Java je robustní, objektově orientovaný jazyk často používaný v korporátním prostředí. Je známá svou schopností běžet na různých platformách (write once, run anywhere). Java je populární pro vývoj desktopových aplikací, velkých webových systémů a Android aplikací. Ovládnutí konceptů Javy může trvat déle, ale vybaví vás silnými programátorskými dovednostmi.

 • JavaScript: JavaScript je základním jazykem pro webový vývoj. V kombinaci s HTML a CSS umožňuje interaktivitu a dynamiku na webových stránkách. S nástupem technologií jako je Node.js se JavaScript rozšířil i do backendového vývoje. Různé frameworky jako React, Angular a Vue.js usnadňují tvorbu moderních webových aplikací.

 • C++: C++ je výkonný jazyk často používaný pro vývoj softwarových aplikací, her a systémového programování. Díky své blízkosti k hardwaru je náročnější na naučení, ale poskytuje vývojářům větší kontrolu nad pamětí a výkonem programu.

 • C#: C# je vyvíjen společností Microsoft a je běžně používán pro vývoj aplikací na platformě Windows. Je vhodný pro vývoj desktopových aplikací, her (zejména pomocí Unity) a webových aplikací pomocí ASP.NET. Díky silným vývojářským nástrojům může být náročný na naučení, ale odměna ve formě vyšších platů je lákavá.

 • Ruby: Ruby je jazyk známý pro svou eleganci a jednoduchost. Je často spojován s webovým frameworkem Ruby on Rails, který usnadňuje vývoj webových aplikací. Ruby má menší trhový podíl než některé jiné jazyky, ale stále nabízí zajímavé příležitosti.

 • Swift: Swift je jazyk vytvořený společností Apple a je určený pro vývoj aplikací pro iOS a macOS. Pokud máte zájem o vývoj pro mobilní platformy od Apple, Swift je nezbytným jazykem.

Zdroj: Shutterstock

2. Učte se základy programování

Jakmile si vyberete programovací jazyk, začněte se učit jeho základy. Porozumění základním konceptům, jako jsou proměnné, podmínky, smyčky, třídy a funkce, je klíčové pro jakýkoli programovací jazyk. Existuje mnoho online kurzů, knih a tutoriálů, které vám mohou pomoci s tímto základním porozuměním.

Klíčové oblasti k osvojení:

 • Logické myšlení: Programování vyžaduje systematické myšlení a rozkládání složitých úkolů na menší kroky. Tím se rozvíjí schopnost analyzovat a řešit problémy.
 • Kreativita a inovace: Programování umožňuje vytvářet nové digitální produkty a služby. Vaše nápady mohou vést k inovacím, které změní svět kolem nás.
 • Pracovní příležitosti: Pracovní trh stále více vyžaduje znalosti programování v různých oblastech. Základní dovednosti v programování vám mohou otevřít dveře k různorodým a dobře placeným pracovním místům.
 • Samostatnost: Schopnost programovat vám umožní realizovat své projekty a nápady bez nutnosti spoléhat na další lidi.
 • Porozumění technologii: Programování vám pomůže lépe porozumět tomu, jak technologie fungují a jak můžete efektivně využívat digitální nástroje.

Jak se naučit základy programování:

 • Online kurzy: Existuje mnoho online kurzů a interaktivních platforem, které vás provedou základy programování krok za krokem. Například Coursera, Udemy, edX nebo ITNetwork.cz.
 • Knihy a tutoriály: Knihy a online tutoriály mohou poskytnout strukturovaný přístup k učení programování.
 • Vzdělávací instituce: Některé školy a univerzity nabízejí kurzy programování pro začátečníky.
 • Praktická cvičení: Naučit se programovat vyžaduje praxi. Pokuste se tvořit jednoduché projekty, abyste si osvojili praktické dovednosti.
 • Komunita a fóra: Připojení k programátorské komunitě vám může poskytnout podporu, radu a inspiraci.

