CDR.cz - Vybráno z IT

Veletrh Svět reklamy v novém kabátě

svet_reklamy
Každá firma potřebuje reklamu a marketingovou komunikaci. A v každé firmě je člověk, který za reklamu zodpovídá – vymýšlí strategii, zadává výrobu, připravuje reklamní kampaně. A právě na tyto manažery cílí prezentační veletrh Svět reklamy, který se uskuteční poosmé 24. září 2013 nově v prostorách Wannieck Gallery o týden později po šesté 1. října 2013 v hotelu Diplomat v Praze.

Svět reklamy inovuje – co je jinak?

Veletrh se stěhuje do větších prostor. V Praze v hotelu Diplomat se rozšíří o další nové výstavní a konferenční prostory. Osvědčený koncept nízkonákladového networkingového veletrhu pořadatelé ze společnosti Omnis rozšiřují o další téma – souběžně, ale prostorově odděleně se bude konat veletrh personalistiky a zaměstnaneckých výhod Personal & Benefit. Souběh vytváří atraktivní byznys akci, jejíž návštěva je zajímavá jak pro marketéry a personalisty větších firem, tak i svou komplexností pro management a majitele středních a aktivních menších firem.

svet_reklamy2

Posílil se konferenční charakter veletrhu. Připraveny jsou 4 tematické bloky. Různá aktuální a zajímavá témata si návštěvníci namixují podle svých potřeb a preferencí.

Největší změnou připravovaných veletrhů je rozšíření konferenčních aktiv. Jaká témata letos návštěvníkům nabídnou?

Konferenční aktivity se v předcházejících dvou letech staly opravdu vyhledávanou  součástí veletrhů. Letos jsou připraveny čtyři tematické bloky nabité zajímavými tématy a fundovanými přednášejícím.

A témata? Marketing na internetu a sociálních sítích - SEO, sociální sítě, affiliate marketing, e-mailing, mobilní aplikace, e-shopy...

svet_reklamy1

Trendy v marketingu – design služeb, nízkonákladový a guerilla marketing, firma v cloudu... Singmaking a netradiční reklama na tradičních místech. Pro grafiky tematický blok k otázkám tvorby loga, web vs, tisk materiály, právní aspekty dle nového občanského zákoníku. 

Za zmínku také stojí doprovodné aktivity souběžně probíhajícího veletrhu personalistiky a zaměstnaneckých výhod Personal & Benefit. Uskuteční se konference o monitoringu Důvěřuj & Prověřuj, Personal café  zahrnující program s  pestrou nabídkou témat i koučovací zóna.

Konkrétní témata, časový harmonogram i rezervační podmínky lze najít na www.omnis.cz.

svet

Proč je výhodný pro návštěvu nebo vystavování na Světě reklamy přelom záři a října?

Na podzim se rozbíhá ve firmách příprava marketingových plánů a rozpočtů na rok 2014, případně se ještě ladí plány pro podzimní a vánoční trh. Zářijový termín umožňuje získat nové kontakty a inspiraci a tyto nové podněty zařadit do reklamních strategií. Návštěvníci řeší problém, čím novým v reklamě překvapit, a vystavovatelé zase potřebují být se svými produkty do těchto strategií začleněni.

Proč se veletrh koná na dvou místech?

První dva ročníky veletrhu se konaly v Brně, neboť na Moravě reklamní veletrh několik  let chyběl. Návštěvníci brněnského veletrhu byli převážně z Moravy a z Vysočiny, v menší míře z Prahy. Přitom Praha a české kraje představují stejný, ne-li větší potenciál návštěvnosti. Proto pořádáme už šestým rokem Svět reklamy na dvou místech a vystavovatelé i návštěvníci si mohou vybrat podle regionu své působnosti. Většina vystavovatelů volí oba termíny.

svet

Kdo jsou typičtí návštěvníci veletrhu?

Především jsou to marketingoví manažeři firem, ale i veřejných institucí, které ve velkém rozsahu adresně zveme. Převažují aktivní obchodní a výrobní společnosti v oborech vyžadujících vyšší podíl reklamy na nákladech. Významnou skupinou návštěvníků jsou i firmy z reklamní branže hledající své subdodavatele.

Co mi návštěva veletrhu může přinést?

Seznámíte se s horkými novinkami, novými nápady, technologiemi, představí se vám nové firmy se svojí nabídkou, budete mít možnost pohovořit se zástupci médií. Reklama je dynamický obor a pořád se objevují novinky. Přehled o nich získáte nejlépe na veletrhu, na internetu najdete zboží nebo službu jen když víte, co hledat. Výsledkem návštěvy by měla být inspirace, jak obohatit nebo změnit firemní reklamu, a taška prospektů a kontaktů, kde tyto změny zadat či nakoupit. Navíc získáte spousty podnětů, inspirace a nových vědomostí na přenáškách a seminářích. 

Jaké jsou otevírací hodiny a jak se na veletrh dostat?

Svět reklamy se koná 1. října 2013 v hotelu Diplomat v Praze 6, který se nachází přímo na stanici metra Dejvická. Právě dopravní komfort pro návštěvníky hrál při volbě místa konání velkou roli. Otevírací hodiny jsou od 9 do 17 hodin.

Více na www.omnis.cz

Zdroje: 

Tisková zpráva