CDR.cz - Vybráno z IT

Y Soft založil inovační centrum YSoft Labs. Zaměří se na firemní řešení

Ysoft
Y Soft mapuje nové možnosti pro rozšíření portfolia mimo oblasti řízení tisku a 3D tisku. Posílení výzkumných aktivit postupně otevře 40 nových pracovních míst. Jedna z prvních oblastí, na které se centrum zaměří, jsou podnikové aplikace IoT.

Y Soft, přední světový poskytovatel podnikových řešení, dnes oznámil založení inovačního centra YSoft Labs. Cílem centra je zkoumat různé možnosti nasazení nejnovějších technologií v podnikovém prostředí. Y Soft chce tímto způsobem hledat nové cesty k rozšíření produktového portfolia, přičemž se i nadále bude soustředit na rozvoj současných obchodních příležitostí. Založení YSoft Labs představuje výsledek dlouhodobé strategie společnosti Y Soft investovat polovinu zisku do vlastního výzkumu a vývoje.

V souvislosti s významným posílením inovačních aktivit společnosti se také postupně otevře 40 nových pracovních míst pro hardwarové inženýry, architekty a produktové a projektové manažery.

Centrum YSoft Labs umožní rozrůstajícímu se týmu v oddělení výzkumu a vývoje plně se soustředit na nové oblasti, zejména na IoT (Internet of Things) a na řízení byznysových procesů. Zejména v nich totiž Y Soft vnímá nejsilnější potenciál pro vývoj budoucích produktů, s nimiž chce pomáhat firemním zákazníkům zvyšovat efektivitu a celkově modernizovat jejich podnikání.

Ysoft

IoT ovlivní většinu obchodních procesů. To bude přední hráče v IT segmentu motivovat k vývoji systémů a infrastruktury, které firmám umožní se těmto změnám přizpůsobit,“ uvádí se ve zprávě analytické skupiny Gartner z loňského prosince.

Týmy Y Soft, které se věnují vývoji, dlouhodobě s novými technologiemi experimentují, a díky tomu stále drží tempo s novými trendy na trhu. Martin de Martini společně s oddělením R&D tak mají pro YSoft Labs ideální startovní podmínky,“ říká Ondřej Krajíček, CTO a člen představenstva Y Soft.

Investice do vzniku YSoft Labs a posílení výzkumu v nových oblastech představují pro Y Soft klíčová rozhodnutí,“ říká Martin de Martini, ředitel YSoft Labs a spoluzakladatel společnosti Y Soft. „Díky YSoft Labs můžeme efektivně propojit týmy talentovaných vývojářů a projektových manažerů, kteří společně pracují na vytvoření nové generace podnikových řešení,“ dodal.

V současné chvíli je klíčovým produktem společnosti Y Soft řešení YSoft SafeQ, které zákazníci v segmentech velkých i malých a středních podniků využívají k řízení tisku a sběru dokumentů. Toto řešení jim pomáhá redukovat náklady na tisk, zvyšovat bezpečnost dokumentů a celkově zlepšovat produktivitu pracovních procesů. Produktová řada 3D tiskáren YSoft be3D pak poskytuje dostupné řešení vzdělávacím institucím, které chtějí integrovat technologii 3D tisku do učebních osnov, a výrobním podnikům, které 3D tisk využívají k rychlému protoypování , případně výrobě finálních produktů.

YSoft Labs umožní toto produktové zaměření rozšířit a demonstrovat podnikovému prostředí nové příležitosti v dalších oblastech:

Platforma pro IoT – Zde výzkum YSoft Labs zacílí na hledání aplikačních možností IoT platformy, kterou Y Soft již používá v několika vlastních produktech. Ta nabízí výhody jako řízené nasazení, monitoring a nastavení či jednoduchý vývoj IoT aplikací. Jako příklad těchto možností mohou posloužit dva roboti zkonstruovaní ve YSoft Labs. Jejich účelem je testování nových softwarových funkcí na multifunkčních tiskárnách. Video s roboty si můžete prohlédnout zde.

Řízení byznysových procesů (BPM – Business Process Management) – Stále více organizací se vyrovnává s rapidním nárůstem podílu mladých zaměstnanců, jejichž pracovní návyky jsou silně ovlivněné moderními technologiemi a komunikací na sociálních sítích. Firmy v této souvislosti čelí řadě výzev v oblasti standardizačních procesů nepostradatelných pro udržení produktivity. Současná BPM řešení jsou z tohoto pohledu těžkopádná, náročná na čas, a přestávají tak v organizacích plnit svůj účel.

3D tiskárny a řešení pro řízení workflow – V souvislosti se stále rychlejší adaptací 3D tisku v podnikovém prostředí se YSoft Labs zaměří na hledání společných stránek této technologie s 2D tiskem, a to z hlediska procesů v pracovním toku. Zde je cílem definovat nejlepší praxi pro workflow v organizacích, které používají 3D tisk pro výrobu menších produktů, vzdělávání a prototypování a které fungují ve složitějších strukturách (například výrobní podniky, mezinárodní firmy, univerzity apod.). Právě ty mohou nejlépe těžit z výhod řízeného tisku, jaké přináší řešení YSoft SafeQ. Dále se YSoft Labs v této oblasti zaměří na hledání nových funkčních a designových možností 3D tiskáren.

Budoucnost řízení tisku a sběru dokumentů – Tato oblast se soustředí na průběžné inovace klíčového produktu YSoft SafeQ. Současné technologické trendy jako sdílená ekonomika, veřejný a hybridní cloud, mobilní a pokročilá digitální workflow výrazně mění potřeby organizací. YSoft Labs proto bude vyvíjet nová řešení a funkce, pomocí kterých dokáže vycházet vstříc požadavkům svých inovativních zákazníků.

Více informací o vypsaných projektových a produktových pozicích v rámci oddělení R&D, které se vztahují k výše uvedeným oblastem, lze nalézt v kariérní sekci webu Y Soft: career.ysoft.com.

Zdroje: 

tisková zpráva