CDR.cz - Vybráno z IT

Nebezpečí solárních panelů: Na co si dát pozor, aby vám neshořela střecha?

Zdroj: Shutterstock

Solární panely jsou v současné době poměrně hojně propagovány, a to hlavně v souvislosti s ekologickým způsobem získávání elektřiny i s vyšší cenou za běžnou elektřinu. Solární panely ale rozhodně nejsou vhodné pro každého a i tento ekologický způsob získávání elektřiny s sebou nese určitá rizika.

Za poslední dobu se začaly objevovat obavy a spekulace ohledně nebezpečí spojeným se solárními panely. Tato technologie není bez svých rizik a existuje několik potenciálních hrozeb, které bychom měli brát v úvahu a které bychom určitě měli znát před tím, než si solární panely pořídíme.

Vysoká pořizovací cena

Pořízení solárních panelů je velice nákladná záležitost, i když jejich cena postupně rok od roku klesá. Výroba solárních panelů se řadí do stejné kategorie, jako výroba mikroprocesorů pro počítače, protože obě technologie pracují s křemíkovými polovodiči. Pravdou ale je, že výroba křemíkových polovodičů pro solární panely není tak složitá a náročná, jako výroba křemíkových polovodičů pro počítače. Dá se ale předpokládat, že by s vývojem moderní technologie mohla úměrně klesat i cena solárních panelů, ale stoupat jejich účinnost.

Nejsou rentabilní

Rentabilita solárních panelů závisí na geografické poloze a podmínkách prostředí. Efektivita solárních panelů je ovlivněna množstvím slunečního záření, teplotou a dalšími faktory. V oblastech s nižším slunečním zářením nebo častým zataženým nebem může být výkon solárního systému nižší, což ovlivňuje jejich rentabilitu. Navíc, pokud je solární systém instalován ve stínu budov nebo stromů, může být jeho výkon také omezen.

Návratnost investice do solárního systému může trvat delší dobu. I když solární panely snižují spotřebu elektřiny z místní sítě a mohou snižovat účty za energii, může trvat několik dlouhých let, než se dosáhne návratnosti investice. Doba návratnosti je ovlivněna celkovými náklady, úsporami na energii a vývojem cen elektřiny. Proto je důležité provést důkladnou analýzu nákladů a přínosů před rozhodnutím o instalaci solárního systému.

Zdroj: Shutterstock

Je třeba mít na paměti, že rentabilita solárních panelů se liší v závislosti na individuálních podmínkách a okolnostech. Pro některé domácnosti a podniky mohou být solární panely vynikající investicí, která přináší dlouhodobé úspory a přínosy pro životní prostředí. Nicméně, je důležité zvážit všechny faktory a konzultovat s odborníky, abyste měli jasný obraz o rentabilitě solárních panelů ve vašem konkrétním případě.

S postupem času se totiž výkon solárních panelů snižuje a tím klesá i jejich výnosnost. Solární panely tak nemáme nainstalované na věky, ale pouze na pár let. Otázkou tedy je, zda za těch pár let existence dokáží vytvořit tolik energie, aby nám to pokrylo nejenom náklady na pořízení těchto panelů, ale také na jejich likvidaci a demontáž.

Solární panely nevypadají hezky

Estetický vzhled solárních panelů je často diskutovaným tématem. Pro některé lidi mohou solární panely působit jako estetická překážka na budovách a ve venkovních prostorech. Jejich černé nebo tmavě modré barvy mohou narušit harmonii architektury a designu, zejména u historických budov nebo míst.

Skutečností také je, že jejich vzhled se zkrátka nemusí líbit všem. Někteří lidé mají rádi minimalistický design budov nebo chtějí mít normální střechu z pálených tašek a netouží mít místo střechy pole solárních panelů. Obecně mohou být solární panely vnímány jako rušivý prvek, který narušuje estetickou stránku budov.

