CDR.cz - Vybráno z IT

5 tipů jak využít umělou inteligenci ve firmě, a ušetřit tak náklady i čas

Zdroj: Shutterstock

Není to tak dlouho, co byla umělá inteligence výsadou velkých technologických firem. S postupem času se ale stává umělá inteligence čím dál více dostupnou i pro střední a malé firmy. Rozhodně není potřeba se bát nových technologií, ale naopak. Každý prozíravý podnikatel či majitel firmy se pokusí využít maximální potenciál umělé inteligence k budování svého businessu.

Nástroje umělé inteligence dokáží společnostem pomoci s automatizováním úkolů náročných na čas a lidské zdroje. Naprosto ideální je umělá inteligence například pro analyzování rozsáhlých souborů dat či stanovování nejrůznějších predikcí a vyhodnocování statistický údajů. Na druhou stranu se mnoho lidí obává, že právě je dokáže v práci nahradit umělá inteligence. Níže vám popíšeme několik případů, jak může umělá intelitence pomoci i vám.

#1 Copywriting

Jako první se nabízí samozřejmě copywriting neboli psaní textů. Nemusí ale jít nutně jen o články na firemní blog, ale i o poutavé a zajímavé komentáře či příspěvek na sociální sítě. Jde obecně o vytvoření prakticky jakéhokoliv textu, který má být součástí nějaké marketingové strategie a má také splňovat určité náležitosti.

Zdroj: Shutterstock

Je totiž velice těžké vytvořit text, který je efektivní, přesvědčivý, důvěryhodný a dokáže oslovit a zapojit stanovenou cílovou skupinu. To dokáže umělá inteligence proto, že analyzovala nepředstavitelně velké množství dat, a to včetně textů, článků, příspěvků ze sociálních sítí.

Nemusí však jít jen o generování textu jako obsahu blogu či profilu na sociálních sítích, ale umělá inteligence vám velice pomůže i v oblasti SEO (Search Engine Optimization), což je optimalizace vašeho firemního webu pro vyhledávače. Konkrétně může umělá inteligence analyzovat popis činnosti vaší společnosti se stávajícími texty a cílovou skupinou a na základě těchto dat vám doporučit vhodná klíčová slova či optimalizované texty pro vyhledávače. Tímto můžete ušetřit několik desítek tisíc korun.

Poslední, ale ne příliš využívanou, možností, kterou umělá inteligence nabízí, je generování personalizovaných zpráv pro vaše zákazníky vycházející z jejich předchozího nákupu, preferencí či chování. Tím si zákazníka velice nakloníte a vybudujete si u něj loajalitu.

#2 Online Marketing

Další velice častým využitím umělé inteligence je online marketing. Může za to především rozvoj algoritmů umělé inteligence a schopnost rozpoznávat vzorce chování zákazníků jako reakci na jednotlivé marketingové kampaně. Umělá inteligence vám totiž dokáže personalizovat reklamu, a to včetně vygenerovaného obsahu, speciálně pro vaši cílovou skupinu zákazníků.

Zdroj: Shutterstock

To může souviset hned s celou řadou faktorů, jako jsou demografické údaje, preference, věk nebo chování dalších zákazníků. Je prokázáno, že čím více personalizovaná reklama je pro konkrétní cílovou skupinu, tím více má nadějí na úspěch. Pomocí umělé inteligence můžete také velice snadno optimalizovat texty na svých webových stránkách, které jsou asi vaší nejviditelnější vizitkou.

Součástí online marketingu jsou i chatboti, které můžete využít pro zákaznickou podporu. Dneska se již poměrně často setkáváme s tím, že na zákaznické podpoře či na firemním chatu je nějaký chatbot, který komunikuje se zákazníky pomocí přirozeného jazyka a zcela plynule jim odpovídá a řeší jejich problémy, a to v reálném čase.

