CDR.cz - Vybráno z IT

ESRB chce skenovat tváře dětí přes telefon a webkameru, aby zjistila jejich věk

Zdroj: Shutterstock

ESRB chce zavést novou technologii, která by měla chránit děti před nevhodným (dospělým) obsahem. Jedná se o skenování obličejů, které by mělo ověřit, že souhlas se zpracováním osobních údajů dává skutečně rodič, nikoliv dítě.

Podle zákona The Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) musí mít služby v Americe souhlas rodičů, aby mohly sbírat a uchovávat osobní informace o dětech pod 13 let. To se týká i online her a aplikací, které často vyžadují registraci a přihlášení. V současné době stačí, aby dítě zaškrtlo políčko: „Ano, jsem starší 13 let.“ nebo zadalo e-mailovou adresu rodiče. Tento systém je však snadno zneužitelný a nedostatečný.

ESRB proto navrhuje použít rozpoznávání obličejů, které by podle geometrie obličeje odhadlo stáří člověka, který uděluje souhlas. Pokud by software detekoval, že jde o dítě, požádal by o potvrzení od rodiče. Tím by se mělo zabránit situaci, kdy by dítě mohlo hrát hry nebo používat aplikace, které nejsou pro jeho věkovou kategorii vhodné.

Jak by to fungovalo?

Tato biometrická funkce by využívala webkameru nebo fotoaparát zařízení, na kterém se hra nebo aplikace spouští. Software by pořídil snímek obličeje a porovnal ho s databází vzorů pro různé věkové skupiny. Podle toho by určovalo, jestli jde o dospělého nebo dítě. Pokud by šlo o dítě, software by požadoval další ověření od rodiče. To by mohlo probíhat například tak, že by software poslal e-mail rodiči s odkazem na stránku s žádostí o souhlas. Ten by musel na oné stránce zadat své osobní údaje a oskenovat svůj obličej. Software by posléze porovnal obličej rodiče s tím dětským a potvrdil nebo zamítl souhlas.

Má to jak výhody, tak i nevýhody - nečekaně

Hlavním cílem návrhu ESRB je zvýšit ochranu dětí před nevhodným obsahem a dodržovat zákonné požadavky na ochranu osobních údajů. ESRB tvrdí, že biometrická technologie na rozpoznávání obličejů je zcela bezpečná a spolehlivá a že žádné obrázky ani data se nebudou nikam ukládat, používat pro cvičení umělé inteligence nebo pro marketingové účely. Společnost využívající tento software dostane jedinou informaci: Jestli věk převyšuje hranici 25 let či ne.

Zdroj: Shutterstock

Na druhou stranu, tento návrh vyvolává i řadu otázek a obav. Někteří lidé mohou vnímat skenování obličejů jako zásah do jejich soukromí a biometrických informací. Jiní mají třeba problémy s přístupem k webkameře nebo fotoaparátu nebo s kvalitou snímku. Nebo jsou prostě skeptičtí ohledně přesnosti a spolehlivosti technologie rozpoznávání obličejů, která může být ovlivněna například osvětlením, úhlem, výrazem nebo doplňky. A pravděpodobně i budou namítat, že návrh ESRB je příliš složitý a zbytečný a že by stačilo použít jiné metody ověření, například kreditní kartu nebo telefonní číslo.

Jaký je status tohoto návrhu?

Návrh ESRB je zatím pouze v konceptuální fázi a není jisté, jestli se stane realitou. Federální obchodní komise (FTC), která dohlíží na dodržování zákona COPPA, návrh v těchto dnech zveřejnila, aby se k němu mohla vyjádřit i veřejnost. Komisi jde především o to, jestli by takový obranný prostředek lidé vnímali jako zásah do jejich osobních a biometrických informací. Uzávěrka pro názory občanů je 21. srpna, následně musí ještě návrh projít schválením amerických orgánů.

Diskuse ke článku ESRB chce skenovat tváře dětí přes telefon a webkameru, aby zjistila jejich věk

Žádné komentáře.