V poslední době ale existují snahy o vylepšení designu, kdy se vývojáři pokouší o výrobu solárních panelů s transparentními vrstvami nebo solárních panelů, které vypadají jako střešní tašky. Z důvodu jejich nevzhlednosti a mohutnosti vám instalaci solární panelů ani neschválí stavební úřad pro památkové či chráněné budovy. Pokud byste ale trvali na tom, že solární panely na tuto budovu chcete, museli byste si je nechat instalovat například na garáž či stodolu.

Proč si kupujete solární panel?

Stále více lidí se rozhoduje pro instalaci solárních panelů na svých domovech a budovách z různých důvodů. Jedním z hlavních motivů je snaha o snížení závislosti na tradičních fosilních palivech a přechod na čistší a udržitelnější zdroje energie. Lidé si nechávají nainstalovat solární panely, aby snížili své energetické náklady a současně přispěli ke snižování emisí skleníkových plynů, což má pozitivní vliv na životní prostředí.

Dalším důvodem, proč se lidé rozhodují pro solární panely, je schopnost vyrábět vlastní elektřinu a být tak energeticky nezávislí. Tímto způsobem mohou domácnosti a podniky snížit svou závislost na energetických společnostech a kontrolovat svou vlastní spotřebu elektřiny. Oba tyto nejčastější důvodu jsou jistě chvályhodné, ale i zde je zapotřebí mít na paměti návratnost vaší celkovou investice do solárních panelů.

Likvidace solárních panelů je nákladná

V první řadě musíte počítat s tím, že solárním panelům v průběhu času klesá účinnost, takže jednoho dne budete muset najmout firmu, která vám je ze střechy zase sundá. Zde pak vzniká otázka, co s nimi dále. Nákladná likvidace solárních panelů je stále vzrůstajícím problémem v souvislosti se stoupajícím počtem vyřazených solárních zařízení. Proces likvidace solárních panelů je však složitý a finančně náročný.

Prvním důvodem nákladné likvidace solárních panelů je jejich složité složení. Tyto panely obsahují různé materiály, jako jsou kovy, sklo, plast a polovodiče. Tyto složky musí být odděleny a recyklovány, což vyžaduje speciální zařízení a technologie. Likvidace také vyžaduje dodržování přísných environmentálních standardů a regulací, což zvyšuje náklady na správné zpracování.

Jistou komplikací při likvidaci jsou rozměry a hmotnost solárních panelů. Panely jsou často velké a těžké, což znamená, že jejich doprava a manipulace představuje zvýšené náklady. Pro správnou likvidaci je často zapotřebí specializované vybavení a přepravní prostředky, které jsou schopné zpracovat a přepravit velké množství panelů.

Třetím důvodem je nedostatek zařízení a infrastruktury pro likvidaci solárních panelů. S rychlým růstem solární energie se objem vyřazených panelů zvyšuje, ale nedostatek vhodných recyklačních zařízení a infrastruktury způsobuje, že likvidace není dostatečně efektivní a její náklady se zvyšují.

Solární panely se mohou vznítit

Solární panely jsou jedním z nejbezpečnějších a nejekologičtějších způsobů výroby elektrické energie. Nicméně, i když jsou solární panely obecně považovány za bezpečné, existuje teoretická možnost, že se mohou vznítit. Níže jsme potom vybrali tři nejdůležitější faktory, které by mohli vést ke vznícení panelů:

  1. Špatná instalace a údržba: Neodborná instalace solárních panelů a nedostatečná údržba mohou způsobit poškození elektrických součástí, což zvyšuje riziko požáru. Například špatně připojené kabely, nesprávně namontované panely nebo zanedbané kontrolní prohlídky mohou vést k přehřátí a vznícení.

  2. Exponovanost k hořlavým materiálům: Solární panely jsou často umisťovány na střechy budov, kde je možné, že se v blízkosti nachází hořlavé materiály, jako jsou suchá tráva, dřevo nebo odpadky. Pokud by došlo k požáru v těchto materiálech a ohnivzdornost solárních panelů by byla překonána, mohly by se panely zapálit.