3. Projekty a praxe

Praktická zkušenost je klíčem k úspěchu v programování. Práce na projektech vám umožní aplikovat naučené dovednosti a získat konkrétní zkušenosti.

Proč pracovat na projektech?

 • Aplikace naučených dovedností: Práce na reálných projektech vám umožní aplikovat to, co jste se naučili v praxi.
 • Učení se z chyb: Chyby jsou běžnou součástí programování. Učení se z vlastních chyb je neocenitelné.
 • Rozvoj kreativity: Projekty často vyžadují kreativní řešení problémů.
 • Vytvoření portfolia: Projekty mohou být součástí vašeho portfolia, které představíte potenciálním zaměstnavatelům.

Jak začít pracovat na projektech?

 • Vyberte zajímavý projekt: Začněte s projektem, který vás zajímá a odpovídá vašim dovednostem. Může to být jednoduchá webová stránka, aplikace nebo hra.
 • Plánujte: Rozdělte projekt na menší části a plánujte postup. To vám umožní lépe se orientovat a udržovat motivaci.
 • Implementujte: Začněte kódovat a postupně budujte projekt. Pokud narazíte na problém, neváhejte konzultovat online tutoriály, knihy nebo komunity.
 • Ladění a testování: Projekt pravděpodobně nebude hned dokonalý. Strávíte čas laděním chyb a optimalizací.
 • Dokončení: Když projekt funguje a jste s ním spokojení, je čas ho prezentovat ve svém portfoliu.

4. Online komunity a fóra

Připojení k online komunitám a fórům vám umožní komunikovat s dalšími programátory, sdílet znalosti, řešit problémy a získávat nové perspektivy.

Proč se zapojit do online komunit a fór?

 • Získání rychlé pomoci: Když narazíte na problém, komunita vám může rychle poskytnout rady, návody nebo odkazy na relevantní zdroje.
 • Sdílení znalostí: Odpovídáním na otázky ostatních lidí můžete posílit své vlastní znalosti.
 • Rozvoj profesní sítě: Online komunity vám umožňují navázat spojení s lidmi ze stejného odvětví, což může vést k novým příležitostem a spolupracím.
 • Učení se nových trendů: Diskuse v online komunitách vám umožní udržet krok s novými technologiemi, frameworky a postupy.

Jak získat co nejvíce z online komunit?

 • Zvolte správné platformy: Vyberte platformy relevantní pro váš zájem, jako jsou Stack Overflow, Reddit, GitHub, Dev.to a další.
 • Buďte aktivní: Aktivně se zapojujte do diskusí, komentujte příspěvky ostatních a podílejte se na sdílení svých znalostí.
 • Respektujte pravidla: Každá komunita má svá pravidla chování. Respektujte je a chovejte se slušně.
 • Využívejte vyhledávání: Předtím než položíte otázku, zkuste vyhledat, zda už někdo nepoložil podobnou otázku a zda už na ni není odpověď.

5. Pokročilé dovednosti a specializace

Jakmile ovládáte základy, můžete se začít specializovat a rozvíjet pokročilé dovednosti.

Možné specializace:

 • Webový vývoj: Frontend (HTML, CSS, JavaScript) nebo backend (Node.js, Ruby on Rails, Django).
 • Mobilní vývoj: Vývoj pro iOS (Swift) nebo Android (Kotlin, Java).
 • Datová věda: Analýza dat, strojové učení (Python, R).
 • Kybernetická bezpečnost: Ochrana systémů a sítí.
 • Vývoj her: Game design a programování (Unity, Unreal Engine).

Jak rozvíjet pokročilé dovednosti?

 • Pokročilé kurzy a certifikace: Absolvujte pokročilé kurzy nebo získejte certifikace ve své specializaci.
 • Práce na složitějších projektech: Zapojte se do projektů, které vyžadují hlubší znalosti a pokročilé techniky.
 • Účast na workshopech a konferencích: Setkávejte se s odborníky z oboru a učte se od nich.
 • Čtení odborné literatury: Sledujte odborné publikace, blogy a knihy relevantní pro vaši specializaci.

