CDR.cz - Vybráno z IT

Microsoft poskytne své AI při pomoci lidstvu v řešení humanitárních problémů

Společnost Microsoft chce použít své AI a společně se svými partnery se zaměřit na čtyři hlavní problémy lidstva. Jedná se o pomoc při katastrofách, řešení potřeb dětí, ochrana uprchlíků a dodržování lidských práv.

Různé humanitární krize, jako jsou přírodní katastrofy nebo různé tragédie způsobené člověkem, provázejí existenci lidstva od samého počátku. Tyto události chce Microsoft s pomocí své AI minimalizovat. Představil proto ve spolupráci s Valným shromážděním Organizace spojených národů svůj nový pětiletý program nazvaný „AI pro humanitární akce.“ Na tento program vyhranil kapitál ve výši 40 milionů dolarů.

Díky svému AI by se chtěla společnost Microsoft soustředit na čtyři priority, konkrétně:

  • Pomoc po katastrofách – V tomto případě by měla umělá inteligence být nápomocna při prognózách, predikci, prevenci nebo při konkrétním zaměření pomoci v postižených oblastech. Zároveň dokáže AI pomocí strojového vidění analyzovat obrazy např. poškozených silnic nebo zničené krajiny po nějakém neštěstí. Všechny tyto údaje budou také k dispozici Světové bance, OSN a dalším partnerům, kteří díky tomu dokáží předpovědět např. blížící se hladomor a do ohrožené oblasti dovést zásoby jídla dříve, než skutečně vypukne.
  • Řešení potřeb dětí - V této oblasti se dá využít umělá inteligence při predikci výskytu SIDS (syndrom náhlého úmrtí kojenců) při včasné diagnostice může být kojencům zachráněn i život. Dalším problémovým odvětvím u dětí je obchod s bílým masem. I v této oblasti by měla zapracovat umělá inteligence od Microsoftu.
  • Ochrana uprchlíků a vysídlených osob – umělá inteligence by měla pomoc zefektivnit poskytování pomoci, dávek, komunikace a různých služeb uprchlíkům a vysídleným osobám. Díky tomu zde vznikl potenciál pomoci až 68 milionům vysídlených lidí, z čehož asi 28 milionů jsou uprchlíci. Společnost Microsoft již započala spolupráci s Norskou radou pro uprchlíky, NetHope a Univesity College Dublin za účelem vytvoření speciálního chatbotu (aplikace určená k automatizované komunikaci s lidmi).
  • Dodržování základních lidských práv – Jako u předchozích oblastí, tak i zde se jedná především o predikci a včasné odhalení vznikajícího problému.

Společnost Microsoft pověřila správou této nové technologie hlavního ředitele pro analýzu dat pro firemní, externí a právní záležitosti Microsfotu, Johna Kahana. Již 15 let patří John ke klíčovým osobám určujícím strategii celého Microsoftu. Tímto projektem chce ukázat celému světu, že umělá inteligence se dá využít i k řešení celospolečenských problémů.

Diskuse ke článku Microsoft poskytne své AI při pomoci lidstvu v řešení humanitárních problémů

Úterý, 2 Říjen 2018 - 12:30 | maruširi | To je tohle AI? https://www.zive.cz/bleskovky/z-...
Úterý, 2 Říjen 2018 - 10:08 | George eLzyx | jestli je to ta samá AI, která v MS rozhoduje o...
Pondělí, 1 Říjen 2018 - 15:44 | corwin78 | No jasně a ta AI se jmenuje Skynet a co bude dál...

Zobrazit diskusi