CDR.cz - Vybráno z IT

Online marketing - nabídka dobrých pracovních míst

PR článek
Pokud jste kreativní, analytičtí, rádi získáváte nové znalosti nebo výzvy pro svůj osobní a kariérní růst, pak je pro vás oblast digitálního marketingu to pravé orechové!

Online marketing, známý také jako digitální marketing, je soubor různých technik a postupů, které se používají k propagaci produktů a služeb pomocí internetu a digitálních technologií. Tento typ marketingu se rychle stává jedním z nejdůležitějších způsobů, jak získat pozornost zákazníků, zvýšit jejich zájem o výrobky, služby a zlepšit prodej nebo výkonnost firmy.

Digitální svět se neustále mění a poskytuje nové příležitosti a výzvy pro online marketing. Současná situace na trhu vyžaduje, aby společnosti měly online přítomnost a silnou digitální identitu. Čím více je totiž společnost viditelná online, tím více zákazníků může přilákat.

Pokud hledáte práci v oblasti online marketingu, existují různé způsoby, jak získat dovednosti a zkušenosti v této oblasti. Můžete se učit prostřednictvím marketingových kurzů, stáží apod.

V našem článku vám představíme nejzákladnější pracovní pozice v online marketingu:

Marketingový manažer

Marketingový manažer je zodpovědný za vedení a koordinaci všech marketingových aktivit společnosti. To zahrnuje plánování, vývoj a realizaci marketingových strategií, určování cílových skupin, výběr vhodných online kanálů, měření úspěšnosti a optimalizaci kampaní.

Pracuje na plánování a realizaci marketingových kampaní, které zvyšují povědomí o značce a jejích produktech nebo službách. Musí znát aktuální trendy a vývoj na trhu, aby mohl vytvářet úspěšné marketingové strategie. Proto se často podílí na průzkumu trhu, analýze konkurence a shromažďování informací o zákaznících.

Spolupracuje s týmem a vede ho k dosažení společných cílů. Je zodpovědný za nábor, školení a vedení lidí v marketingovém týmu a za jejich motivaci a angažovanost.

Pracuje se zákazníky a obchodními partnery, aby získal přehled o jejich potřebách a preferencích. Na základě těchto informací může vytvářet úspěšné marketingové kampaně a zvyšovat loajalitu zákazníků ke značce.

Průměrný plat na této pozici se pohybuje od 22 000 Kč do 88 000 Kč.

SEO specialista

Má odpovědnost za optimalizaci webových stránek s cílem zlepšit jejich viditelnost ve výsledcích vyhledávání. To zahrnuje průzkum a analýzu klíčových slov, pochopení záměrů uživatelů a vytváření obsahu, který splňuje potřeby uživatelů i vyhledávačů. Kromě toho sledují výkonnostní ukazatele, jako je míra prokliků, míra odskočení (bounce rate) a doba strávená na stránce, aby mohli vyhodnotit úspěšnost své práce a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.

Pomáhají webům přilákat více organické návštěvnosti, což může vést k vyšším konverzím a zapojení. V konečném důsledku hrají klíčovou roli při budování online viditelnosti podniků a pomáhají jim dosahovat jejich cílů. Díky spolupráci se specialistou na SEO mohou majitelé webových stránek efektivně zvýšit svou online prezentaci a oslovit více potenciálních zákazníků.

Musí mít také potřebné znalosti, aby zajistil, že webové stránky jsou optimalizované a obsahují všechny potřebné značky, klíčová slova a další prvky.

Stručně řečeno, specialista na SEO je ideálním partnerem, který pomůže majitelům webových stránek dosáhnout jejich cílů. Pokud se chcete stát SEO specialistou, kurz SEO je přesně to, co vám pomůže nastartovat kariéru na této pozici.

Průměrný plat SEO specialisty se pohybuje od 28 000 Kč do 60 000 Kč.