6. Tvorba portfolia

Vaše portfolio je vizitkou vašich schopností a projektů. Je to způsob, jak ukázat potenciálním zaměstnavatelům, co umíte.

Co zahrnout do portfolia?

 • Projekty: Ukázky vašich projektů s popisem, co jste vytvořili a jaké technologie jste použili.
 • Kód: Ukázky čistého a dobře strukturovaného kódu.
 • Dokumentace: Podrobnou dokumentaci k vašim projektům.
 • Osobní informace: Krátký životopis a kontaktní informace.

Jak vytvořit atraktivní portfolio?

 • Profesionalita: Portfolio by mělo být přehledné a profesionálně vypadající.
 • Aktualizace: Pravidelně aktualizujte své portfolio o nové projekty a zkušenosti.
 • Prezentace: Zaměřte se na prezentaci projektů způsobem, který ukáže vaše dovednosti a kreativitu.

7. Hledání práce v IT

Jak najít práci v IT?

 • Online pracovní portály: Hledejte práci na portálech jako je LinkedIn, Indeed, Glassdoor, a Jobs.cz.
 • Networking: Využívejte své kontakty a účastněte se networkingových akcí.
 • Kariérní veletrhy: Navštěvujte veletrhy práce a prezentujte své portfolio.
 • Personalizované životopisy a motivační dopisy: Přizpůsobte své životopisy a motivační dopisy konkrétní práci, o kterou se ucházíte.
 • Příprava na pohovory: Připravte se na technické pohovory a otázky týkající se vašich projektů a dovedností.

Jaké dovednosti zaměstnavatelé hledají?

 • Technické dovednosti: Silné technické znalosti a zkušenosti s relevantními technologiemi.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost efektivně komunikovat a spolupracovat s týmem.
 • Řešení problémů: Schopnost analyzovat problémy a nalézat efektivní řešení.
 • Učení a adaptabilita: Ochota učit se nové technologie a adaptovat se na měnící se požadavky.

Zdroj: Shutterstock

Proč pracovat na projektech?

Projekty jsou mostem mezi teoretickým učením a praktickým uplatněním vašich znalostí. Když se učíte programovat, je snadné zabývat se pouze příklady a cvičeními, které poskytují vývojářské platformy a kurzy. Nicméně práce na skutečných projektech vám nabídne naprosto odlišnou zkušenost. Nebudou to žádné modelové situace, ale budete se muset vypořádat s reálnými úkoly. Mimo jiné se budete muset naučit například:

 1. Aplikovat naučené dovednosti
 2. Učit se z vlastních chyb
 3. Rozvíjet kreativitu
 4. Vytvořit portfólio

Jak začít pracovat na projektech?

Prvním krokem je vybrat projekt, který vás opravdu zajímá a který odpovídá vašim dovednostem a úrovni znalostí. Nemusí to být něco extrémně složitého; může to být jednoduchá webová stránka, aplikace nebo dokonce hra.

 1. Nápad: Začněte s nápadem. Může to být zjednodušená verze stávající aplikace nebo něco úplně nového, co vás oslovuje.

 2. Plánování: Rozdělte projekt na menší části a plánujte, jak budete postupovat. To vám umožní lépe se orientovat a udržovat motivaci.

 3. Implementace: Začněte kódovat a postupně budujte projekt. Nebojte se konzultovat online tutoriály, knihy nebo komunity, pokud narazíte na problém.

