CDR.cz - Vybráno z IT

Zenerova dioda, jak funguje a k čemu se používá?

PR článek
Zenerova dioda je jedním z druhů diod. Kde se všude se tyto diody používají a jaká je jejich charakteristika?

Co je Zenerova dioda

Zenerova dioda je jedním ze specifických typů diod. Nese jméno po svém objeviteli Clarenci Zenerovi. Jinak se Zenerova dioda také nazývá referenční.

Jedná se o polovodičovou součástku, která má PN přechod. To je rozhraní polovodiče typu P a polovodiče typu N. Tento přechod je oblastí, ve které nejsou žádné volné vodivostní částice. Odpor PN přechodu je tedy velký.

Jak Zenerova dioda funguje?

Zenerova dioda je svou specifickou konstrukcí určena pro zapojení v závěrném (nepropustném) směru. To znamená, že může fungovat pouze tehdy, je-li na katodě kladné napětí a na anodě záporné napětí.

Její princip tkví v tzv. Zenerově průrazu. Tento průraz je opakovatelný a nedojde při něm k destrukci diody. Toto průrazné napětí se někdy také nazývá Zenerovo. Dioda tedy pracuje na bázi skokové změny propustnosti proudu v závěrném směru. V propustném směru naopak vykazuje chování obyčejné diody.

Pouze Zenerova dioda s vyšším napětím funguje na principu lavinového průrazu závěrně polarizovaného přechodu PN. Diody s malým Zenerovým napětím využívají tzv. Zenerova jevu.

Rozlišení diod

Zenerovy diody se dělí na dvě základní skupiny, a to:

  • napěťově referenční diody
  • napěťově regulační diody

Využití Zenerových diod

Dioda je prioritně využitelná ke stabilizaci napětí, žádoucí je, aby napětí nekolísalo při změně velikosti odebíraného proudu nejlépe vůbec, případně jen minimálně. Ve stabilizovaných zdrojích se používá coby koncová, výstupní část.</p>

Oblast využití Zenerových diod pro stabilizaci napětí lze všeobecně rozdělit do dvou částí. Musíme tak odstíny dva případy. V první řadě může jít o stabilizaci napětí při kolísání zátěže, případně taktéž může docházet ke stabilizaci napětí při kolísání vstupního napětí (např. usměrněného napětí sítě).

O společnosti Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Jak již bylo nastíněno, Zenerova dioda je pouze jedním z poměrně široké škály různých druhů diod. Dioda obecně je součástkou, která je v elektrotechnice využívaná velmi hojně.

Právě z těchto důvodů se řada zákazníků spoléhá na rozsáhlé portfolio společnosti TME neboli Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. To čítá celkem 329 000 položek a zahrnuje nejen diody, ale také konektory a další prvky a zařízení.

Vznik této společnosti můžeme datovat do roku 1990. V polské Lodži se tehdy otevřel malý obchod. V té době ještě nikdo netušil, že je počátkem něčeho znatelně většího.

Už v roce 2019 tato silná mezinárodní značka odbavovala 3 650 zásilek denně. I při tomto množství se současně klade důraz na individuální přání klientů. Za schopnost takto precizně zajistit export objednávek TME vděčí více než 800 svých zaměstnanců na celkem 4 kontinentech.