CDR.cz - Vybráno z IT

Spojení českého startupu MANTA a Neo4j přinese klientům lepší přehled o datech

Jedna z největších společností v oblasti správy grafových databází začala spolupracovat s českoamerickým startupem MANTA, tuzemským expertem na analýzu datových toků v IT. Výsledkem této spolupráce má být vyšší efektivita datové analýzy, a to včetně poskytnutí komplexnější mapy datových toků v konkrétních společnostech a zároveň vypracování preventivních opatření proti datovým incidentům, odstávkám a výpadkům.

Společnost MANTA je dynamicky rostoucí společností, a to především na americkém trhu. Jednoduše řečeno MANTA pracuje s datovými toky, což je v podstatě informace o původu jednotlivých dat, tedy o tom, kde data vznikla a kdo a jakým způsobem je na konci cesty využije a zpracuje. Práce s ověřenými daty pak má pomoci manažerům ve správných a efektivních rozhodnutích.

Obecně lze však říci, že vzhledem k dnešní „digitální době“ představuje data management a práce s datovými toky budoucnost úspěchu společnosti. Řada firem má obrovské množství velmi málo uspořádaných dat, ve kterých je možné se jen těžko orientovat, a každá změna může způsobit řadu komplikací. Data management obecně bývá ve společnostech poměrně často podceňován.

„Práce s datovými toky představuje jednu z klíčových výzev pro budoucnost data managementu. [...] Spojení s Neo4j® nám umožňuje posunout výkonnost naší platformy na další úroveň a rozšířit jak možnosti analýzy tak i zobrazení toků dat na libovolné úrovni detailu," říká Tomáš Krátký, zakladatel a CEO MANTY.

Tomáš Krátký (zakladatel a CEO společnosti MANTA)

Právě pro jednodušší zobrazení těchto toků na libovolné úrovni detailu a pro rozšíření možnosti analýzy vznikla nová spolupráce s Neo4j. Tím se celá problematika stane dostupnější a srozumitelnější nejen pro odborníky v oblasti datového managementu, ale i pro běžné manažery.

Díky znalosti datového toku či toho, jak se data v průběhu času mění, můžou manageři ve společnostech optimalizovat firemní procesy a zabezpečit vyšší úroveň ochrany osobních údajů. To, co dělí běžné společnosti od úspěchu, je znalost správných informací ve správnou chvíli. A právě to je cílem této spolupráce a této technologie. Lepší pochopení a představu o vzhledu a fungování grafové databáze nyní umožňuje nové zobrazení grafu datových toků ve virtuálním prostředí.

"Naším cílem je srozumitelně ukázat firmám, jak se jejich data chovají, kudy tečou a jak se po cestě proměňují. Pochopení vazeb přináší jednak možnost optimalizace firemních procesů, zvyšuje dramaticky důvěru v data a jejich kvalitu, a v neposlední řadě výrazně pomáhá při řešení problémů spojených s ochranou osobních (nebo obecně citlivých) údajů (GDPR). To je v poslední době velké téma,“ doplňuje Tomáš Krátký.

Pochopení datových toků podle ředitele MANTY přináší společnostem nezanedbatelnou úsporu času i finančních prostředků, a to až o desítky procent. Nová platforma, která bude výsledkem spolupráce MANTY s Neo4j, bude pro zákazníky připravena již během tohoto roku.