CDR.cz - Vybráno z IT

6 tipů, jak zajistit plynulé cashflow při řízení IT firmy

PR článek
Druhým nejčastějším důvodem, proč přes 90 % startupů ukončí činnost do pátého roku od založení, je špatná práce s cashflow. I startupy, které na trh vstoupí s produktem, o který je zájem, mohou podlehnout plýtvání zdroji.

Bohužel se není čemu divit. Mnoho zakladatelů neví, jak správně s cashflow nakládat a jejich startupy kvůli tomu trpí. Pokud nedojde přímo k ukončení činnosti, je velmi pravděpodobné, že se minimálně zpomalí tempo růstu.

Co je to cashflow?

Jako cashflow označujeme rozdíl mezi veškerými výdaji na jedné straně a veškerými příjmy na straně druhé. Pro IT startupy se jedná o daleko důležitější ukazatel úspěšnosti než dosažení zisku.

Ani tomu nemůže být jinak vzhledem k tomu, že startup není zavedená společnost, jejímž cílem by bylo generování zisku. Cílem startupu je nalézt produkt případně službu, o které je zájem a vybudovat kolem nich ziskový byznys model. Během tohoto procesu je důležitější růst a ne zisk, ten může přijít později.

Úspěšně řízené cashflow kombinuje vlastní prostředky zakladatelů a investorů s případnými úvěry na straně příjmové s nejrůznějšími výdaji na straně druhé a to takovým způsobem, aby výdaje nepřekračovaly příjmy a případné rezervy. Pojďme se podívat na to, jak správně s cashflow pracovat.

1.      Statistika nuda je, má však cenné údaje

Tento citát ze známé pohádky platí i ve světě startupů. Pokud nebudete při řízení cashflow vycházet z adekvátních dat, nemůžete se správně rozhodovat. Proto je třeba pečlivě zaznamenávat každou položku na straně příjmů a výdajů. Tato data je následně třeba zpracovat do statistik, aby bylo možné zpětně zhodnotit správnost jednotlivých rozhodnutí.

2.      Proč jsou důležité rozpočty

Až překvapivě velké množství podnikatelů pracuje chybně s rozpočty. Rozpočet a obecně plán je pro rozvoj vašeho startupu velmi důležitý. Umožňuje zasadit jednotlivé položky mezi příjmy i výdaji do širšího kontextu a zabránit tak zbytečnému plýtvání, a naopak určit klíčové investice do dalšího rozvoje. Důležitá je také délka vašeho finančního plánu, rozpočet by měl být rozplánován alespoň na rok. Horizont několika měsíců není dostatečný.

3.      Velké výdaje je třeba plánovat

Dejte pozor na rozhodnutí ovlivněná emocemi. Zvláště pro zakladatele startupu je velkým pokušením zařazovat mezi výdaje velké položky v podobě nových kanceláří, dalšího hardwaru či nové grafické identity. Tyto položky mohou být v určitém momentu uváženou růstovou investicí, ale vždy musí být promyšleny do všech detailů.

4.      Mějte rezervu

Žádný rozpočet ani plán růstu nebude dokonalý. Zvláště v oblasti IT existuje obrovské množství faktorů, které mohou i sebelepší plán rozhodit. Pro takové případy je třeba mít připravenou rezervu. Pokud začínáte, máte jistě investora. IT je však z pohledu cashflow celkem nepředvídatelný obor – a banky se na něj právě proto až tak přívětivě nedívají. Co s tím? Díky službě Cashbot můžete získat prostředky pro své podnikání do 30 minut nebo zdarma. Využijte služby odložení splatnosti vydaných či okamžitého proplacení přijatých faktur. Nebo si od Cashbota vezměte úvěr s možností odložit první splátku až o 3 měsíce a se splácením až na 12 měsíců.

5.      Jak přemýšlet o konkurenci?

Je zde velmi malá pravděpodobnost, že budete ve vašem segmentu trhu osamoceni. Konkurence ovšem není pouze negativní element, naopak může nabídnout příležitost pro růst a poučení. I v případě cashflow. Finanční politika úspěšného konkurenta se může stát inspirací, příklady konkurenčních startupů, které neuspěly, naopak mohou sloužit jako případová studie toho, jak nepostupovat.

6.      Role lidských zdrojů

Lidské zdroje a kvalitní tým mají v cashflow každého IT startupu prominentní místo. Především je třeba si uvědomit, že získání a zaškolení nového člena týmu je velmi nákladným úkolem. Proto je třeba dbát na spokojenost jednotlivých členů a také na to, aby celý tým táhl za jeden provaz. Díky tomu se omezí fluktuace a vaše cashflow se nemusí vyrovnávat s neustálým náborem a zacvičením nových členů.