 4. Ladění a testování: Projekt pravděpodobně nebude hned dokonalý. Strávíte čas laděním chyb a optimalizací.

 5. Dokončení: Když projekt funguje a jste s ním spokojení, je čas ho prezentovat ve svém portfoliu.

Online komunity a fóra

V dnešní digitální době máme jedinečnou možnost připojit se k online komunitám a fórům, kde můžeme komunikovat s dalšími programátory, sdílet znalosti, řešit problémy a získávat nové perspektivy. Tato interakce není jen užitečná pro učení a sebevzdělávání, ale také pro budování sítě kontaktů, získání podpory a zlepšení dovedností. V této kapitole prozkoumáme, proč jsou online komunity důležité a jak z nich můžete vytěžit co nejvíce.

Proč se zapojit do online komunit a fór?

 1. Získání rychlé pomoci: Když narazíte na problém při programování, může být užitečné mít přístup ke komunitě lidí, kteří se s tímto jazykem již setkali. Mohou vám poskytnout rychlé rady, návody nebo odkazy na relevantní zdroje. Rozhodně ale zkuste problém nejdříve vyřešit svépomocí. Mnozí začátečníci vezmou každý svůj problém a místo řešení napíší problém na Stack Overflow a ani se nenamáhají vyhledat, zda někdo již nepoložil podobně primitivní dotaz. S největší pravděpodobností totiž ano.

 2. Sdílení znalostí: Odpovídáním na otázky ostatních lidí můžete posílit své vlastní znalosti. Když se pokusíte vysvětlit někomu jinému určitý koncept, často se vám to pomůže lepšímu pochopení.

 3. Rozvoj profesní sítě: Online komunity vám umožňují navázat spojení s lidmi ze stejného odvětví, což může vést k novým příležitostem, spolupracím nebo dokonce k získání práce.

 4. Učení se nových trendů: IT je rychle se měnící oblast. Diskuse v online komunitách vám umožní udržet krok s novými technologiemi, frameworky a postupy.

Zdroj: Shutterstock

Jak získat co nejvíce z online komunit?

 1. Zvolte správné platformy: Existuje mnoho online komunit a fór, takže vyberte ty, které jsou relevantní pro váš zájem a cíle. Populární platformy zahrnují Stack Overflow, Reddit, GitHub, Dev.to a mnoho dalších.

 2. Buďte aktivní: Nejlepší způsob, jak získat z online komunit co nejvíce, je být aktivní účastník. Aktivně se zapojujte do diskusí, komentujte příspěvky ostatních a podílejte se na sdílení svých znalostí.

 3. Respektujte pravidla: Každá komunita má svá pravidla chování. Respektujte je a chovejte se slušně. To vám pomůže získat respekt ostatních členů a udržet konstruktivní diskuse.

 4. Využívejte vyhledávání: Předtím než položíte otázku, zkuste vyhledat, zda už někdo nepoložil podobný dotaz. Často zde najdete užitečné odpovědi bez čekání na reakci.

 5. Sdílejte své projekty: Pokud pracujete na nějakém zajímavém projektu, nebojte se ho sdílet s komunitou. Můžete získat cennou zpětnou vazbu a podnětné nápady.

Jak mohou online komunity pomoci při hledání práce?

Zapojení se do online komunit může být velmi prospěšné při hledání práce v IT:

 1. Síťování: Kontakt s dalšími lidmi v oboru vám může otevřít dveře k pracovním příležitostem. Lidé v komunitách mohou být zdrojem informací o pracovních nabídkách nebo mohou doporučit vaše jméno potenciálním zaměstnavatelům.

 2. Viditelnost: Aktivní účast v online komunitách může zvýšit vaši viditelnost a povědomí o vašich schopnostech. To může přilákat pozornost pracovních nabídek a projektů.

 3. Ukázka dovedností: Diskuse a sdílení znalostí v online komunitách mohou ukázat váš hlubší zájem o programování a schopnost komunikovat a spolupracovat s ostatními.

