CDR.cz - Vybráno z IT

BMW vs. Tesla: Závod o autonomní vozidla a nová technologie LiDAR

Zdroj: Shutterstock

BMW se chce postavit Tesle a dosáhnout vyšší úrovně autonomního řízení pomocí inovativní technologie LiDAR. Zatímco Tesla zůstává na úrovni 2, BMW a společnost Innoviz spolupracují na vývoji LiDAR senzorů pro dosažení úrovně 3 autonomního řízení. Kdo vyhraje závod o samořízená auta budoucnosti?

Jaké jsou úrovně autonomity u vozidel

V posledních letech se autonomní vozidla stávají stále běžnějším jevem na silnicích, a to především ve Spojených státech amerických. Technologický pokrok a inovace umožnily vozidlům vykonávat čím dál tím sofistikovanější úkoly bez lidského zásahu. Cílem samozřejmě je dosáhnout co největšího pohodlí pro samotného řidiče. Autonomita jako taková je pak rozdělena do několika úrovní, které přesně určují, jak moc se lidský řidič musí zapojit do řízení a dohledu nad vozidlem. Tyto úrovně byly stanoveny Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a Americkou společností inženýrů automobilového průmyslu (SAE).

  1. Úroveň 0 (No Automation): Na této úrovni je řízení vozidla plně v rukou lidského řidiče. Vozidlo může být vybaveno některými asistenčními systémy, ale všechny činnosti, spojené s řízením, musí provádět řidič.

  2. Úroveň 1 (Driver Assistance): Na úrovni 1 může vozidlo přebírat řízení pouze ve specifických situacích, jako je například udržování rychlosti nebo vzdálenosti od předcházejícího vozidla. Avšak řidič musí být stále připraven k převzetí řízení a dozoru nad vozidlem.

  3. Úroveň 2 (Partial Automation): Zde vozidlo může provádět některé řidičské úkony samostatně, jako je řízení, zrychlování a brzdění. Řidič však musí být stále připraven a schopen převzít řízení v případě potřeby. Tento stupeň autonomie je dosud nejčastěji využívaný, a to zejména u některých moderních vozů vybavených adaptivním tempomatem a jinými asistenčními systémy.

  4. Úroveň 3 (Conditional Automation): Na úrovni 3 je vozidlo schopno řídit a provádět řidičské úkony bez lidské intervence za určitých podmínek a situací. Řidič může přepnout do autonomního režimu a věnovat se jiným činnostem, ale musí být připraven k zásahu a převzetí řízení, pokud to vozidlo vyžádá. To znamená, že řidič musí stále být schopen se plně věnovat řízení v případě potřeby.

  5. Úroveň 4 (High Automation): Na této úrovni může vozidlo provádět všechny řidičské úkony bez lidské intervence ve všech situacích a za všech okolností. Řidič nemusí být přítomen v řídícím prostoru a může se věnovat jiným činnostem. V případě potřeby může zasáhnout do řízení, ale vozidlo je navrženo tak, aby se samo bezpečně zvládlo řídit.

Zdroj: Shutterstock

Dosavadním lídrem v oblasti autonomních vozidel byla společnost Tesla, jejíž technologie dosud dosáhla pouze úrovně 2. Nicméně, konkurence, jako je například BMW, se snaží postupně posunout hranice a dosáhnout vyšších úrovní autonomity.

BMW chce porazit Teslu

Společnost BMW se dlouhodobě zaměřuje na vývoj autonomních vozidel a v současné době spolupracuje s firmou Innoviz Technologies na vývoji LiDAR senzorů pro dosažení úrovně 3 autonomního řízení.

LiDAR (Light Detection and Ranging) je technologie, která využívá laserových paprsků k měření vzdálenosti a detekci objektů na silnici bez ohledu na povětrnostní podmínky. Tato technologie umožňuje vozidlům provádět dynamické řízení bez lidské intervence, což odpovídá úrovni 3 autonomity.

Zatímco Tesla zůstává na úrovni 2, BMW a společnost Innoviz spolupracují již několik let na vývoji LiDAR-enabled technologie, která bude dostupná na vozidlech BMW řady 7 již letos. Obě společnosti se nyní soustředí na druhou generaci LiDAR technologie, a to prostřednictvím fáze B-sample testování, která zahrnuje implementaci vzorků do demo vozidel. Výsledky této fáze budou rozhodující pro možné další rozšíření spolupráce mezi BMW Group a Innoviz, s cílem přinést pokročilé automatizované schopnosti do širší řady vozidel BMW.

Nicolai Martin, SVP Driving Experience BMW Group, vyjádřil radost z dosavadní spolupráce s firmou Innoviz a doufá, že výsledky druhé fáze testování vytvoří základ pro budoucí rozšíření spolupráce. BMW chce využít LiDAR technologie nejen pro dosažení úrovně 3 autonomního řízení, ale také k zvýšení bezpečnosti vozidel v případech, kdy řídí lidský řidič. Plánuje využít LiDAR k vytvoření Minimal Risk Maneuver (MRM) systému, který bude sloužit jako sekundární rozhodovací platforma pro řidiče v reálném čase.

Zatímco Tesla zůstává skeptická k použití LiDAR senzorů ve svých vozidlech a preferuje jiné technologické přístupy, BMW a společnost Innoviz věří, že LiDAR je klíčovým prvkem pro dosažení vyšší úrovně autonomního řízení. Svým nasazením této technologie se BMW snaží stát se lídrem v oblasti autonomních vozidel a konkurovat také Tesla a dalším rivalům na trhu.

Tagy: 
Zdroje: 

Diskuse ke článku BMW vs. Tesla: Závod o autonomní vozidla a nová technologie LiDAR

Čtvrtek, 10 Srpen 2023 - 08:31 | Ondar | Lidar je super :) https://youtu.be/Ew5gxjiAFa0
Středa, 9 Srpen 2023 - 16:20 | Max Devaine | Takže vlastně nemá nic, jen vyvíjí vlastní LiDAR...
Středa, 9 Srpen 2023 - 16:12 | Ondar | Lidar není nic inovativního ani světobornýho. Je...
Středa, 9 Srpen 2023 - 09:25 | DrStr | Až dneska jsem si uvědomil, že ten blikající...

Zobrazit diskusi