CDR.cz - Vybráno z IT

Nový elektronický překladač přinese revoluci na vašich profesionálních akcích

PR článek
Propagace vašich produktů u potenciálních zákazníků, sledování konkurence a nakonec zvýšení prodeje. Díky účasti na veletrzích po celém světě získáte velké příležitosti. Navíc existuje jednoduchý způsob, jak najít náskok před svými konkurenty a z každé akce vytěžit maximum.

Výhody a výzvy účasti na globálních technologických výstavách

Veletrhy a další odborné akce jsou skvělými nástroji pro růst vašeho podnikání. Jedná se o skvělý marketingový nástroj, který:

 • Přináší vaší společnosti viditelnost a důvěryhodnost: Veletrhy jsou skvělým způsobem, jak se zviditelnit pro potenciální kupce. Nejen, že vás svět může považovat za legitimní a důvěryhodnou značku, může vám také pomoci oslovit nové potenciální zákazníky a kupce (více o tom později). 
 • Poznáte svou konkurenci: Je to příležitost dozvědět se o novinkách a pokroku ve vašem odvětví a o tom, co vaši konkurenti dělají správně. Využijte jejich zkušeností správně a můžete být o krok před nimi. 
 • Umožní vám to najít a přilákat potencionální nové zákazníky: Účast na takových akcích vám umožní upevnit vazby se stávajícími zákazníky, setkat se s potenciálními novými zákazníky a během akce s nimi navázat kontakt nebo dokonce uzavřít obchody. Konečně je to příležitost k rychlému rozvoji databáze potenciálních zákazníků, optimalizaci prodeje a strategie generování potenciálních zákazníků. 
 • V konečném důsledku buduje zavedenější a renomovanější značku: Veletrh je jedinečným místem, kde máte stejný přístup k potenciálním zákazníkům jako vaši větší konkurenti. To z něj dělá cennou příležitost nejen pro přímý prodej a marketing, ale také pro budování důvěryhodnosti značky a postavení vaší společnosti jako lídra v oboru. Vystavování na veletrhu vyvolá ve veřejnosti dojem, že společnost je spolehlivá a seriózní.

Bariéry mezinárodních veletrhů

Navzdory všem výhodám nelze popřít, že mezinárodní veletrh může přinést i určité výzvy.

Na jedné straně máte příležitost setkat se s potenciálními zákazníky z celého světa, což vám dokonce může poskytnout zcela novou cílovou skupinu potenciálních kupců.

Na druhou stranu to často znamená vypořádat se s obrovskou jazykovou bariérou.

Není pochyb o tom, že stále stojí za to najít způsob, jak si porozumět navzdory jazykovým bariérám. Nakonec díky tomu na takové akce přijíždí tolik významných světových značek.

Existuje ale chytřejší způsob jak to udělat, než jen počítat s tím, že všichni mluví dobře anglicky. 

Co kdybyste rozuměli ostatním účastníkům, ať už pocházejí odkudkoli a nezávisle na tom, kterým jazykem mluví?

Naštěstí my ve Vasco Electronics víme něco o jazycích. A rádi se podělíme o to, jak nám to pomohlo přilákat klienty na celosvětové akce.

Ale ještě předtím, než se vypořádáme s jazykovou bariérou, proberme některé běžné chyby, kterým se můžete snadno vyhnout.

Chyby kterých se na veletrzích vyvarovat

Přestože veletrhy nejsou zdaleka snadné, jsou jednou z nejvděčnějších forem marketingu, pokud se k nim přistupuje se správnou strategií. Z toho důvodu je třeba vzít v potaz chyby, které mohou úspěšné účasti na veletrhu uškodit.

Mezi tyto chyby patří:

 • Nestanovení si cílů předem před účastí na veletrhu. 
 • Účast na náhodně vybraném veletrhu: vzhledem k velkému počtu národních a mezinárodních veletrhů si společnost nemůže dovolit účastnit se všech výstav souvisejících s jejím odvětvím činnosti. Je proto důležité vybrat si veletrhy, které nejlépe odpovídají vašim cílům.
 • Účast na veletrhu je brána jako rutina: změny v cílech společnosti nebo v organizaci veletrhu je třeba vzít v úvahu při rozhodování o účasti na veletrhu.
 • Hodnocení účasti na veletrhu během a po jeho trvání: po skončení výstavy by se mělo provést hodnocení toho, co se naší společnosti během veletrhu povedlo a co bylo špatně. Hodnocení by se mělo provádět i každý den večer, aby se případné chyby daly odstranit už za pochodu ještě během trvání veletrhu.

Vasco Electronics: Naše zkušenost s profesionálními akcemi

Ve společnosti Vasco Electronics jsme hrdí na to, že můžeme konstatovat, že jsme odborníci v oblasti elektronických překladačů.

