CDR.cz - Vybráno z IT

Nekonečné hodiny manuálních analýz frustrují celou řadu odborníků v IT

PR článek
Již od nepaměti platí pravidlo, že každý manažer, resp. každé vedení společnosti, potřebuje pro své rozhodování relevantní data. Dříve to nebýval problém, ale poslední dobou množství dat extrémně narostl stejně jako nástrojů na jejich zpracování a různých typů úložišť. Správa těchto nových systémů je pak náročná a spolu s neustále měnící se legislativou vzniká ve firemních datech jenom chaos.

Tento neuspořádaný chaos pak má samozřejmě zpětně vliv i na vedení samotné firmy. V praxi je pak podle šéfa vývoje společnosti Manta, Lukáše Hermanna, prakticky nemožné, aby jeden pracovník v IT dokázal zmapovat veškeré datové toky, a to ani v menší firmě. Přitom právě mapa datových toků dokáže výrazně usnadnit celý rozhodovací proces.

Díky datovému chaosu se pak klidně může stát, že manažer dostane na stůl číslo, o kterém neví, jak se počítalo, co je v něm zahrnuto nebo jaké datové procesy musely proběhnout, aby vzniklo. Pokud by tyto informace chtěl získat, musel by požádat administrátora interního systému firmy, aby ve zdrojovém kódu zjistil, jak se k těmto číslům dospělo. To ale samozřejmě znamená, že administrátor stráví mnoho hodin hledáním datových toků a případné rozhodnutí manažera je tak odloženo o pár dní. V konečném důsledku to může mít až fatální následky.

Lukáš Hermann dále vysvětluje, že není vhodné, aby v případě menších a středních firem byla společnost odkázána na jednoho člověka, který se dokonale orientuje v datovém prostředí firmy. V případě jakékoliv sebemenší absence může nastat vážný problém. Některé společnosti to pak řeší vypracovanou dokumentací.

Zde však nastává problém s její aktuálností. Jak víme ze zkušeností, tak dokumentace se vypracuje při zavádění nového systému a poté se již neaktualizuje. Navíc pokud by kdokoliv jiný chtěl jednu informaci, musel by se stejně nejdříve sám zorientovat a pročítat stovky stran dokumentace.

V případě, kdy manažer ví, kudy data tečou a jaká čísla konkrétní data ovlivňují, není již problém dohledat příčinu téměř jakéhokoliv problému. Hledání příčin nějakého datového incidentu tak rázem zabere místo několika hodin a dní jen pár minut.

Sofistikovaný systém pro mapování datových toků pak dokáže nejen uchovávat veškeré informace z historie, ale také dokáže modelovat dopady budoucích změn a umožňuje tím předcházet většině problémů včas. Faktem zůstává, že čím je firma menší, tím pružněji dokáže zareagovat na jakoukoliv změnu. To, co přinese větším firmám stejnou pružnost v rozhodování, jsou právě dokonale zmapované datové toky.