CDR.cz - Vybráno z IT

Společnost Meta představila open-source AI model Llama 2 pro širokou veřejnost

Zdroj: Shutterstock

Společnost Meta AI nedávno představila nový jazykový model Llama 2, který je značně vylepšený oproti původní verzi. Díky zrychlení a rozšíření možností má Llama 2 potenciál uplatnění pro širokou veřejnost.

Co je však ještě významnější, je rozhodnutí společnosti uvolnit pro tento model licenci, což umožňuje jeho využití široké veřejnosti na různé účely. Llama 2 bude k dispozici na populárních cloudových platformách, včetně Microsoft Azure a Amazon Web Services (AWS).

Společnost Meta AI již na počátku jara tohoto roku přišla s vlastním jazykovým modelem s názvem Llama. Tato původní verze byla ještě poměrně omezená, a to hlavně co se týče možností a rychlosti. To se samozřejmě promítlo i na nemožnosti širšího uplatnění. Vývojáři si však vzali veškerou kritiku k srdci a přišli s novou verzí Llama 2.

Nejenom, že by Llama 2 měla být o mnoho rychlejší a použitelnější, ale dokonce se společnost Meta AI rozhodla uvolnit pro svou technologii i licenci. V praxi to tak znamená, že si ji může stáhnout kdokoliv a použít téměř na cokoliv. Llama 2 by měla být k dispozici i na cloudových platformách, jako je Azure od společnosti Microsoft a Amazon Web Services (AWS).

Zdroj: Shutterstock

Společnost Meta vyvinula "předtrénované" modely Llama 2, které byly natrénovány na 2 bilionech tokenů s kontextovým oknem o délce 4 096 tokenů. Tyto modely byly optimalizovány pro chatovací aplikace a dosáhly výkonnosti srovnatelné s OpenAI GPT-3.5. Avšak odborník na umělou inteligenci Jim Fan upozorňuje, že i když se Llama 2 blíží GPT-3.5 v úlohách uvažování, zaostává za ním v srovnávacích testech kódování a za nejnovějšími GPT-4 a PaLM-2-L.

Společnost Microsoft začlenila Llama 2 do katalogu Azure AI a umožňuje její využití prostřednictvím cloudových nástrojů. Llama 2 je otevřeným zdrojovým kódem a firmy mohou upravit technologii pro vlastní účely, jako jsou chatboty nebo generátory obrázků. Přestože otevřený přístup k technologii je výhodný, existují obavy z jejího zneužití a potenciálního vymknutí se kontrole, což by mohlo mít negativní dopad na společnost a rozšíření dezinformací. Stejně jako u jiných modelů AI, i u Llama 2 je klíčové zvážit zodpovědné používání a možnost kontroly nad jejím využitím.

Diskuse ke článku Společnost Meta představila open-source AI model Llama 2 pro širokou veřejnost

Žádné komentáře.