CDR.cz - Vybráno z IT

Diskuse k NVidia FlameWorks - Hoří, má panenko!

Prosím autora, aby dostudoval chemii, fyziku a matematiku za posledních 200 let. Zjistí, že hoření je vysvětlitelné. Také plasma je matematicky popsatelná, už asi 80 let. Problém je s vypočitatelností obtížnějších a extrémních případů, ale počítače posledních let dokážou divy. Opravdu problémové je například plasma v tokamaku - extrémně nelineární prostředí. Ale o tokamacích není ani článek, ani video. Navíc, nějaké pitomé hoření není plasma. Dynamika pouhého hoření masy plynu v definovaném prostoru se počítá pro každý nový spalovací motor dnes a denně.

Redakci prosím, aby zkusila žvásty jako ty v článku odchytit dříve, než se objeví čtenářům na monitoru.

+1
+28
-1
Je komentář přínosný?

Pana Bohuňka prosím berte s rezervou. Co na srdci, to na jazyku. :D Kdo by se obtěžoval s ověřováním nějakých faktů, když mohou korekturu udělat sami čtenáři.

+1
+40
-1
Je komentář přínosný?

Naučte se číst mezi řádky.
Jistě že máme vzoreček chemické reakce a tak podobně, ale to nic neříká o tom, jak oheň vypadá, jak se tvaruje. To, co dnes a denně počítáme je jen pouhá (byť pro danou aplikaci dostatečně přesná) aproximace nějakého jevu, ale ani tam se nikdo nezabývá vzhledem. Matematický vzorec pro to, jak bude vypadat ta a ona špička plamene neexistuje, protože to závisí na příliš mnoho vlivech.

N

+1
-44
-1
Je komentář přínosný?

Chlap prostě řekne, "sory vole, seknul sem se" a nevymýšlí výmluvy jako čtení mezi řádky a popírání toho, co řekl.

"Oheň je přinejmenším úplný opak. Už samotné hoření je jev, který si vlastně ani neumíme vysvětlit, o co vlastně jde. A co teprve pohyb vzduchu a plasmy, který se při hoření odehrává – to je matematicky nepopsatelný problém."

1) Hoření umíme vysvětlit.
2) Plazma u ohně asi nebude, že? To bychom museli mít o několik řádů jiné teploty.
3) Tvar plamene je popsatelný.
4) Něco jiného je neumět popsat a nemít na to výkon.

Ale tak je to u všech vašich článků. Když jste vybíral telefon, tak jste se nejdřív čílil, že Android nemá menu s aktuálně spuštěnými aplikacemi a když jste byl poučen, že se vyvolává přidržením tlačítka Home, tak jste se zase čílil, že je to málo intuitivní.
Jindy jste zase tvrdil, že vychýlení stožáru bezdrátového optického spoje o desetinu úhlové vteřiny způsobí výpadek. A přitom vychýlení v řádu jedné sekundy dělá méně než 5 cm na 10 km.

Když jste na to byl upozorněn, tak jste suverénně opáčil, že jste nějaká konkrétní čísla moc neřešil. Hlavně, že jste předtím tvrdil něco jiného. Když nevíte, tak ta čísla nepište.
Kdyby na to nikdo nereagoval, tak by se toho ještě někdo mohl chytnout a považovat to za pravdivé tvrzení.

A ještě si vzpomínám, že jste se v diskuzi u testu jednoho NB dostal do sporu s PR pracovníkem Asusu vyčítal mu, něco ohledně základních desek. Nakonec se ukázalo, že problém nebyl s deskami Asus, ale MSI. Tu diskuzi ještě dohledám.

Jednou jste redaktor, tak si svá tvrzení ověřujte! Nebýt diskutujících, tak by tomu vašemu tvrzení někdo mohl uvěřit a pak to vykládat jako fakt.

+1
-40
-1
Je komentář přínosný?

No vidíte to, a nám ve škole říkali, že plamen je plasma. Jsem ještě mladý a věřím tomu, co nám ve škole řekli. Mám sice o našem školství pochyby, ale musím věřit vašemu úsudku, který nám zvolil naše ministry školství.
Na druhou stranu, co je ten plamen, když to není ani pevná látka, ani kapalina ale ani plyn?

Všichni chápeme, že něco hoří, a že je tam oheň a že to pálí a dá se na tom vařit; známe chemické rovnice, ale když se tak do toho ohně dívám, tak prostě nechápu, jak je to možné, že dřevo hoří. Závidím vám, že to chápete.

