CDR.cz - Vybráno z IT

Jak Microsoft brání konkurenci v cloudovém oboru

Zdroj: Shutterstock

Cloudové služby jsou stále jedním z nejrychleji rostoucích a nejvýznamnějších segmentů digitální ekonomiky. Podle odhadů z roku 2023 bude tržba cloudových služeb ve Velké Británii dosahovat 7,5 miliardy liber ročně. V tomto trhu se pohybují tři hlavní hráči: Amazon Web Services (AWS), Microsoft a Google Cloud Platform (GCP). Ti společně tvoří až 90 % příjmů z cloudových služeb ve Velké Británii.

Nicméně, jejich dominantní pozice v některých oblastech cloudové technologie mohou vést k problémům s konkurencí a ochranou spotřebitelů. Například, někteří poskytovatelé cloudových služeb používají netransparentní poplatky za přenos dat mezi různými poskytovateli, což může vést k tomu, že se spotřebitelé pak musí udržet svá data na jednom místě, i když by chtěli změnit nebo použít více než jednoho poskytovatele. Tento fenomén se nazývá “egress fees” a je považován za jeden z hlavních důvodů pro šetření konkurenceschopnosti cloudových služeb v Británii.

V červenci 2023 oznámila britský komisní orgán pro regulaci komunikace a energetiky, Ofcom, že vyšetřuje trh s cloudovými službami na předpokladu existujících nekonkurenčních praxíOfcom tvrdil, že někteří poskytovatelé cloudových služeb škodili konkurenci tím, že ovlivňovali interoperabilitu svých produktů s těmito ostatními poskytovateli a tím snižovali možnosti pro spotřebitele změnit svého poskytovatele nebo právě použít více než toho jednoho poskytovateleOfcom také vyjádřil obavy ohledně toho, jak Microsoft využívá svou dominanci pro podnikání v oblasti softwaru k tomu, aby bylo pro podniky dražší provozovat své aplikace na konkurenčních cloudech.

CMA, britská komisní orgán pro regulaci trhu a konkurenci, tou dobou uvedl, že se zaměří na to, jak Microsoft, AWS a GCP nastavují ceny za přenos dat mezi různými poskytovateli, a jak tyto ceny ovlivňují konkurenci a volbu spotřebitelů. Rovněž prohlásil, že bude také zkoumat, jak často toho například právě Microsoft zneužívá.

Zdroj: Shutterstock

V reakci na tato vyšetření se společnost AWS postavila proti Microsoftu a obvinila ho z nekalé hospodářské soutěže. AWS uvedla, že tyto praktiky jsou v rozporu s principy otevřenosti a interoperability, které by měly být základem cloudového trhu. 

Microsoft tato obvinění odmítl a obhajoval své postupy jako legitimní a v souladu s tržními podmínkami. Uvedl, že jeho ceny za přenos dat jsou transparentní a založené na reálných nákladech, a že nabízí slevy a pobídky pro podniky, které chtějí používat jeho cloudovou platformu. Jeho software je kompatibilní s různými cloudy, a podporuje volbu a inovaci pro své zákazníky.

Výsledky těchto šetření ještě nejsou známy, ale mohou mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost cloudového trhu ve Velké Británii ale nejen tam samozřejmě; platí to pro celý svět. Pokud CMA a Ofcom shledají, že kdokoliv z výše zmíněných adeptů porušuje pravidla konkurence, mohou jim uložit pokuty, popřípadě nařídit změny svých obchodní modelů. Na druhou stranu, pokud CMA a Ofcom uznají, že aktéři jednají spravedlivě a v zájmu spotřebitelů, mohou jim poskytnout větší jistotu a důvěru v jejich podnikání.

Diskuse ke článku Jak Microsoft brání konkurenci v cloudovém oboru

Pátek, 15 Prosinec 2023 - 18:45 | RedMaX | Zase z nich chtějí vytřískat nějaký peníze?...

Zobrazit diskusi