Není proto žádným překvapením, že účast na globálních událostech nám přišla jako samozřejmost. V průběhu let jsme se zúčastnili mnoha světových akcí, např.

 • CES v Las Vegas
 • GITEX v Dubaji
 • Japan IT Week v Tokiu
 • IFA v Berlíně
 • MWC v Barceloně

Ve výsledku nám to dalo mnoho cenného know-how souvisejícího s navazováním vztahů s lidmi, kteří se takových akcí účastní.

Vždy jsme usilovali o zvýšení úrovně porozumění mezi lidmi, říká Maciej Góralski, zakladatel a generální ředitel společnosti Vasco Electronics. A podle našich zkušeností okamžité překladače Vasco Translator toto poslání skvělé plní i při účasti na veletrzích. S naším elektronickým překladačem s umělou inteligencí můžete stisknutím jediného tlačítka mluvit až 76 jazyky

Stačí řici, že jsme si uvědomili jak je prospěšné oslovit lidi v jejich rodném jazyce.

A toto je náš pohled na věc na základě našich zkušeností:

1. Rodný jazyk je vždy lepší než angličtina

Je pravda, že v moderním světě většina lidí mluví anglicky. To však nutně neznamená, že se v tom cítí sebevědomě.

Pamatujete si na situaci, kdy jste se chtěli v zahraničí na něco zeptat, ale vzdali jste to, protože jste si nebyli jisti, jak to v cizím jazyce říct?

Přesně to samé zažívá spousta lidí, a to i na světových akcích.

Je úžasné, jak moc se lidé na akcích dokázali otevřít, když jsme je začali oslovovat v jejich rodném jazyce s pomocí Vasco Translatoru.

Téměř okamžitě se zvýšila jejich sebedůvěra, měli více dotazů a projevili zájem o naši výstavu. Jejich nadšení navíc přilákalo další účastníky.

Takže ano, opravdu: stojí za to oslovit potenciální zákazníky v jejich rodném jazyce! 

 2. Nestačí překládat jen několik jazyků

Možná si teď pomyslíte: “to všechno je pravda, ale mě tím pádem nezbývá nic jiného než si sebou příště vzít profesionálního tlumočníka”.

Ale toto řešení není příliš pohodlné a je velmi nákladné.

Zdá se logické, že k účasti na takovéto události vám přece několik jazyků musí stačit, ale na základě našich osobních zkušeností nám okamžitý překladač Vasco Translator pomohl s komunikací v několika desítkách jazyků. V roce 2022 na veletrhu GITEX naši specialisté hovořili např. v těchto jazycích: arabštině, perštině, polštině, japonštině, maďarštině a dokonce i svahilštině!

A to jsou jen některé z jazyků, které jsme používali.

Spousta návštěvníků se vracela k našemu stánku a často přiváděla své přátele a známé, kterým chtěli ukázat náš produkt, vzpomíná Wojciech, člen týmu Vasco na veletrhu GITEX.

Netřeba dodávat, že je téměř nemožné najít člověka, který mluví tolika jazyky, aby nás na takové akci podpořil.

3. Online řešení nemusí stačit

Samozřejmě se nabízí jednoduchá myšlenka. Proč nevyužít online překládací aplikaci?

Teoreticky se jedná o solidní řešení. Nicméně z praxe musíme konstatovat, že většina online překladačů dostupných na trhu na veletrzích nebude fungovat dobře.

Důvodem jsou především technická omezení. Většina mobilních zařízení si nedokáže poradit s hlučným prostředím. Rozpoznávání řeči se dostává na nízkou úroveň a pravděpodobně neuslyšíme překlad, pokud nebudeme mít velmi výkonné reproduktory.

To je důvod, proč náš nejnovější model, Vasco Translator V4, odvedl na nedávných veletrzích skvělou práci. Disponuje mikrofonem s 99% redukcí šumu a velmi výkonným reproduktorem (až 99 dB).

V praxi to znamená, že zařízení zvládne i taková prostředí, jako jsou přeplněné a hlučné výstavní sály.

A co víc, každý AI translator Vasco má bezplatný přístup k internetu v téměř 200 zemích. Jednoduše si ho vezmete s sebou třeba na veletrh a nemusíte se starat o náklady na roaming, i když jste daleko za hranicemi své domovské země!

Promluvme si na příštím veletrhu

Spojte se s potenciálními zákazníky, budujte povědomí o své značce a v konečném důsledku zajistěte, aby vaše podnikání rostlo globálně.

To vše se stává mnohem snazší, když můžete skutečně porozumět lidem kolem vás, stejně jako oni mohou rozumět vám.

Vezměte si příště sebou elektronický překladač Vasco Translator a promluvme si!