Ten popis plamene by mě opravdu zajímal. Umíme si domyslet, jak asi vypadá, očekáváme nějaké ty vlnky; ale určit jak přesně bude v nějaké situaci vypadat, to mě tedy poučte.
Obecně umíme jen málokterou věc popsat přesně. Dokazuje nám to "předpověď" počasí i profi závodní simulátory. Všechno je prostě jen odhadem.

Uznávám, že s tím androidem to byl poněkud fail. Holt poté, co jsem našel na androidu dostatek negativ, už nemělo význam hledat...cokoliv.

O desetině vteřiny se můžeme klidně přít, pointa byla jasná - zima a teplotní roztažnost ovlivnila konstrukci natolik, že došlo k rozpojení optického spoje (nebo snížení inteligence operátorů). Můžete diskutovat o tom, jestli to byla jedna desetina úhlové vteřiny i o tom, zda je možné, aby jedna desetina úhlové vteřiny k tomuto problému stačila. Pokud tomu nevěříte, jeďte se zeptat na MU.

Odkaz na diskusi s PR ASUSu prosím. Pamatuji si, že jsem měl problém s (ne)kvalitou notebooků MSI a že jsem se dostal do sporu s PR pracovníkem MSI, který se nabídl, že nám kvalitu produktů MSI prokáže. Slíbený notebook ale do redakce nedorazil, PR oddělení MSI pravděpodobně stále hledá dostatečně reprezentativní kus.
To ale nevylučuje problémy se základními deskami ASUS, bohužel.

+1
-29
-1
Je komentář přínosný?

"jak je to možné, že dřevo hoří"

Při spalování dřeva probíhají následující procesy:

Při zahřívání nejprve nastane odpařování vody, která je ve dřevě přítomná. Protože dřevo má poměrně špatnou tepelnou vodivost a voda má vysoké výparné teplo, dochází u větších kusů dřeva k tomuto procesu ještě dlouho potom, kdy dřevo již na povrchu hoří. Odpařování vody spotřebuje mnoho tepla a velmi efektivně dřevo chladí. Teprve po odpaření vody proto ve vysušené zóně vzroste teplota a začne docházet k uvolňování dalších prchavých látek (např. pryskyřice) a k tepelnému rozkladu (pyrolýza) jednotlivých látek ze kterých se dřevo skládá. Vzniká směs hořlavých plynů a na roštu zbývá dřevěné uhlí. Udává se, že uvolněná prchavá hořlavina (plyny) v sobě nese přes polovinu energie ve dřevě obsažené. Hořlavé plyny se vzduchem přiváděným pod rošt (primární vzduch) hoří ve formě dlouhého plamene (primární spalování). Při tom ale nedojde ke spálení všech spalitelných složek, protože k tomu zpravidla není dostatek kyslíku nebo dostatečně vysoká teplota. Pokud je pod rošt přiváděn nadbytek vzduchu, tak se plamen příliš ochladí a část hořlaviny se vyloučí ve formě sazí (uhlík). Když je kyslíku málo, tak zase nemůže dojít k úplnému spálení (oxidaci až na oxid uhličitý). V každém případě to znamená, že ztratíme část energie v palivu obsažené. Z tohoto důvodu je třeba zajistit aby spalovací komora v níž hoření probíhá měla dostatečně vysokou teplotu t.j. aby byla rozumně tepelně izolována a do plamene se v určité vzdálenosti nad roštem přimíchává takzvaný sekundární vzduch, který umožní dohoření zbylých, dosud nespálených, plynů. Tím se uvolní i zbylá energie v palivu obsažená a do komína pak odchází jen oxid uhličitý, vodní pára a dusík. Vzdušný dusík se spalování prakticky neúčastní; pokud je ovšem teplota plamene dostatečně vysoká dochází v určité míře k reakci dusíku a kyslíku za vzniku směsi oxidů dusíku; tato reakce je z hlediska energetického nevýznamná, nicméně velmi zásadní je z hlediska emisí (oxidy dusíku jsou považovány za škodlivé emise).

+1
-21
-1
Je komentář přínosný?

A teď ještě co je to ten plamen. :)

+1
-26
-1
Je komentář přínosný?

Plamen může být buďto plyn a nebo aerosol (plyn + pevné látky/saze a nebo plyn + kapalné látky/pára).

