CDR.cz - Vybráno z IT

Do čeho se vyplatí vkládat úspory v době inflace?

Zdroj: Shutterstock

Vlivem inflace ztrácí naše úspory na hodnotě. Jinými slovy za sto korun jste si před deseti lety koupili více zboží než dnes. Jedinou možností, jak minimalizovat tuto ztrátu hodnoty je strategicky investovat do nejrůznějších aktivit či komodit. Není ale jedno, do čeho budete investovat. Kam vkládat úspory v době inflace a jak minimalizovat rizika spojená s tímto procesem? To si vysvětlíme v následujícím článku.

Nesázejte všechno na jednu kartu

Hned na začátek je důležité zmínit, že je zapotřebí investiční portfolio diverzifikovat, což znamená rozdělit do několika různých oblastí. Důvodem je následná minimalizace rizika. Každé odvětví mohou postihnout nějaké trable a vést k hromadnému propadu. Například koronavirus způsobil propady na burze prakticky pro celý turistický a restauratérský trh. I pokud se domníváte, že vámi zvolené odvětví přece nemůže nic postihnout, rozložte své investice do více odvětví a minimalizujte své riziko. 

Při diverzifikaci portfolia je důležité také zvážit různé třídy aktiv, jako jsou akcie, jednotlivé sektory, dále pak dluhopisy, nemovitosti a komodity. Například investice do akcií může nabídnout potenciál růstu a dlouhodobého zhodnocení, zatímco investice do nemovitostí může poskytovat stabilní příjmy z nájemného a ochranu proti inflaci. Při vkládání úspor do různých aktiv je důležité zohlednit vlastní rizikový profil a finanční cíle.

Dalším aspektem diverzifikace je rozložení investic napříč různými odvětvími a geografickými oblastmi. Investování do odlišných sektorů a regionů pomáhá snižovat riziko spojené s jednotlivými trhy. V některých případech se vyplatí i investice v různých zemích světa. Například v případě, že jedno odvětví nebo region čelí problémům, ostatní investice v portfoliu mohou tuto ztrátu kompenzovat. Je také důležité pravidelně revidovat své portfolio a přizpůsobovat ho aktuálním podmínkám na trhu.

Zdroj: Shutterstock

II. Investování do akcií

Investování do akcií je jednou z možností, jak zhodnotit své úspory v době inflace. Akcie mají potenciál růstu a mohou přinést vysoké výnosy. Při investování do akcií je důležité vybrat si kvalitní a stabilní společnosti s dlouhodobým potenciálem růstu. Při výběru akcií je vhodné provést důkladný výzkum, analyzovat finanční zdraví společností, sledovat vývoj trhu a zvažovat investiční horizont.

Každá tato investice je pak spojena i s určitým rizikem. Můžete veškeré úspory investovat do společnosti, která v současné době vykazuje dobrý růst. Za rok se ale rozhodne sama společnost investovat do nových technologií, což ji může zadlužit a hodnota akcií a vašeho zisku pak dramaticky padá.

Na druhou stranu platí pravidlo risk je zisk. Některé startupy nabízejí akcie skutečně levně a pokud by se z nich za deset let staly technologičtí giganti, byli byste miliardáři. Vezměme si příklad z Googlu, který na svém začátku jako podmínku pro přijetí nových zaměstnanců požadoval odkoupení nějakých procent akcií. Ten, kdo si tyto akcie ponechal dneska vlastní velkou část Googlu a má o svůj příjem postaráno. Na počátku to ale takto výhodně nevypadalo. Investoři by se také měli naučit přijímat riziko a připravit se na možné výkyvy na trhu. Dlouhodobý přístup k investování do akcií může přinést významné zhodnocení v době inflace.

Zdroj: Shutterstock

III. Investování do nemovitostí

Nemovitosti jsou tradiční formou investice, která může být odolná vůči inflaci. Na rozdíl od investování do akcií, musíte uvažovat o nutné údržbě nemovitostí. Když zakoupíte například byt za 5 000 000 Kč a pronajmete ho za 20 000 Kč, bude se vám splácet 250 měsíců, což je více než dvacet let.

Dále záleží, koho si vezmete jako nájemníka. Nejlepší jsou rodiny, které ale neplatí tolik, nicméně vám byt nezlikvidují. Nejhorší je vzít si s vidinou dobrého výdělku partu studentů. Tak či onak počítejte s tím, že za cca pět let budete muset byt rekonstruovat a znovu vybavit novou kuchyňskou linkou, malbou, atd. Tím se samozřejmě návratnost ztrácí v nedohlednu.

Z pohledu investice se ale na to musíme koukat trochu jinak. Máte svůj jistý měsíční příjem a byt, který jste koupili před deseti lety za dva miliony korun, má teď hodnotu pěti milionů. Z pohledu tržní ekonomiky tak došlo k obrovskému zhodnocení vašeho majetku. Tuto investici si ale musíte udržovat a starat se o ni, nebo svoji hodnotu může i ztratit.

