CDR.cz - Vybráno z IT

GenAI: Revoluce ve vývoji softwaru, ale má to svá rizika

Zdroj: Shuttestock

Generativní umělá inteligence (GenAI) slibuje revoluční změny ve vývoji softwaru, nabízející výrazné zvýšení produktivity a efektivity. Nicméně její použití vyžaduje obezřetnost, zejména v otázkách bezpečnosti, ochrany duševního vlastnictví a kvality vytvářeného kódu.

Již od roku 2019 umělá inteligence zasahovala do procesu vývoje softwaru, ale GenAI přináší další úroveň s vylepšenou schopností generovat přirozený jazyk, obrázky a dokonce i kód. Diego Lo Giudice, viceprezident a hlavní analytik společnosti Forrester, zdůrazňuje, že tento nástroj nabízí vývojářům přístup k expertním znalostem a možnost interaktivní komunikace.

Zdroj: Shutterstock

TuringBots, navržené společností Forrester, jsou popsány jako prostředek, jak využít GenAI ke generování, testování a nasazení kódu. Tyto nástroje mají potenciál ovlivnit celý životní cyklus vývoje softwaru, od analýzy a plánování až po vyhledávání technické dokumentace a automatické dokončování kódu.

Použití GenAI může znamenat rychlé zvýšení produktivity, avšak je důležité brát v úvahu několik aspektů. Například, i když může umělá inteligence psát kód v mnoha jazycích, vývojáři by měli mít kontrolu nad tím, co systém generuje, a zajišťovat jeho kvalitu a bezpečnost. Scott Shaw z Thoughtworks zdůrazňuje, že bezpečnostní požadavky musí být pečlivě zváženy, ať už se jedná o regulované prostředí nebo citlivá data. 

Dalším důležitým aspektem je zachování duševního vlastnictví a ochrana dat. Použití GenAI při tvorbě kódu nebo konfigurace komponent by mělo být prováděno s opatrností, aby nedocházelo k nechtěnému sdílení proprietárních informací. Zároveň je třeba mít na paměti, že i když GenAI může výrazně zvýšit produktivitu a usnadnit vývoj softwaru, stále nenahradí lidskou expertizu. Vývojáři musí stále přinášet své znalosti a kontext do procesu, aby zajišťovali kvalitu a bezpečnost vytvářeného softwaru.

S rozvojem technologie a větším využíváním GenAI se očekává další vývoj a zdokonalení. Je třeba sledovat tyto změny a neustále aktualizovat postupy a přístupy k vývoji softwaru, aby byla zajištěna maximální efektivita a bezpečnost.

Zdroje: 

Diskuse ke článku GenAI: Revoluce ve vývoji softwaru, ale má to svá rizika

Žádné komentáře.