+1
-16
-1
Je komentář přínosný?

heh. plamen hořícího dřeva má malý stupeň ionizace, takže to jako plasma neoznačujeme. to co učí na základní škole nějaká úča z horní dolní je věc jedna, používané pojmosloví je věc druhá.

plamen - jak bylo již řečeno, plyn nebo aerosol, ve kterém probíhají exotermické reakce rychleji než jsme zvyklí

plasma - plyn nebo aerosol obsahující vzhledem k hustotě významné množství nabitých částic (ta definice je hodně, hodně zjednodušená, ale dávat sem celá kritéria nemá smysl)

vypočítat nějaký hořící plyn se prostě dá. Fyzikální vzorce pro to, jak bude vypadat ta a ona špička plamene EXISTUJE. Říká se jí teorie plynů. Odvozena v předminulém století. Plus nějaké přídavky v posledních stech letech.

prostě jste se jako autor článku krutě seknul, a ještě se o tom hádáte, místo abyste nastudoval problém. a baví mě jak jste si naběhl - shodou okolností mám doktorát z fyziky plasmatu (proto to taky tak řeším).

+1
+15
-1
Je komentář přínosný?

Jelikož mě to opravdu zajímá, můžete nás odkázat na nějaký konkrétní materiál, ve kterém je nějaké vyobrazení?

+1
-37
-1
Je komentář přínosný?

Tak jsem si dal praci. Clanek z roku 1978 popisujici teorii injektaze aerosolu do prostoru dieseloveho motoru a prubeh tvaru jetu (autor zanedbava nesfericnost kapek aerosolu a par dalsich veci, ale ukazuje ze to vysledek moc neovlivni). to je asi tak nejbliz tomu jak vypocitat tvar 'ohne', co jsem byl schopen za 5 minut najit. Ale obavam se, ze vam to bez aspon zakladniho kurzu mechaniky tekutin bude tak na houby a na nic:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002199918090087X#
(placeny odkaz)

+1
-19
-1
Je komentář přínosný?

"Na druhou stranu, co je ten plamen, když to není ani pevná látka, ani kapalina ale ani plyn?"

Právě naopak, plamen je přesně to, respektive může být. Plamen je především plyn. Je to výsledek velmi prudké oxidační reakce.
Může to být buď samotný plyn (tedy převážné plyn), například pokud spalujeme vodík nebo zemní plyn, ale může to být i aerosol, tedy plyn a saze popřípadě pára, záleží na palivu.

"Dokazuje nám to "předpověď" počasí i profi závodní simulátory."
U předpovědi počasí to není o tom, že bychom neznali rovnice. Rovnice platí pořád. Jde o to, že není dostatek vstupních dat a není dostatek výkonu na výpočet.
Pokud budeme mít na každém krychlovém metru alespoň jednu meteorologickou stanici, na každých 100 km^2 meteorologický radar a budeme mít výkon tisíců nejvýkonnější počítačů současnosti, pak budeme mít téměř neomezeně přesnou předpověď počasí.

Pokud byla pointa pouze v tom, tak jste nemusel konkrétní čísla uvádět. Zvlášť pokud si jimi nejste jistý a zvláště tehdy, pokud jsou nepravdivá.
Desetina úhlové vteřiny na 100% stačit nebude. Omlouvám se, původně jste dokonce tvrdil něco o setině vteřiny. Ale to je jedno, setina vteřiny znamená vychýlení o 5 mm, desetina vteřiny o 5 cm (pokud zůstaneme u původní délky 10 km).
Na to se nemusíte chodit ptát na MU ani o tom nemusíte diskutovat. Stačí zajít na ZŠ na první stupeň a tam Vám to spočítají.

To ani nemluvím o tom, že optické pojítko na 10 km je pohádka. Reálné vzdálenosti jsou mnohem nižší a tam je odchylka ještě menší.

Stožár se bude kývat klidně i o celé stupně.

Odkaz jsem bohužel nemohl najít, ale asi máte pravdu, nebyl to Asus, ale MSI. Udělal jsem stejnou chybu, plácnul jsem a neověřil si fakta.

Když jsem zmíněnou diskuzi hledal, narazil jsem i na toto:
http://cdr.cz/clanek/tp-link-tl-wr543g-router-predstaveni

Tam se to nepravdivými údaji také jenom hemží.

