CDR.cz - Vybráno z IT

První důležité tipy pro registraci domény

PR článek
První důležité tipy pro registraci domény Doménové jméno je v podstatě vizitkou každé web stránky. Toto jméno a vybraná doména nejvyšší úrovně vytvářejí první dojem o společnosti nebo blogu už před prvním otevřením stránky. Co je třeba splnit při výběru domény: Název by měl být stručný a atraktivní pro potenciální návštěvníky a také pro vyhledávače. Navíc je potřeba dodržet několik formálních a právních procedur. Shrnuli jsme nejdůležitější tipy pro registraci domény.

Registrace vlastní domény

Ať už jde o online obchod, blog nebo soukromý web, každý online projekt začíná na vhodném názvu domény. Tento název se skládá z domény nejvyšší úrovně (TLD) s koncovkou např. .co.uk nebo .com, a domény druhé úrovně, tedy jména domény. Jméno, které byste chtěli, se dá najít rychle a téměř žádný čas nezabere kontrola toho, zda je ještě stále dostupné.

Poskytovatel následně pokračuje v registraci vybraného názvu v příslušném registru domény. Existují organizace, které mají na starost registraci každé TLD. Poskytovatelé s nimi jako registry spolupracují. Když si chcete zaregistrovat doménu na pěti různých TLD, musíte teoreticky kontaktovat pět různých registrů domény. Registry jako IONOS přebírají odpovědnost za komunikaci.

Před zaregistrováním domény se musí každý uživatel ujistit, že používání vybraného názvu domény nezasahuje do existujících ochranných práv. Porušení ochranných práv domény je jedním z nejběžnějších pochybení při registraci domény.

Vytvoření domény druhé úrovně

V USA je při tvorbě doménového jména relativně velká svoboda. Stále však třeba dodržet několik technických požadavků: Mohou se používat písmena od A po Z, číslice od 0 po 9 a také spojovníky, i když ty nelze umístit na začátek názvu domény druhé úrovně. Další symboly, jako např. tečky, lomítka či otazníky, nejsou povolené. Název domény by měl sestávat z max. 63 znaků.

Může se také stát, že některé názvy domén, které by se nedaly zaregistrovat ještě před pár lety, by dnes už byly povolené. Příkladem je název domény sestávající pouze ze dvou znaků, např. www.hi.com.

Vyberte si název, který souvisí s Vaší webovou stránkou nebo obchodním názvem a ujistěte se, že v něm není důležité, zda jde o malá nebo velká písmena. Vyhněte se použití 2 slov bez spojujícího znaku, např. “-“, jinak můžete ohrozit čitelnost názvu:

NiceShoes.online vs. nice-shoes.online

Výběr domény nejvyšší úrovně

Doména nejvyšší úrovně je zároveň nejvyšší úrovní odlišení názvu domény a také jeho poslední částí, napravo od tečky. V současnosti jsou nejpoužívanějšími koncovkami .com, .net, .org a koncovky přiřazené jednotlivým zemím, jako např. .de, .es či .us. Od března 2013 jsou však na trhu oblíbené i nové koncovky domén nejvyšší úrovně, jako např. .online, .club, .business, .top, .expert a podobně. Ve všeobecnosti rozlišujeme:

  • generické TLD: Generické domény nejvyšší úrovně naznačují, o jaký typ web stránky jde. Proto byste mohli očekávat, že stránka firmy bude mít koncovku .com, zatímco koncovka .org bude patřit nějaké organizaci.
  • TLD jednotlivých zemí: Tyto domény informují o původu web stránky. Většinou se pro určení země používají dvě hlásky, např. .de pro Německo, .hu pro Maďarsko či .es pro Španělsko.
  • Nové generické domény nejvyšší úrovně: umožňují vytváření velmi specifických doménových jmen a díky doméně nejvyšší úrovně naznačují uživatelům, o jaký typ web stránky jde. Obchodní termíny jako .online či .business jsou také povolené, jako i slova, která mohou upřesnit lokalizaci v rámci jedné krajiny, jako např. .nyc, .vegas, .london či .wales. Asi 700 nTLD je aktuálně v procese registrace. V IONOSu si můžete i předregistrovat, či přesněji předobjednat nové domény nejvyšší úrovně, ještě před jejich oficiálním uvedením na trh. Nové TLD jsou dobrou alternativou, pokud je Vaše vybrané doménové jméno už přiřazené k jiné doméně nejvyšší úrovně, ale Vy jste pro něj i tak jednoznačně rozhodnutí.

Další typ pro registraci domény: Je rozumné zajistit si několik koncovek a variaci názvu a nastavit si z nich přesměrování na Vaši oficiální web stránku. Poskytovatelé často nabízejí výhodné balíky, proto se vyplatí zaregistrovat si svoje vytoužené jméno domény s různými TLD. Zvýší se tím vyhledatelnost Vašeho webu a zabezpečíte si všechny potřebné variace jeho názvu, které tím pádem nebudou dostupné jiným.

‘Koupě’ domény

Když si zaregistrujete doménu, pouze si ji vlastně na určité období pronajímáte; termín ‘koupě’ domény je tedy technicky nesprávný. Když po uplynutí dohodnutého období neprodloužíte smlouvu, bude název domény opět dostupný a kdokoliv si jej může pronajmout. Co se týče prodeje doménového jména, nejde o skutečný přechod vlastnictví z osoby A na osobu B, ale pouze o převzetí registrace.