Učte se stále více

V oblasti informačních technologií je neustálé učení zásadní pro úspěch a růst. Jedna věc je, že se naučíte základní strukturu jazyka a naučíte se objektově myslet. Druhá věc je, že poměrně často vychází aktualizace knihoven jednotlivých jazyků, v rámci kterých přichází nové funkce i nové možnosti. Rychlý vývoj technologií, nové trendy a postupy vyžadují zkrátka od programátorů, aby se stále zdokonalovali a udržovali krok s dobou. V této kapitole prozkoumáme, proč je kontinuální vzdělávání důležité, jaké způsoby lze využít k učení se nových dovedností a jak to může pozitivně ovlivnit váš profesní rozvoj.

Zdroj: Shutterstock

Proč je neustálé učení klíčové?

 1. Nové technologie: Technologie se neustále vyvíjejí a nástroje, knihovny a frameworky dostávají stále nové funkce. Učení nových technologií vám umožní získat konkurenční výhodu na trhu práce.

 2. Zlepšení dovedností: Každý programovací jazyk a koncept má mnoho vrstev a hloubek. Učením získáváte hlubší porozumění a dovednosti, které můžete uplatnit při vývoji sofistikovanějších projektů.

 3. Inovace: Stále učení vám umožní přinášet inovace do vaší práce. Můžete přicházet s novými způsoby řešení problémů a vylepšení existujících systémů.

 4. Kariérní růst: Vzdělání a zdokonalování dovedností mohou vést k povýšení, získání lepších pracovních nabídek nebo možnosti stát se odborníkem ve své oblasti.

Metody neustálého učení

 1. Online kurzy a platformy: Existuje mnoho online kurzů, které vám umožní učit se nové dovednosti ve svém volném čase. Platformy jako Coursera, Udemy, edX a Pluralsight nabízejí širokou škálu kurzů zaměřených na různé programovací jazyky a oblasti.

 2. Knihy a materiály: Knihy jsou stále ceněným způsobem učení. Mnoho autorů a expertů publikuje knihy, které pokrývají různé aspekty programování a IT.

 3. Praktické projekty: Vytváření projektů je nejen způsobem učení se nových dovedností, ale také jejich uvádění do praxe. Projekty vám umožní zkoumat a experimentovat s novými koncepty.

 4. Konference a workshopy: Účast na konferencích a workshopech vám umožní setkat se s profesionály v oboru, získat nové perspektivy a sledovat aktuální trendy.

 5. Online komunity a fóra: Diskutování s ostatními programátory online vám umožní sdílet znalosti, řešit problémy a získávat nové nápady.

Vytvořte si portfólio

Vytvoření kvalitního portfolia je jedním z nejdůležitějších kroků při hledání práce v oblasti informačních technologií. Portfólio vám umožní prezentovat vaše dovednosti, projekty a zkušenosti potenciálním zaměstnavatelům nebo klientům. V této kapitole se zaměříme na to, jak vytvořit efektivní a atraktivní portfólio, které vás vynese na špičkové pozice v IT.

Zdroj: Shutterstock

Proč je portfólio důležité?

 1. Vizuální prokázání dovedností: Portfólio vám umožní prezentovat své schopnosti a dovednosti konkrétně. Namísto toho, abyste tvrdili, že něco umíte, můžete ukázat konkrétní projekty, které jste dokončili.

 2. Zvýraznění pracovní historie: Portfólio může obsahovat ukázky z vaší profesní historie, které mohou být důležité pro zaměstnavatele. Tímto způsobem můžete zdůraznit práci, kterou jste dělali v minulosti.

 3. Důkaz vášeho zájmu: Kvalitní portfólio ukazuje váš zájem o obor. To může být zvláště důležité pro začátečníky, kteří nemají tolik pracovních zkušeností.

 4. Přilákání pozornosti: V konkurenčním prostředí může mít dobře zpracované portfólio schopnost přilákat pozornost zaměstnavatele a vynést vás před ostatními kandidáty.

Jak vytvořit efektivní portfólio?