Nic proti vám, ale když nejméně v polovině článků, co jste napsal, narazím na nějakou nepravdu, tak se nedivte, že o tom napíšu.
Dávejte si pozor, co píšete. Nejlépe dejte článek ke korektuře nějakému odborníkovi a teprve poté ho zveřejněte.

+1
+11
-1
Je komentář přínosný?

Máte pravdu, někdy jsou (nejen) mé znalosti nedostatečné, proto se raději věnuji jen hardwaru. Bohužel doktorát z fyziky nikdo v redakci nemá. Vzal jsem oheň s nadhledem.

+1
-34
-1
Je komentář přínosný?

Korektury mozna nejsou potreba. Staci netvrdit, co nevim, nebo cim si nejsem jisty (cti to co je mimo muj obor). Pripadne napsat, ze v tom a tom zdroji tvrdi to a to. Coz je rozdil oproti 'ja novinar tvrdim to a to'.

+1
+30
-1
Je komentář přínosný?

Zas bych to tak nehrotil. Matematicko-fyzikální podstata je jedna věc. Algoritmus věc jiná a realtime uvěřitelnej fake, to už je úplně něco jinýho.

+1
-31
-1
Je komentář přínosný?

Smutne je, ze v realite to vypada mnohem hur nez horici sprit v doomovi. Proc se nekdo nezastavi a nepodiva se na nejakou novou hru (v hlave porad vidim priserneho noveho wolfensteina) ..... prehrsel radobyrealisticnosti z nich dela totalni odpad. Spatne se na to diva, clovek tam nic nevidi .... hratelnost je uplne na nula, zabava tam neni absolutne zadna. Kdyz jsem videl ty dve dema, co vyzerou celou hiend grafiku .... proboha, vzdyt to vypada naprosto priserne, hnusne, odpudive ... to zase bude za par let nejaka radobyAAA hra, ktera tohle bude pouzivat a lidi si ji koupi jen proto, ze tam budou nejake mizerne ohnove efekty jako v argentinskych telenovelach sedmdesatych let .... pravda, herne to bude typicky odpad, ale ......
Ja bych byl rad, kdyby se do her vratila zabava, atraktivni a hezka grafika (kam se proboha hrabou dnesni hry na 20 let stareho duke nukema 3D ....) a hlavne hratelnost (zadne picoviny jako specialni efekty, skriptovane sceny, prebijeni zbrani - OMFG!). Jsem si celkem jist, ze za poslednich >10 let nevysla zadna FPS hra ..... to co dnes vychazi nejsou FPS ... FPS bylo nejak nadefinovane pred 20ti lety. Chtelo by to nejaky novy nazev, protoze s FPS to nema nic spolecneho .... nazval bych to treba obskurni strategii s prvky strileni nebo tak neco.

+1
+29
-1
Je komentář přínosný?

To mě třeba dost sralo v BF2. Samá mlha, nebylo nic vidět a vypadalo to strašně nereálně.

+1
+24
-1
Je komentář přínosný?

no jo, v roce 2006 nebylo prostě tolik výkonu, aby to ty tehdejší počítače upočítaly.. Tak se udělal fog of war. Navíc se to dá vypnout.. :D

+1
-43
-1
Je komentář přínosný?

Dá se to vypnout a taky jsem to udělal, ale byl bych vděčný, kdyby to byla položka v nastavení grafiky a nemusel jsem přepisovat konfigurační soubor.

+1
+12
-1
Je komentář přínosný?

Já myslím, že GTA má všechnu nerealističnost a zábavnost, kterou potřebuješ. Nevidím důvod, proč tím prznit i jiné tituly. Zrovna FPS jako BF by měly být realistickým zobrazením boje, pro srandu je tady Moorhuhn a podobné. Střelba neni zábava a granát by měl dělat přesně tolik kouře, jako skutečný granát.

+1
-26
-1
Je komentář přínosný?

