CDR.cz - Vybráno z IT

Povinné datové schránky od 1. ledna 2023: Koho se změna týká a koho ne?

V příštím roce vejde v platnost nový zákon, který přikazuje zřízení datových schránek pro OSVČ. Původně ale měla být datová schránka zřízena pro všechny fyzické osoby.

Zdroj fotografie: Shutterstock

Datová schránka je pro mnoho subjektů a společností nepostradatelnou součástí. Díky ní nemusí zasílat drahé doporučené dopisy nebo běhat po úřadech, a tak svůj čas mohou investovat do důležitějších činností. Od nového roku se ale počet uživatelů datové schránky znásobí, protože vznikne povinnost všem OSVČ mít datovou schránku. Původně se uvažovalo o zavedení povinnosti i pro fyzické osoby, ale z toho nakonec sešlo.

V původním návrhu zákona vytvořeného ministerstvem vnitra měly být totiž datové schránky zřízeny všem, kteří s veřejnou správou komunikují přes bankovní identitu, eObčanku s čipem, Moje ID, eGovernmentu, I.CA s čipovou kartou nebo NIA ID. Všem těmto fyzickým osobám měla být zřízena datová schránka automaticky s možností případné deaktivace konkrétní datové schránky na pobočce CzechPointu.

Hlavním cílem zákona je pomoc s digitalizací celé státní správy a urychlení komunikace nejen mezi úřady, úřady a občany, ale také mezi občany samotnými. Z vyjádření ministra vnitra, Víta Rakušana, pak plyne, že ministerstvo nechtělo zbytečně nikoho nutit do užívání datových schránek, a proto se rozhodli ponechat novou povinnost jen pro OSVČ.

Co to v praxi znamená?

V praxi tak budou muset podnikatelé komunikovat s úřady výhradně přes datové schránky. Pro některé podnikatele bude zřízení datové schránky znamenat usnadnění administrace a snížení nákladů, ale pro některé, kteří s datovou schránkou ještě neumí, to může znamenat i dočasnou přítěž.

Kdo má od nového roku povinnost používat datovou schránku?

Kdo všechno tedy bude od 1.1.2023 povinně používat datovou schránku:

  • právnické osoby – týká se to nejen společností zapsaných v obchodním rejstříku, ale i zapsané v nadačním rejstříku, spolkovém rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností

  • OSVČ – až doposud se zřizovali datové schránky OSVČ pouze na jejich přání, ale nově bude povinnost pro každou OSVČ mít tuto schránku zřízenou

Zdroj fotografie: Shutterstock

Jak OSVČ využívali datové schránky doposud?

Obchodní společnosti si na datové schránky již zvykly a poměrně hojně je používají, což se ale nedá říci o OSVČ, kteří se jim trochu straní. Podle statistických údajů využívalo v roce 2021 datovou schránku jen 600 000 občanů, což je okolo 8 % z celkového počtu občanů starších 18 let. Podle některých odborníků je proto nezbytná informační kampaň, která by přesvědčila veřejnost o výhodách datových schránek.

Kdy se považuje zpráva za doručenou?

V současné době při zaslání doporučeného dopisu se má při nezastižení adresáta za doručený po 10 dnech od chvíle, kdy adresát dostal do schránky oznámení o uložení dopisu na poště. I definice doručení zprávy zaznamená legislativní změnu, protože za doručený se bude dokument považovat v momentě přihlášení příjemce do datové schránky bez ohledu na to, zda si zprávu přečetl.

Pokud ale svou datovou schránku příliš nevyužíváte a pravidelně se do ní nepřihlašujete, tak se dokument bude považován za doručený standardně do 10 dnů od momentu doručení do datové schránky. Tímto také dochází k ustálení pravidel ohledně doručování a jde o jakousi prevenci proti případným obstrukcím.

Diskuse ke článku Povinné datové schránky od 1. ledna 2023: Koho se změna týká a koho ne?

Čtvrtek, 5 Leden 2023 - 10:28 | DRK | Nějak moc nerozumím tomu proč se někdo brání...
Sobota, 31 Prosinec 2022 - 17:11 | Mucuhito | Upřesnění posledního odstavce: https://www....
Sobota, 31 Prosinec 2022 - 14:21 | Arctia | "Odvolavam, co jsem odvolal, a slibuji, co...

Zobrazit diskusi