  3. Chyby ve výrobě: Pokud by byly solární panely vyrobeny s vadou, například vadnými články nebo vadnými spoji, mohou se tyto části přehřát a způsobit vznícení. I když jsou moderní solární panely testovány, aby se minimalizovalo riziko výrobních vad, není možné zcela vyloučit možnost selhání.

Solární panely nefungují v noci

Solární panely pracují zejména za jasného bílého dne. Pokud chcete, aby jejich výkon byl rovnoměrně rozložený přes celý den a noc, musíte zvolit tzv. hybridní typ elektrárny. V tomto případě se k solárním panelům namontuje i akumulátor, který sbírá veškerou získanou elektřinu a v případě výpadku může sloužit i jako záložní zdroj. Navíc tento akumulátor dokáže i přes noc ohřívat teplou vodu. Je ale potřeba počítat s vyššími náklady na instalaci a pořízení.

Potřeba dostatečného prostoru

Solární panely jsou poměrně rozměrné a platí zde přímá úměra, že čím více solárních panelů máte, tím více energie můžete získat. V ideálním případě si tak necháte zakrýt celou střechu, garáž a kus pozemku. Svou nezávislost na veřejné síti tak zaplatíte ztrátou prostoru a celkového vzhledu vašeho domu. Navíc může být i obtížné umístit dostatečně velké množství solárních panelů, aby dokázalo ohřívat vodu a dodávat vám energii tak, abyste byli zcela nezávislí.

Případná potřeba oprav a servisu

Solární panely jsou stejně jako každá elektronika náchylná na poruchy a může se stát, že bude potřeba zajistit opravu či servis. V praxi to znamená přivolat odbornou specializovanou společnost a elektrikáře, kteří případnou závadu opraví. Nicméně tím vám vznikají další náklady spojené s instalací a údržbou solárních panelů.

Krátká životnost baterií

Pokud se rozhodnete pro hybridní systém a budete mít vlastní baterii k akumulování získané elektřiny, musíte počítat i s její omezenou životností. Omezená životnost baterií nikoho dneska nepřekvapí, protože i u mobilních telefonů je záruka na baterii pouze jeden rok. Jejich účinnost postupem času silně klesá a je zapotřebí je pravidelně měnit. Tím se ale samozřejmě opět prodražují solární panely.

Diskuse ke článku Nebezpečí solárních panelů: Na co si dát pozor, aby vám neshořela střecha?

Pátek, 19 Květen 2023 - 18:00 | Stan | No právě, ale tady jsou takový co tvrdí opak...
Čtvrtek, 18 Květen 2023 - 13:36 | maraou | Je to nástřel... jak jsem psal je to silně...
Čtvrtek, 18 Květen 2023 - 11:53 | DRK | Cena za fotovoltaiku se poslední rok pohybovala...
Čtvrtek, 18 Květen 2023 - 11:10 | Stan | Tak takový dům, abych mohl mít panely ze tří...
Čtvrtek, 18 Květen 2023 - 10:19 | maraou | To je ta legrace… 2/3 neni problem, realnei vic....
Čtvrtek, 18 Květen 2023 - 09:53 | Stan | Vypočítanou nebo ověřenou, alespoň jedním rokem...
Čtvrtek, 18 Květen 2023 - 09:52 | Stan | Tak to je skvělá nabídka a kde tohle všechno za...
Čtvrtek, 18 Květen 2023 - 07:41 | nevidany | Co to psalo za ignoranta? Aktuálně mám návratnost...
Středa, 17 Květen 2023 - 18:37 | maraou | Zkracene: 3kw menic napr typu Axpert, 4kwh...
Úterý, 16 Květen 2023 - 22:49 | Stan | Takže jen tlachy a odpovědi žádné takže jak jsem...

Zobrazit diskusi