CDR.cz - Vybráno z IT

Wikipedia končí s encyklopedií zdarma do rozvojových zemí

Wikimedia ukončuje projekt Wikipedia Zero. Tento projekt umožňoval přístup k online encyklopedii zdarma rozvojovým zemím bez ohledu na mobilní připojení, využít možnost mělo 800 000 000 lidí v 72 zemích světa.

Wikipedia provozovala krásný a chvályhodný projekt, Wikipedia Zero. Svou online encyklopedii nabídla rozvojovým zemím přístupnou i bez zaplaceného paušálu na mobilní data. Jednoduše se každý dostal k informacím, což je obzvláště v těchto zemích palčivý problém.

Projekt odstartoval v roce 2012 a umožnil přístup více jak 800 milionům lidí v zemích jako například Myanmar a Nepál. Program však zaznamenal jistý úpadek. Společnost to připisuje rychle se měnícímu mobilnímu průmyslu a nízkému povědomí o Wikipedii mimo Ameriku a Evropu. Zároveň cena za mobilní data je již pro mnoho lidí na přijatelné úrovni, takže si mohou dovolit využívat online encyklopedii i bez projektu Wikipedia Zero.

Nadace Wikimedia však oznámila, že v letošním roce ukončí svůj program ukončí. Tímto krokem bude ukončeno partnerství s 97 mobilními operátory v celkem 72 zemích, kteří se vzdali dobrovolně poplatků za přístup k online encyklopedii.

Zástupci nadace uvedli: "Abychom shromáždili veškeré znalosti světa, potřebujeme také účast celého světa." Jsou si vědomi toho, že existuje řada překážek, které brání realizaci tohoto projektu. Zdůrazňují však, že se nejedná o komerční program. Snaží se všechny poskytovatele služeb stavět na stejnou rovinu. Žádný z nich nemá exklusivní práva nebo výhody.

Neznamená to úplný konec konceptu, ale spíše o jakousi přestávku, která bude využita pro aplikace dalších nápadů. V opačném případě by jistě šlo o výraznou ztrátu. 

Tagy: 
Zdroje: 

Diskuse ke článku Wikipedia končí s encyklopedií zdarma do rozvojových zemí

Žádné komentáře.