CDR.cz - Vybráno z IT

Rozhovor s Damir Špoljaričem: 2 roky od založení Server Parku a chystané novinky

Uvodni Fotka
Vyzpovídali jsme Damira Špoljariče o minulosti, přítomnosti a budoucnosti jeho firmy, VSHosting, která provozuje a vlastní datové centrum ServerPark a službu SnackHost cloud. Co nám prozradil?

Už to budou 2 roky, co jste otevřeli datové centrum ServerPark. Řešili jste od otevření nějaký závažný technický problém?

Stejně jako každé jiné datové centrum jsme řešili řadu dílčích technických komplikací, ale nic s čím by se předem nepočítalo. Podstatné je, že díky tomu, jak je ServerPark z pohledu záložních systémů technologicky konstruován, se žádný problém neprojevil na produkčním provozu serverů ani u zákazníků.

Za uplynulé dva roky jsme se získali spoustu technického know-how co se provozu datacenter týče. Také jsme se zdokonalili v provozu a řízení rizik, což ještě zvyšuje už tak vysokou spolehlivost datacentra.

Co je na záložních systémech ServerParku tak unikátního?

Při projektování datacentra jsme se drželi všech technicky relevantních požadavků na standard TIER IV a také jsme využili know-how některých technologických firem, které mají za sebou stavby největších českých i zahraničních datacenter. Z pohledu energetiky, chlazení a potřebné úrovně redundance přesahujeme požadavky TIER IV.

TIER IV stanovuje minimální redundanci v režimu 2N – to znamená dvojnásobný počet prvků. My máme u všech klíčových prvků redundanci 2N+1 nebo například v případě UPS i 2N+2. Nad rámec TIER požadavků držíme na záložním UPS systému více než dvojnásobný čas potřebný k zálohování technologie. Technologicky je vše zkrátka konstruováno až paranoidně i za cenu toho, že nás to stálo investičně i provozně daleko více peněz.

TIER certifikaci ale nemáte.

V první řadě je potřeba si uvědomit, že certifikace TIER od Uptime Institute je korporátní certifikace, kterou ocení třeba banka. Drtivou většinu klientů ale zajímá, co mají garantováno smluvně, jaká za vámi stojí historie a jak máte vše reálně technologicky řešeno. TIER certifikace je poměrně hodně finančně i časově významný náklad.

Navíc TIER IV určuje některé dle nás technologicky nerelevantní požadavky, takže bychom certifikaci ani nedostali. Takové požadavky jsou například umístění datacentra v bezletové zóně, což je v Praze prakticky nereálný požadavek, navíc dost nesmyslný, uvážíme-li fakt, že letadla tak často nepadají a pokud ano, tak ne vodorovně přímo dle předpokládané dráhy letu.

Serverpark Vshosting 1

Řešit takový požadavek pro certifikaci v ceně několika milionů nám přišlo nesmyslné. Raději jsme prostředky zainvestovali do nadstandardní zálohy datacentra. TIER IV připouští téměř hodinu výpadku ročně včetně výpadku napájení a podobně. My nepřipouštíme žádný výpadek infrastruktury datacentra. Navíc certifikace svazuje procesně datacentrum z pohledu rozvoje a zlepšování.

Vše je nutné konzultovat, jinak byste o certifikaci přišli. Přesně z tohoto důvodu svá datacentra necertifikuje například ani Amazon, který to i veřejně deklaruje. Ostatně ani v Německu žádné datacentrum TIER IV nemá, a to je zde provozováno 20 % světového hostingového a cloudového trhu. Jde přitom o druhý největší trh na světě.

Při otevírání ServerParku jste uváděl, že bude ServerPark ekologickým datacentrem. Jak ekologický nebo chceme-li úsporný, je reálně provoz po dvouleté zkušenosti?

No, něco byla teorie a sliby výrobců, něco jiného je praxe. Doufali jsme, že se dostaneme na PUE 1.3, což je koeficient efektivity datacentra. To znamená, že na 1 watt spotřeby serverů bychom potřebovali 0,3 wattů na režii datacentra, jako je chlazení, ztráty na záložních zdrojích a podobně. Realita efektivity ServerParku je kolem 1.36 trvale, bez ohledu na vnější období.