 • Výběr projektů: Zahrňte do portfolia projekty, které nejlépe reprezentují vaše schopnosti a dovednosti. Zvolte různorodé projekty, které dokážou pokrýt různé oblasti, ve kterých se cítíte silní.
 1. Detaily projektů: Každý projekt v portfoliu by měl obsahovat detailní popis, jakým způsobem jste k němu přistupovali, jaké technologie jste použili a jaké výzvy jste museli překonat.

 2. Ukázky kódu: Přidejte ukázky kódu ze svých projektů. To může poskytnout náhled na vaše programovací schopnosti a styl.

 3. Grafické prvky: Zahrňte snímky obrazovky, náhledy a grafické prvky, které dokážou vizualizovat váš přínos projektům.

 4. Prostředí GitHub: GitHub je oblíbenou platformou pro sdílení kódu a projektů. Vytvoření profilu na GitHubu vám umožní sdílet váš konkrétní kód a následně ho prezentovat svému potencionálnímu zaměstnavateli či klientům.

 5. Mobilní responzivita: Ujistěte se, že vaše portfolio je responzivní a dobře se zobrazuje na různých zařízeních, včetně mobilních telefonů a tabletů.

 6. Sdílení zpětné vazby: Před zveřejněním portfolia požádejte přátele, kolegy nebo dokonce lidi z online komunit o zpětnou vazbu. To vám může zlepšit prezentaci a obsah.

Zdroj: Shutterstock

Tipy pro začínající:

 1. Školské projekty: Pokud nemáte mnoho pracovních zkušeností, můžete zahrnout projekty, které jste dělali během studia.

 2. Open-source příspěvky: Aktivní účast na open-source projektech může ukázat vaši angažovanost v komunitě a vaši schopnost spolupracovat na velkých projektech.

 3. Vytvořte vlastní projekty: Když nemáte mnoho pracovních zkušeností, vytvoření vlastních projektů může ukázat váš zájem a schopnosti.

Hledání práce

Zde přichází asi ten nejtěžší úkol, najít si svou vysněnou práci. Počítejte ale s tím, že ze začátku na vás čeká nějaká podřadnější práce do té doby, než se zpracujete. Zde to totiž funguje jako všude jinde. Sami byste nevzali někoho bez větších zkušeností, vzdělání a praxe na manažerskou pozici.

Když máte dostatečné znalosti programování a cítíte se připraveni, je čas začít hledat svou první práci v oblasti IT. Hledání práce může být vzrušující, ale také náročné. V této kapitole se podíváme na strategie a kroky, které vám mohou pomoci při hledání práce v IT.

1. Sestavení profesního portfolia

Před tím, než začnete hledat práci, je důležité mít k dispozici profesní portfólio. Portfólio obsahuje ukázky vašich projektů, které jste vytvořili během učení se programování. To může zahrnovat webové stránky, aplikace, hry nebo jiné projekty, které ukazují vaše schopnosti a dovednosti. O portfoliu jsem se již ale bavili dříve.

2. Aktualizace životopisu a online profilů

Vytvořte si životopis, který zdůrazňuje vaše dovednosti a zkušenosti v programování. Dále aktualizujte své online profily na profesních sítích, jako je LinkedIn. Zaměřte se na relevantní dovednosti a projekty, které by mohly zaujmout potenciální zaměstnavatele.

3. Hledání pracovních nabídek

Existuje mnoho zdrojů, kde můžete hledat pracovní nabídky v oblasti IT:

 • Online pracovní portály: Webové stránky jako LinkedIn, Indeed, Glassdoor a další nabízejí širokou škálu pracovních nabídek v různých odvětvích IT.

 • Specializované fóra a komunity: Některé fóra a komunity zaměřené na programování mohou mít sekci s pracovními nabídkami.

 • Agentury pro dočasnou práci: Agentury pro dočasnou práci mohou nabízet příležitosti pro začínající vývojáře.