Způsobem na ochranu vlastnictví domény je registrace na několik let a umožnění automatického obnovení.

Registrace na několik let také ukotví cenu, protože zaplatíte jednou za celé období, což Vás může ochránit před nárůstem ceny během trvání období registrace.

Co se stane při změně poskytovatele?

Když chcete změnit poskytovatele služby (registrátora), ale chcete si udržet svoji zaregistrovanou doménu, neměli byste narazit na problémy. Potřebujete jen autorizační kód své domény, který si vyžádáte od původního poskytovatele. Například, pokud plánujete přejít od nějakého poskytovatele k IONOS, budete muset kvůli potvrzení přenosu vyplnit speciální formulář pro přenos domény. Následně budou vykonané všechny potřebné kroky. Jak již bylo zmíněno, úlohou poskytovatele je kontaktování příslušného registru domény.

Nezapomeňte, že poskytovatele můžete změnit až tehdy, když uběhne přinejmenším 6 měsíců od registrace domény.

Délka trvání přenosu domény závisí na procesních pravidlech jednotlivých registrátorů. U generických TLD a nTLD by to mělo trvat pět až šest pracovních dní a následná aktualizace DNS si vyžádá dalších 24 až 48 hodin.

Doporučuje se požádat o přenos domény nejpozději jeden měsíc před vypršením smlouvy s aktuálním poskytovatelem. Když bude požadavek doručen pozdě, možná zjistíte, že období poskytování služby – příslušné domény – musí být obnovené u současného poskytovatele, než dojde k přenosu k novému.

Žádná doména bez ochranné známky

Když se rozhodnete prodávat boty značky Adidas ve svém e-shopu, možná si pomyslíte, že by dávalo smysl zahrnout název této značky do názvu domény. Musíte si však dávat opravdu dobrý pozor, protože je poměrně jednoduché porušit práva na ochrannou známku a ochranu názvu. Použití názvu značky či společnosti je možné pouze s předcházejícím souhlasem vlastníka autorských práv. Proto je vždy potřeba vyžádat si jednoznačný písemný souhlas. Pokud použijete název značky nebo společnosti v názvu domény bez tohoto souhlasu, může Vám být doručeno upozornění. Neměli byste podcenit předmět a hodnotu sporu. Hodnoty sporu ve výšce až do 50 000 EUR nejsou ničím výjimečným. Když se chcete chránit před pokutami a soudními procesy, je nejlepší hrát podle pravidel a zkontrolovat Vaše vybrané jméno domény před registrací z následujících perspektiv:

  • Názvy značek a společností: Je lákavé použít pro název Vašeho obchodu velkou značku kvůli přilákání zákazníků, ve většině případů to však není dovolené, i když by název značky ulehčil oslovení cílové skupiny. Mnoho názvů společností je stejně tak chráněných a nesmějí být použité v názvech domén třetích stran.
  • Jména celebrit: Jména veřejně známých osobností mohou být stejně tak chráněna právem, proto jsou jména a příjmení také většinou nedovolená, pokud nejde o všeobecná jména. Když chce někdo vytvořit fanouškovskou stránku Helen Mirren nebo blog o tom, že výborně napodobuje Davida Beckhama, měl by vzít při tvorbě názvu domény v úvahu práva těchto celebrit.
  • Domény s překlepy: Typické překlepy jako např. ebey.com, gogle.com nebo amason.com také nejsou povolené jako názvy domén, protože jsou často chráněné před podobnými chybami, aby se kvůli nim nepoškodilo dobré jméno značky. Tuto informaci můžete využít i ve svém vlastním podnikání a chránit se před podobnými překlepy v názvech domén.
  • Slavné názvy: Ať už jde o film, název periodika či seriálu, dobře známé názvy by se neměly používat jako názvy domény. Jsou totiž většinou chráněné autorskými právy a jejich neautorizované používání není dovolené.

Názvy míst, organizací či jiných orgánů veřejné moci by také neměly být používány jako názvy domén, protože byste tím mohli porušit jejich práva na obchodní značku. Všeobecně platí následující: Ke zneužití značky dochází, když má někdo prospěch z publicity. Velké a dobře známé názvy jako Mercedes a BMW nesmí být kvůli ochraně registrované jako značky.

Ověření ochranné známky domény

Právo na ochrannou známku domény se vztahuje na komerční web stránky. Na soukromé web stránky bez komerčního charakteru se tato pravidla nevztahují. Pokud chcete na Vaší stránce vydělat, byť i jediným reklamním bannerem, musí být název Vaší domény v přísném souladu s právem na ochrannou známku. Názvy a termíny, které spadají pod právní ochranu, můžete najít v příslušných patentních úřadech a úřadech pro ochranné známky. Ověření pomocí nich je jednoduché a bezplatné. Pro rychlý průzkum jsou vhodné následující stránky:

  • Evropské trhy: OAMI Europa
  • Mezinárodní trhy: WIPO International

Pomocí těchto vyhledávačů si můžete ověřit, zda už byl termín, který chcete mít ve své doméně, zaregistrovaný jako ochranná známka. Použití podobně znějících značek či log s chráněnými grafickými prvky je také porušením práva na ochrannou známku.

Kontrola podobně znějících značek se nedá vykonat na uvedených stránkách, proto je potřeba kontaktovat právníka s příslušnou specializací. Tento článek se nedá považovat za právní pomoc a nemá nahradit poradenství od kvalifikovaného právníka.