CDR.cz - Vybráno z IT

Jak se vyvíjí mediální gramotnost dětí? Opouštějí televize, vzdělává je YouTube

Výzkumy v letech 2011, 2016 a 2021 ukazují, jak se mění mediální gramotnost u dětí. Zabývají se vztahem dětí k médiím, reklamou, zpravodajstvím a rodičovskou kontrolou.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si už potřetí nechala vypracovat studii o mediální gramotnosti dětí do 15 let. První taková studie proběhla v roce 2011 a další v roce 2016. Obě vypracovala Univerzita Karlova. Letošní průzkum provedla Univerzita Palackého v Olomouci za spolupráce agentury Stem/Mark. Vždy se jedná o desítky dětí různého věku a sociálního zázemí.

Ze studií vyplývá, že televize postupem let přestává být pro děti obsahově i technologicky dominantní. Technologicky začínají převažovat chytré telefony a tablety a obsahově především sociální sítě. Dnes už převládá Youtube, TikTok a Instagram. Tištěná média už dnes děti ignorují, protože se u nich nudí, dříve však byla považována za zdroj inteligence. Děti dnes především sledují videa, hrají hry a využívají sociální sítě v závislosti na věkové kategorii. Pro všechny je společné, že sledují Youtube, jen obsah videí se liší podle věku. Od 8 let děti běžně využívají TikTok ke sledování a tvorbě videí. Dále hodně dětí uvedlo, že znají a využívají streamovací služby jako Netflix.

Dalším tématem průzkumu bylo televizní zpravodajství. Sledování zpravodajství bylo rodinnou událostí, ale s tím jak dochází k individualizaci konzumace obsahu, změnám v technologii i oblasti zájmu, děti přestaly zpravodajství sledovat. Pro zajímavost první studie z roku 2011 říká, že děti nevěří, že zpravodajství je reálným odrazem světa a v roce 2016 některé děti uvedly že zprávy o teroristech nebo uprchlících měli negativní dopady na jejich náladu nebo spánek.

Postupně se také snižuje rodičovský dohled nad činností dětí. V roce 2011 byla časově i obsahově velmi silná rodičovská kontrola. Následně v roce 2016 byla kontrola a regulace ještě stále běžná především u dětí mladších 13 let pro Facebook a akční hry nebo šlo často o ochranu před viry a podvodnými platbami. Letos už rodiče příliš děti nekontrolují a neregulují, a pokud ano tak prostřednictvím rodičovského softwaru. Děti mladší 10 let mají často profily na Youtube, i když to platforma zakazuje a všechny děti se setkaly s nevhodným obsahem nejčastěji formou erotické reklamy. Dívky jsou často vystavovány nabídkám setkávání a posílání fotografií.

Průzkumy také zkoumaly přístup dětí k reklamě a i zde je patrná změna v čase. V roce 2011 měly všechny děti poměrně jasnou představu o reklamě. V roce 2016 už ale reklamě rozumí jen starší děti a není zde například téměř žádné povědomí o fenoménu "Product placement", kdy je reklamou samotné vložení produktu do obsahu. Letošní studie se zabývá spíše kritickým myšlením, kdy je často pro děti velmi obtížné rozlišit manipulaci s realitou.

Průzkumy by měly sloužit radě ke snaze o zvyšování mediální gramotnosti ve společnosti a především u dětí. V minulosti už v tomto směru proběhly například informační kampaně v televizi. Kromě toho na stránkách rady najdeme například doporučení od Evropské unie nebo další studie zaměřené na mediální gramotnost. 

Tagy: 
Zdroje: 

Studie 2011, 2016, 2021

Diskuse ke článku Jak se vyvíjí mediální gramotnost dětí? Opouštějí televize, vzdělává je YouTube

Žádné komentáře.