4. Příprava na pohovory

Při úspěšném získání pracovní nabídky budete pravděpodobně pozváni na pohovor. Zde je několik tipů, jak se připravit:

 • Studium: Prostudujte si informace o firmě a pozici, na kterou se ucházíte. Připravte si odpovědi na otázky týkající se vašich dovedností, zkušeností a motivace.

 • Příklady projektů: Buďte připraveni diskutovat o projektech, na kterých jste pracovali, a o tom, jak jste řešili určité problémy. Vyjímkou nejsou ani cvičná zadání zadaná zaměstnavatelem, aby se sami přesvědčili, jak svou práci budete zvládat v reálu.

 • Otázky: Připravte si otázky, které byste mohli položit zaměstnavateli. To ukáže váš zájem o pozici a firmu.

5. Začátek na junior pozici

Není neobvyklé začít svou kariéru v IT na junior pozici. Tyto pozice jsou často určeny pro začínající vývojáře a poskytují příležitost zdokonalovat své dovednosti a získat první pracovní zkušenosti. Tomu samozřejmě odpovídá i platové ohodnocení. Se svými skromnými zkušenostmi totiž nejste prozatím větším přínosem pro tým.

6. Stáž nebo dobrovolnická práce

Pokud se vám nedaří získat placenou práci, můžete zvážit možnost stáže nebo dobrovolnické práce. Tyto příležitosti vám umožní získat zkušenosti a rozvíjet se v reálném pracovním prostředí.

7. Sebevzdělávání a růst

Ať už získáte první práci v IT nebo ne, nepřestávejte se učit a zdokonalovat. IT je oblast, která se neustále vyvíjí, a udržování svých dovedností aktuálních je klíčové pro dlouhodobý úspěch.

Zdroj: Shutterstock

Závěr

V dnešním technologicky orientovaném světě je schopnost naučit se programovat a získat práci v IT oblasti cennou a důležitou cestou k úspěchu. V tomto článku jsme prozkoumali různé aspekty této cesty, která začíná od učení se základních principů programování a konkrétních jazyků a končí neustálým učením, rozvíjením projektů a zapojením do online komunit.

Začátek může být náročný, ale s pevným závazkem, trpělivostí a systematickým přístupem můžete postupně budovat své dovednosti a znalosti. Základy programování jsou klíčem k porozumění většiny programovacích jazyků a umožní vám rychleji se přizpůsobit novým technologiím.

Následně jsme se podívali na různé programovací jazyky a zhodnotili jsme je z hlediska jejich využití. Každý jazyk má své vlastní charakteristiky a využití, a volba správného jazyka závisí na vašich cílech a zájmech.

Projekty a praktická praxe jsou nenahraditelnou součástí vašeho vývoje v IT oblasti. Práce na reálných projektech vám umožní uplatnit naučené dovednosti, učit se z vlastních chyb a budovat si portfólio, které vás bude reprezentovat při hledání práce.

Online komunity a fóra jsou zdrojem znalostí, podpory a profesního růstu. Zapojení do těchto komunit vám umožní sdílet své zkušenosti, získávat rady od ostatních a budovat si síť kontaktů, která může mít pozitivní dopad na váš kariérní postup.

Nikdy se také nepřestávejte učit. V rychle se měnícím světě IT je neustálé učení klíčové pro udržení konkurenceschopnosti a úspěchu ve vaší kariéře. Sledování trendů, účast na kurzech, účast na konferencích a neustálé zdokonalování vašich dovedností vám umožní zůstat v kurzu a otevřít si nové příležitosti.

Celkově vzato, cesta k tomu, jak se naučit programovat a získat práci v IT, může být náročná, ale s odhodláním, trpělivostí a správným směrováním můžete dosáhnout úspěchu. Učení a rozvoj jsou nepřetržitým procesem, který vás povede ke kvalifikované a úspěšné kariéře v dynamickém světě informačních technologií.

Diskuse ke článku Jak se naučit programovat a získat první práci v IT

Žádné komentáře.