Asi hlavní výhodou chatbotů je fakt, že jsou dostupni nonstop, čili 24/7, a společnost nemusí přitom platit žádnou operátorku. To jednoznačně může přispět pro zlepšení vztahů se zákazníky či ke zkrácení odezvy. V praxi tak můžete jako firma významně ušetřit náklady na zaměstnance, ale zároveň zkvalitnit své služby.

#3 Právní služby

V souvislosti s právními službami je dopředu nutné říci, že je důležité vybrat správnou umělou inteligenci. U některých totiž nemůžete mít zcela jistotu, že vám tato umělá inteligence vygenerovala legislativně správné právní texty. Nicméně je velice výhodné ji využít pro doprovodné materiály či pro hrubou orientaci.

Zdroj: Shutterstock

Nicméně i přesto je velice výhodné nechat umělou inteligenci vygenerovat nějaké právní dokumenty, jako jsou smlouvy či alespoň osnovy smluv. Zároveň dokáže i zkontrolovat, zda jsou dané texty v souladu s právními předpisy. S tou správnou technologií umělé inteligence můžete dokonce pracovat jako s virtuálním právním asistentem.

Může vám vypracovat rozsáhlé právní rešerše místo asistentů, které byste museli zaplatit. Jejich odpověď je však rychlá, a proto vám šetří nejen náklady, ale také čas. Náklady vám pak ušetří dvojnásob, protože nemusíte navíc oslovovat ani specializovanou právní poradenskou kancelář, které bývají velice drahé.

#4 Zpracování a analýza dat

Právě v olbasti analýzy dat a jejich interpretaci umělá inteligence vyniká. Jedním z nástrojů pro tento obor je třeba prediktivná analytika, která využívá množství dat pro predikci budoucích událostí. Celá řada podniků si pak nechává draze zpracovávat prediktivní analýzu, aby se na základě toho mohli lépe rozhodovat a identifikovat případný potenciál.

Zdroj: Shutterstock

Analýzou velkého souboru dat můžete také optimalizovat provoz či identifikovat nejrůznější trendy a vzorce, které vám pomocou vylepšit pracovní procesy. Jako ukázku můžeme uvést prognózu prodeje, kdy vám umělá inteligence identifikuje prodejní příležitost, kterou můžete chytře využít a upravit podle toho stav svých zásob.

#5 Programování

Umělá inteligence, a zvláště chatboti, jsou velice hojně využíváni i programátory. Chatboti totiž hravě dokáží napsat či opravit nějaký kus kódu, který může posloužit k vylepšení vašich webových stránek nebo lepší automatizaci rutinních úkolů. Pokud máte třeba opakujícíc se rutinní úkoly v rámci programování, je ideální je vyřešit pomocí generování kódu a jeho formátování.

Zdroj: Shutterstock

Vaši programátoři se tak mohou soustředit na daleko důležitější věci, než je psaní opakujícího se kódu. Umělá inteligence ale také může váš programovací kód projít, odladit veškeré chyby a třeba ho optimalizovat. V programování totiž lze napsat například kód na průchod databáze několika způsoby s tím, že každý trvá různě dlouho. Umělá itneligence vám dokáže upravit kód tak, aby tento průchod databází trval co nejkratší dobu.


Dá se říci, že využití umělé inteligence ve firmách nabízí takřka neomezené možnosti pro vylepšení vaší produktivity, konkurenceschopnosti a inovace. S umělou inteligencí je však potřeba zacházet opatrně. Než nasadíte umělou inteligenci, musíte si stanovit strategii pro její využití a cíle, kterých chcete dosáhnout.

Nasazení umělé inteligence není vše. Musíte také správně proškolit své zaměstnance, aby s touto umělou inteligencí uměli řádně pracovat. Pokud jí totiž nebudou využívat, tak z ní nebudete nikdy čerpat tolik benefitů. Poslední a hodně diskutovanou radou je etika. Ta je u umělé inteligence zvláště důležitá. Myslete na to a využívejte umělou inteligenci je dle obecně uznávaných etických zásad.

Diskuse ke článku 5 tipů jak využít umělou inteligenci ve firmě, a ušetřit tak náklady i čas

Žádné komentáře.