V zimě je to nepatrně více, protože je nutné zvlhčovat vzduch, aby v datovém centru nevznikala statická elektřina vlivem příliš nízké vlhkosti vzduchu. Určitě jsou efektivnější způsoby chlazení. My jsme ale chtěli jít primárně cestou nejspolehlivější technologie. Efektivita byla z pohledu priority až na druhém místě. Přesto je PUE 1.36 krásná hodnota a jsme jedno z nejefektivnějších českých datacenter.

Jaké služby VSHostingu využívají klienti nejčastěji? Jsou to právě služby datacentra?

Vůbec ne. Nejčastěji poskytujeme internetovým projektům tzv. managed služby. Jde o komplexní službu, kdy klientům zajišťujeme kompletní správu a celé operations z pohledu provozu serverů. To znamená expertní služby špičkových administrátorů a naše know-how se správou více než 6500 serverů, monitoring, zálohování, konektivitu a další. Služby datacentra tvoří asi 20 % našich příjmů.

Kdo je tedy typickým klientem?

Nejčastějším klientem je například e-shop, vývojová firma poskytující SaaS, velké internetové portály a další. Z pohledu e-shopů můžeme dnes říci, že u nás běží téměř každý 3. e-shop, celkem tedy téměř 15.000 internetových obchodů.

Jak to vypadá s projektem ServerPark DC2 ?

Jsme stále ve fázi vymýšlení a příprav. Chystáme plno revolučních novinek, ale hlavně chceme po vzoru společností Google a Facebook vyvíjet vlastní hardware, a tomu chceme nové datacentrum přizpůsobit. Nový hardware musí odpovídat požadavkům na nové cloudové služby, které chystáme, a projekty jsou tak na sobě závislé.

Chceme do nového datacentra umístit co největší množství výkonu a minimalizovat náklady jak z pohledu CAPEX, tak OPEX a neustoupit z dostupnosti a špičkového zázemí, na které jsme zvyklí ze ServerPark jedničky. Kapacitu v ServerPark DC1 máme ještě cca na rok.

ServerPark jste začal projektovat ve svých 23 letech. Jak se Vám povedlo vše dotáhnout do zdárného zprovoznění datacentra prakticky bez zkušeností?

Kdybych býval věděl, co s tím bude za tahanice, tak bychom do toho projektu asi ani nešli. Nejsložitější bylo najít vhodný pozemek, kde bude dostatek elektrické energie, páteřní optické trasy nebudou daleko a nebude zde hrozit žádné riziko z okolních staveb, záplavy a další.

Takový pozemek jsme hledali skoro rok. Následovala dvouletá příprava projektů a běhání po úřadech, což bylo asi nejhorší. Desítky úředníků a nesmyslných požadavků. Nicméně vše se povedlo a 3 roky příprav nebyly vynaloženy zbytečně.

Otevreni Spdc Paska

V rozhovoru pro Lupa.cz jsem se dočetl, že chystáte novou cloudovou službu typu PaaS. Můžete k tomu říct více podrobností?

Naše know-how, které 11 let kolem správy serverů postupně budujeme, budeme nyní přetavovat v další službu nazvanou zerops, což je zkratka slov zero operations. Představte si, že jste programátor a na pár kliknutí získáte vývojové prostředí takzvaně on demand včetně všech oblíbených nástrojů a můžete zautomatizovat vytváření infrastruktury jak pro staging, tak pro produkci.

Nemusíte se starat o aktualizace, konfiguraci, optimalizaci. Vše se provede samo. Platforma bude navíc extrémně škálovatelná díky kontejnerizaci a unikátnímu konceptu, který brzy představíme. Vše bude rovněž v high-availability clusterové struktuře. Součástí deploy procesu tak bude automatický build HA infrastruktury se všemi nutnými komponenty prakticky v reálném čase.

Jde o hodně složitou službu pro konkrétní cílovou skupinu, kterou jsou programátoři. Cílit budeme v první fázi na západní trhy, konkrétně Německo, Velkou Británii a Holandsko.

Jak se daří službě SnackHost a CDN, které jste nedávno uvedli?

VSHosting CDN je čerstvá věc, stará jen pár měsíců. U klientů je oblíbená a postupně rozšiřujeme infrastrukturu, kterou máme nyní v Evropě a USA. CDN má velký potenciál. Jde také o super doplněk k managed službám pro velké internetové projekty.

SnackHost je pak spíše komoditní služba moderního webhostingu a virtuálních serverů v cloudu za nízkou cenu s plnou automatizací, která sice roste pomaleji, než jsme očekávali, nicméně počet klientů zejména ve střední Evropě se zvyšuje.