Jezismarja, ani nemuzes byt vic vedle. Hral jsi vubec nekdy nejakou hru? Hru nedela grafika!!!!! A jak je videt treba na novem wolfensteinu, tak prave naopak! BF ale neni FPS!!! To pozor, na tohle zacinam byt uz haklivy, FPS uz neni jenom first person shooter ... lidem ve FPS zazily tituly jako duke nebo doom a ty sracky, co dnes vychazeji s tim nemaji VUBEC nic spolecneho (krome velmi vagniho popisu: klikas na tlacitko a ozyva se neco jako strelba), at to teda ma nejake jine pojmenovani/znacku.
"Pro srandu je tu moorhuhn" .... to ano! samozrejme! ale pro srandu a zabavu by tu mely byt VSECHNY HRY! Bez vyjimky, pak to totiz nejsou hry, ze samotne podstaty. Takze mozna neni treba prejmenovavat FPS, ale termin HRA a co je tim mysleno. Pokud ta vec/bast neni zabavna, tak to proste neni hra. Pokud chces realisticnost, tak si zajed do Donecku!!!
Ale ja se chci kuwadpc u hry bavit! Vzdy jsem chtel a vzdy to bude kriterium meho vyberu. A pokud je "hra", jako wolfenstein new order, nebo jak se ta totalpicovina jmenuje, kde jak picus cumim z 10cm do monitoru a litam mysi dokola a sleduju stred obrazovky, jestli se tam nahodou neobjevi lekarnicka nebo nejaky predmet, ktery pak budu muset dalsim tlacitkem sebrat, protoze v te hypersupermoderni grafice plne picovin, hnusnych textur a mihotajiciho se obrazu, nemam absolutne sanci lekarnicku videt ..... tak takovou "hru" at si strci do psich pochev!
Fakt si nekdo stahnete demo toho wolfensteina ... maji ho na kazdem torrentu! hlavne kuwa nikdo neplatte za nove hry dokud si nestahnete demo .... a od dob DNF, kdyz totalne zfalsovali demo, tak je treba tahat plnou hru a hned do vmwaru nebo minimalne se divat na plny gameplay na youtube, protoze hrozi, ze v 99% clovek vyhodi prachy .... taky se nedivim, ze je tolik her piratenych .... otazka je, kolik lidi si ty hry stahne jako "demo" nebo "trial" a po hodine smaze (pocitam, ze drtiva vetsina to nikdy nedohraje ani do petiny), vcetne pochopitelne tech, co si to koupili (nedejboze v predprodeji, takovyma lidma vyslovene pohrdam:o)))
Jedina dobra FPS hra (nazyvejme tedy FPS jako dobre hry:) za posledni roky, co vim, byl Portal .... jinak klasiky jako duke, doom, unreal atd ...., ale to uz je vic jak 10-15 let zpatky! Vazne je pro me nepredstavitelne, ze tenhle "konzolovy" (bezmyslenkovite "hrani" na nejakem ovladaci ovladanim par nahodnych tlacitek - ala mortal kombat:) prumysl vydrzel v PC svete tak dlouho ......

+1
+30
-1
Je komentář přínosný?

Já znám Duke Nukem (3D) teda jako TPS, ale to jen tak odbočuji, protože starších her moc neznám.

Pojem Hra se u nás ujal stejně blbě, jako LED dioda. Označuje se tak i simulátor, to abychom se v tom lépe vyznali.

Proto říkám, že hra nemusí být vždy zábavná. Může to být klidně i simulátor. Každý si navíc hrajeme jinak. Střílet slepice mě nebaví, mě baví lámat své osobní maximum v závodním simulátoru. Například NFS je sice arkáda, ale nebaví mě kvůli tomu, že můžu ve třístovce bourat do civilu (což je asi styl Moorhuhnu).

Já jsem zastáncem toho, aby hra vypadala reálně. Hry hrajeme také proto, že třeba nechceme umřít ve skutečné přestřelce, ale chceme jí zažít co nejvěrněji. Třeba nejsme taky bohatí, proto k této zábavě přistupujeme přes počítač. Nejsem tedy zastáncem takových blbostí, jako je automatické hojení, HUD, restarty, atd.

Každý holt chce něco jiného a trh v tomto světě plní poptávku. Sračky jsou poptávány, protože děcka už neumí hrát a chcou úspěchy zadarmo. Proto šlo NFS do prdele, proto je v CoD autoheal, proto jsou myši s makry...

Z toho nejsem nadšený o nic víc, takže nové "hry" nehraju. Naprosto mě naplňuje Heroes III a tam si teda nemyslím, že by se autoři snažili nějak na tvé přání uměle dělat ze hry zábavu. V rámci fantasy je tam realismus a zábava se v něm našla sama.

+1
-26
-1
Je komentář přínosný?

Pro psaní komentářů se, prosím, přihlaste nebo registrujte.