CDR.cz - Vybráno z IT

Jaké jsou druhy kyberšikany? Čím si dnešní děti procházejí a jak se mají bránit?

nepřehlédněte
I v bezpečných prostorách vašeho domova můžete být vy sami či vaše dítě obětí kyberšikany, jež mívá vážné - někdy až smrtelné - následky. Je tedy důležité rozeznat její formy, příčiny a možnosti sebeobrany.

Co je to kyberšikana 

Kyberšikana je šikana s využitím digitálních technologií. Může se odehrávat na sociálních sítích, platformách pro zasílání zpráv či v herním prostředí. Jedná se o opakované chování, jehož cílem je vyděsit, rozzlobit nebo zahanbit ty, kteří jsou terčem útoku. Příklady:
  • šíření lží o někom či zveřejňování trapných fotografií a videí na sociálních sítích
  • zasílání zraňujících, urážlivých nebo výhružných zpráv, obrázků nebo videí
  • vydávání se za někoho jiného a posílání ostatním podlé zprávy jejich jménem či prostřednictvím falešných účtů
Šikana tváří v tvář a kyberšikana se přitom často odehrávají současně. Určitá „výhoda“ šikany na internetu však je, že zanechává digitální stopu - záznam, který se může ukázat jako užitečný a poskytnout důkazy, jenž mohou napomoci zastavit zneužívání.
 
Agresoři svoji šikanu většinou zakrývají slovy jako „dělám si srandu“ nebo „neber to tak vážně“. Pakliže se však cítíte zraněni a myslíte si, že se ostatní smějí spíše vám než s vámi, pak taková „sranda“ zašla příliš daleko. A pokud to pokračuje i poté, co jste dotyčnou osobu požádali, aby přestala, a stále se kvůli tomu cítíte rozrušeni, pak se jedná o šikanu. A když se šikana odehrává online, může mít za následek nechtěnou pozornost širokého spektra lidí, včetně cizích lidí.

 

Druhy kyberšikany

Obtěžování
Obtěžování je široká kategorie, do které spadá mnoho typů kyberšikany, ale obecně se to týká trvalého a neustálého vzorce zraňujících nebo výhružných online zpráv zasílaných s úmyslem někomu ublížit.
 
Outing 
Outing označuje akt otevřeného odhalení citlivých nebo osobních informací o někom bez jeho souhlasu za účelem jeho ztrapnění nebo ponížení. To může sahat od šíření osobních fotografií nebo dokumentů veřejných osobností až po sdílení uložených osobních zpráv jednotlivce v online soukromé skupině.
 
Oklamání 
Oklamání je podobné outingu, s přidaným prvkem klamu. V těchto situacích se tyran spřátelí se svým cílem a ukolébá ho do falešného pocitu bezpečí. Jakmile si tyran získá důvěru svého cíle, zneužije této důvěry a sdílí tajemství a soukromé informace oběti třetí straně či celé skupině.
 
Kyberstalking
Kyberstalking je obzvláště závažná forma kyberšikany, která se může rozšířit až na hrozby fyzického ublížení osoby, která je terčem útoku. Může zahrnovat monitoring, křivá obvinění, výhrůžky a často je doprovázeno pronásledováním offline. Jedná se o trestný čin a pro pachatele může mít za následek soudní zákaz, podmínku a dokonce i vězení.
 
Impersonace 
V tomto případě násilník používá falešné účty na sociálních sítích vašeho dítěte ke zveřejnění nevhodného obsahu s jeho jménem. Příkladem může být tyran zveřejňující rasové/homofobní nadávky prostřednictvím profilu někoho jiného, aby zničil jeho pověst.
 
Falešný účet jako maska 
K maskování dochází, když si tyran vytvoří vymyšlený profil nebo identitu online s jediným cílem – někoho kyberšikanovat. To by mohlo zahrnovat vytvoření falešného e-mailového účtu, falešného profilu na sociálních sítích a výběr nové identity a fotografií pro oklamání oběti. V těchto případech bývá tyran někdo, koho oběť docela dobře zná.
 
Dissing
Dissing označuje čin tyrana, který šíří kruté informace o svém cíli prostřednictvím veřejných příspěvků nebo soukromých zpráv, aby zničil jejich pověst nebo vztahy s ostatními lidmi. V těchto situacích mívá tyran s obětí osobní vztah, ať už jako známý nebo jako přítel.
 
Trolling
Trolling je situace, kdy se tyran pokusí úmyslně rozzlobit či rozrušit ostatní tím, že na internetu zveřejní pobuřující komentáře. Nemusí být vždy formou kyberšikany, ale lze jej použít jako nástroj ke kyberšikaně, pokud je prováděn se zlými a škodlivými úmysly. Tito agresoři však mají narozdíl od ostatních druhů kyberšikany tendenci být od svých obětí více vzdálení a nemají osobní vztah.
 
Sexting 
Sexting vyznačuje elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem, pomocí kterých dochází k poškozování či vydírání osob, které jsou jejich součástí.
 

Prevence a obrana proti kyberšikaně

Trestní právo kyberšikanu nezná a nikde v zákoně toto slovo není. Některé její projevy se však jako trestné činy klasifikují - například vydírání, vyhrožování, nebezpečné pronásledování, sexuální obtěžování a další. Některé případy tedy mohou spadat i do kyberkriminality, která je v České republice na vzestupu.
 
V posledních letech se meziročně její počet případů zvyšuje. V roce 2019 třeba policie vyšetřovala více než 8 400 případů. Počet trestných činů spáchaných v kyberprostoru je tak oproti roku 2011 téměř šestinásobný.
 
Základní prevence a zásady chování na internetu: 
  • Nebuďte přehnaně důvěřiví - nikdy nevíte, kdo je na druhé straně
  • Nesdělujte citlivé informace (osobní údaje, fotografie, hesla k účtům apod.)
  • Nezapojujte se do konfliktů na internetu - svůj názor sdělit můžete, ale dbejte na to, abyste zbytečně neútočili a neuráželi
 

Diskuse ke článku Jaké jsou druhy kyberšikany? Čím si dnešní děti procházejí a jak se mají bránit?

Žádné komentáře.