CDR.cz - Vybráno z IT

Nová práce v Německu – příprava na pohovor

PR článek
Gratulujeme - obdrželi jste pozvánku na pracovní pohovor do Německa. První krok byl tedy učiněn a vy máte příležitost představit se ze své nejlepší stránky. Jak se ale na pohovor připravit? Jaké otázky budou položeny? Zde je několik tipů, jak se na pohovor důkladně připravit.

Bildquelle: https://unsplash.com/photos/NbtIDoFKGO8, 22.11.2022.

Shromážděte informace o společnosti

Při přípravě na pohovor se nejprve obraťte na internet: Většina firemních webových stránek má sekci "Společnost" nebo "O nás". Mnoho společností také poskytuje publikace, jako jsou časopisy pro zákazníky nebo brožury o produktech, ke stažení online ve formátu PDF.

Informace o společnosti byste měli získat – pokud možno – nejen z jejích vlastních publikací, ale také z tisku. Prvním krokem je opět vyhledání názvu společnosti na Googlu.

Nácvik sebeprezentace

Důležitou součástí pohovoru je krátké a zajímavé sebepředstavení. To může zahrnovat například vaše vzdělání a pracovní zkušenosti. Kromě toho se vás jistě budou ptát na vaši stávající znalost němčiny, i když to není základní požadavek.

Pokud je pro vás obtížné posoudit se, měli byste si udělat online autotest – www.Prace.starke-jobs.com/nemcina-online-test/ nabízí test zdarma.

Měli byste si připravit několik konkrétních vět a dbát na to, aby váš úvod nebyl příliš dlouhý. Přátelé nebo rodiče vám mohou být dobrým zkušebním publikem, které vám pomůže s nácvikem a ujistí se, že jste na správné cestě.

Připravte se na otázky

Tazatel vám během pohovoru zpravidla bude klást otázky. Na některé z nich není snadné odpovědět, a proto byste se na ně měli připravit. Uchazečům jsou často kladeny následující otázky:

  • Proč jste si vybral právě tuto práci?
  • Kde se vidíte za pět let?
  • Proč jste ideálním kandidátem na tuto pozici?
  • Proč chcete pracovat pro tuto společnost?
  • Jaké dovednosti můžete do práce přinést?
  • Jaká jsou vaše platová očekávání?

Pokud se na tyto otázky dobře připravíte, nebudete muset při jejich zodpovídání dvakrát přemýšlet. Měli byste si také vymyslet vlastní otázky, protože tím prokážete svůj zájem o danou práci.

Silné a slabé stránky

Dalším krokem v přípravě na pohovor je sepsání vašich silných a slabých stránek. Může jít o měkké dovednosti, jako je týmová práce, kreativita nebo time management. Zamyslete se nad tím, které z vašich silných stránek jsou obzvláště důležité.

Když se vás někdo zeptá na vaše slabé stránky, měli byste zmínit věci, na kterých již pracujete. Pokud jste například ještě nepracovali s určitými počítačovými programy, které jsou pro danou práci důležité, můžete uvést, že navštěvujete online kurzy nebo sledujete výukové programy. Přiznáním svých slabých stránek prokazujete schopnost sebereflexe.

Procvičte si společenskou konverzaci

Rozhovor začíná uvolněně a malou konverzací. Například klasická úvodní otázka po uvítání zní: "Přijeli jste v pořádku?" Nepodceňujte význam tohoto slovního škádlení. Small talk podtrhne vaše komunikační schopnosti a dovednosti v oblasti komunikace s lidmi. Pokud nejste dobří řečníci, promyslete si dopředu dvě nebo tři témata, o kterých můžete mluvit - pokud musíte. Může jít o každodenní témata, jako je počasí, cesta nebo včerejší fotbalový zápas.

Sestavte si vhodné oblečení

Správné oblečení hraje velkou roli při vytváření prvního dojmu. Správným oblékáním dáte personalistovi najevo, že se v oboru vyznáte a že se pro danou společnost hodíte. Důležité je také, aby váš účes a make-up byly pro pohovor vhodné. V případě potřeby se poraďte s odborníkem, abyste se ujistili, že vypadáte co nejlépe.

Působit sebevědomě

Sebevědomí je klíčové při každém pracovním pohovoru. Chcete udělat dobrý první dojem, proto dbejte na vzpřímený postoj, přátelský úsměv a oční kontakt. Řeč těla si můžete procvičovat také před zrcadlem nebo pomocí videí na mobilním telefonu.

Tip: Během rozhovoru si položte ruce volně do klína nebo na stůl. Neměli byste si hrát s perem ani se držet židle.

Vyhněte se nervozitě

Před pohovorem je normální být nervózní. Jak se ale vypořádat s pocením, třesem rukou a bušícím srdcem? Snažte se jít na pohovor pozitivně naladěni. Nemá smysl neustále přemýšlet o tom, co by se mohlo pokazit. Nezapomeňte, že společnost má o vás zájem a že budete velkým přínosem!