PPC specialista

Je odborníkem na reklamní kampaně na internetu. PPC je zkratka pro Pay-Per-Click, což znamená, že za každé kliknutí na reklamu získává společnost příjem. Tato pozice zahrnuje vytváření a realizaci online reklamních kampaní s cílem zvýšit návštěvnost webových stránek a konverze. Jeho úkolem je nastavit a optimalizovat klíčová slova, reklamy a cílové skupiny tak, aby byla reklama účinná a co nejefektivnější.

Kromě toho by měl vědět, jak pracovat s dalšími online reklamními kanály, jako jsou sociální sítě. V této oblasti je výhodou, když umí pracovat s reklamou na Facebooku a Instagramu, která může být součástí celkové reklamní strategie. Součástí jeho práce je také sledování a analýza výkonnosti reklamní kampaně, kdy může využívat různé nástroje pro měření konverzí a analýzu dat.

Jeho hlavním cílem je zvýšit návštěvnost webových stránek a zlepšit konverze, a to vše v rámci stanoveného reklamního rozpočtu.

V neposlední řadě musí být flexibilní a přizpůsobivý, protože online reklama se neustále mění a vyžaduje neustálé přizpůsobování a optimalizaci.

Průměrný plat PPC specialisty se pohybuje od 30 000 Kč do 55 000 Kč.

Social media specialista

Sociální sítě, jako je Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram a další, jsou dnes důležitým marketingovým kanálem. Specialista na sociální média se podílí na navrhování a vytváření obsahu, který zaujme cílovou skupinu a odpovídá strategii značky. Tento obsah může být textový, vizuální nebo zvukový a může zahrnovat různé formáty, jako jsou blogy, videa, infografiky, obrázky a další.

Zabývá se také plánováním a realizací reklamních kampaní v sociálních médiích. Jeho úkolem je zajistit, aby reklama byla účinná a co nejefektivnější. Musí sledovat a analyzovat výkonnost sociálních médií, aby mohl poskytovat informace o výsledcích kampaní a navrhovat zlepšení do budoucna.

Tato práce vyžaduje vysokou úroveň kreativity a komunikačních dovedností, protože musí umět navrhovat poutavý obsah pro cílovou skupinu a budovat pevné vztahy se zákazníky. Nesmí mu také chybět smysl pro detail, protože každý příspěvek sdílený na sociálních sítích může mít velký vliv na to, jak je značka vnímána.

Pokud máte rádi sociální média a zjistili jste, že by vám tato pozice vyhovovala, rozhodně do ní jděte. Zkuste absolvovat online marketingový kurz zaměřený na sociální média nebo začněte v nějaké firmě pracovat na stáži. Pracovat jako specialista na sociální média je splněný sen!

Průměrný plat SEO specialistu se pohybuje od 29 000 Kč do 52 000 Kč.

Copywriter

Zaměřuje se na tvorbu textů, které mají přesvědčit cílovou skupinu a zvýšit prodej určitého výrobku nebo služby. Jeho úkolem je vytvářet texty pro reklamní kampaně, webové stránky, letáky, brožury a další materiály.

Práce copywritera spočívá ve vytváření originálních a zajímavých textů, které osloví potenciální zákazníky. Proto by měl mít dobré spisovatelské schopnosti a umět přizpůsobit svůj styl cílové skupině.

V současné době je velkým trendem absolvování kurzů copywritingu, které jsou určeny pro každého, kdo se chce naučit psát účinné texty. Tyto kurzy se zaměřují na zdokonalování dovedností psaní a vytváření zajímavých textů.

V copywritingu existuje mnoho různých přístupů a stylů, a proto by se copywriter měl umět přizpůsobit požadavkům klienta a zaměřit se na to, co je pro něj důležité.

V současné době je copywriting velmi důležitým prvkem digitálního marketingu, a proto je velmi žádanou pracovní pozicí. Pokud jste kreativní a rádi píšete, rozhodně se v tomto oboru zkuste zdokonalit!

Potěší vás i finanční ohodnocení, průměrný plat se pohybuje od 29 000 Kč do 52 000 Kč.