CDR.cz - Vybráno z IT

Češi mají nakročeno k přelomovému objevu v chápání DNA

Český vědecký tým uveřejnil unikátní objev. Podle posledních výzkumů by v budoucnu mělo být možné aktivovat či deaktivovat různé geny, a tak pomoci v léčbě či prevence proti těžkým nemocem.

V poslední době se ve světě často pracuje na nejrůznějších experimentech s lidskou DNA. Čeští vědci ani na tomto poli nezůstávají pozadu. Naopak v učinili unikátní objev, umělý přepínač DNA, který má v budoucnu sloužit pro boj s nemocemi.

Tuto novinku uveřejnil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR spolu s Mikrobiologický ústavem a Přírodovědeckou fakultou UK. Dodává však, že ještě chvíli potrvá, než se dostanou do bodu, kdy bude možné tento objev uplatnit v praxi.

Podle samotných vědců by mělo v budoucnu být možné aktivovat či deaktivovat různé geny pomocí jednoduchých chemických reakcí. Nepřímo tak ovlivní třeba produkci proteinů, které ovlivňují obranyschopnost proti různým nemocem. V současné podobě je přepínač, který reaguje na světlo, testován na umělé DNA.

Vědecký tým se jednohlasně shoduje, že pro testování na živých buňkách či přímo živých organismech je skutečně dlouhá cesta s množství překážek. Jeden z autorů, Michal Hocek, konstatoval: „Výsledky zatím přinášejí mnohem více otázek než odpovědí, ale otevírají několik nových zajímavých směrů výzkumu.“ Hocek dále přislíbil, že výzkum bude dozajista pokračovat a očekává se, že by mohl přinést zásadní průlom v obecné problematice aktivace genů.

Zahraniční kolegové se snaží upravit geny v embryu, čímž by předcházeli případným nemocem. Šlo by tak spíše o prevenci. Kdežto čeští vědci se snaží přijít s řešením pro lidi, u kterých již nemoc propukla. Stejně jako u všech pokusů s DNA je zapotřebí velká obezřetnost, protože nejsou ještě zcela známy všechny důsledky případné deaktivace konkrétních genů.

Diskuse ke článku Češi mají nakročeno k přelomovému objevu v chápání DNA

Žádné komentáře.