CDR.cz - Vybráno z IT

Výhody průmyslové automatizace s pomocí robotů

PR článek
Použití průmyslových robotů a automatizace zaznamenalo v posledních letech ve výrobním sektoru exponenciální růst. Se zlepšenou efektivitou výroby, bezpečností a zajištěním kvality v popředí zájmů společností není překvapivé, že ve výrobních závodech po celém světě neustále pokračují značné investice a implementace robotiky.

I když někteří mohou vidět automatizaci robotů jako potenciální hrozbu, realita je taková, že ve spojení se zaměstnanci se výhody průmyslové robotické automatizace umocní a mohou pomoci zajistit, aby výrobci plnili své výrobní cíle efektivněji.

Vysoká produktivita

Průmysloví roboti mohou plnit úkoly s přesností a opakovatelností, aniž by vyžadovaly zastavení nebo přestávky. Tato schopnost nepřetržitě pracovat bez únavy činí roboty vysoce produktivními a může výrobcům vést k rychlé návratnosti investic. Moderní průmyslová automatizace za využití robotů také znamená méně chyb ve výrobním procesu, což často koresponduje s poklesem odpadu a také výrobních nákladů.

Konzistentní rychlost a kvalita

Průmyslové roboty dokážou plnit rutinní úkoly v konzistentní kvalitě a rychlosti, což umožňuje předvídatelnější a vyšší výrobní výkon a zajišťuje, že produkty jsou vždy vyráběny se stejnými specifikacemi. Schopnost průmyslových robotů plnit rutinní úkoly také umožňuje zaměstnancům přidělovat práci v rolích, které jsou jak složitější a naplňující, tak i méně nebezpečné. I zde má průmyslová automatizace mnoho výhod. Zaměstnanci mohou pracovat na méně náročných úkolech.

Vylepšená bezpečnost na pracovišti

Menší prostor pro chyby se promítá do vyšší bezpečnosti na pracovišti. Roboti mohou pracovat v prostředích a na úkolech, které jsou pro lidské zaměstnance považovány za vysoce rizikové. Roboti umí například pracovat v prostředí s nebezpečnými teplotami nebo vyššími souvisejícími riziky, jako je těžba nebo některé typy výroby. Tím, že se využije průmyslová automatizace systémů pro tyto úkoly, mohou výrobci výrazně snížit pracovní rizika, kterým mohou být zaměstnanci vystaveni.

Lepší využití podlahové plochy

A konečně, roboti nevyžadují stejný prostor jako lidé, což znamená, že výrobci mohou lépe využít svůj podlahový prostor pro umístění dalšího inventáře nebo výrobních linek. Například široké uličky původně určené pro lidskou navigaci mohou být zhuštěny, aby umožnily minimální požadovanou vzdálenost pro navigaci robota.

O procesních řešeních

Společnost Universal Robots je jedním z předních světových dodavatelů menších flexibilních průmyslových kolaborativních robotických ramen (cobotů) se sídlem v Odense v Dánsku. Společnost Universal Robots dospěla k závěru, že na trhu robotiky dominují těžké, drahé a těžkopádné roboty. Na tento popud vyvinuli myšlenku zpřístupnit technologii robotů malým a středním podnikům.

V roce 2008 dali roboty UR5 k dispozici na dánský a německý trh pro malé a střední podniky. Společnost také uvedla na trh roboty vhodné pro úkoly s vysokým užitečným zatížením, jako je manipulace s těžkým materiálem, obsluha těžkých strojů, balení a paletizace a autonomní mobilní roboty (AMR). Jejich nabídka sestává z odolných UR16e, stolních UR3 a UR3e, UR5 a UR5e a UR10 a UR10e.