IV. Investování do komodit

Dalším sektorem, který může ochránit vaše úspory před inflací jsou komodity. Investování do komodit, jako je zlato, stříbro, ropa nebo zemědělské produkty, je totiž další možností pro zhodnocení úspor v době inflace. Komodity jsou vnímány jako vhodný prostředek pro uchování hodnoty v reálných statcích.

Při investování do komodit je důležité sledovat globální poptávku a nabídku, politické události a makroekonomické faktory, které ovlivňují ceny komodit. Pokud je například válečný konflikt v zemi vyvážející ropu, významně to ovlivní cenu této komodity. Existuje několik způsobů, jak investovat do komodit, včetně fyzického vlastnictví, futures kontraktů (což je dohoda dvou stran o směně určitého množství aktiva v určené kvalitě a za stanovenou cenu), ETF fondů a akcií společností zaměřených na komodity.

Zdroj: Shuttestock

Při investování do komodit je vhodné pečlivě studovat trh a mít realistická očekávání ohledně potenciálního vývoje cen. V případě, že jste nikdy s komoditami neobchodovali, je dobré spojit se s odborníkem a investovat do komodit zprostředkovaně přes specializovanou společnost.

V. Inflačně vázané investice

Existují také investiční nástroje, které jsou navrženy tak, aby se přizpůsobovaly inflaci a poskytovaly investorům ochranu proti nárůstu cen. Jedním z takových nástrojů jsou inflačně vázané dluhopisy. Tyto dluhopisy mají svou hodnotu vázanou na míru inflace, což znamená, že pokud se inflace zvýší, tak se také zvyšuje hodnota dluhopisů.

Investování do inflačně vázaných dluhopisů může být zajímavou možností pro ty, kteří chtějí minimalizovat dopad inflace na své úspory. Před investováním do těchto dluhopisů je však důležité se seznámit s jejich podmínkami a s podmínkami inflačního indexu, ke kterému jsou vázány.

VI. Minimalizace rizik

Každý způsob investice s sebou nese i svá rizika. Obecně pak platí, že čím větší ziskovost, tím větší riziko. Proto je nezbytné před investováním zvážit i případná rizika spojená s investováním. Jednou z klíčových strategií je pravidelné sledování trhu a inflačního vývoje. Díky tomu můžete lépe porozumět, jak inflace ovlivňuje různé investiční třídy a jaké jsou jejich výhody a nevýhody v takovém období.

Jinými slovy je dobré zjistit, jak na inflaci reaguje třeba zlato či akcie konkrétní společnosti. Je také důležité pravidelně revidovat své investiční portfolio a přizpůsobovat ho aktuálním podmínkám na trhu. Zároveň je vhodné diverzifikovat své investice napříč různými aktivy a sektory, abyste minimalizovali riziko spojené s jednotlivými investicemi.

Zdroj: Shutterstock

Dalším důležitým krokem je pečlivá analýza a výzkum předem. Před investováním do konkrétního aktiva je nutné provést důkladnou analýzu, studovat jeho historické výkonnosti, sledovat trendy a pečlivě zvážit všechna rizika spojená s danou investicí. Mnoho investorů také využívá služeb finančních poradců, kteří jim pomáhají s tvorbou strategie a správou portfolia.

Neméně důležité je také mít dostatečnou likviditu a dostupnost peněz. V případě nečekaných výdajů nebo naléhavých finančních potřeb je nezbytné mít prostředky k dispozici. Výběr vhodného investičního nástroje by měl zohledňovat i tento faktor a zajistit, že část úspor zůstane v likvidní formě.

VII. Spořící účet

Co je spořící účet?

Spořící účet je běžný bankovní produkt, který slouží k uchování a zhodnocování finančních prostředků. Mnoho bank a finančních institucí nabízí spořící účty s různými parametry a podmínkami. Při otevření spořícího účtu se vám přidělí jedinečné číslo účtu, na které můžete vkládat své peníze. Tyto peníze jsou následně spravovány bankou a můžete k nim přistupovat za určitých podmínek.

Likvidita a bezpečnost spořícího účtu

Jednou z hlavních výhod spořícího účtu je jeho likvidita. To znamená, že můžete k penězům na účtu přistupovat a vybírat si je dle svých potřeb. Většina spořících účtů nabízí možnost výběru hotovosti z bankomatu, platby platební kartou nebo elektronického bankovnictví.

Bezpečnost je další výhodou spořícího účtu. Peníze vložené na spořící účet jsou pojištěny proti ztrátě nebo krádeži a v případě, že banka selže, můžete mít nárok na kompenzaci. Vždy je ovšem důležité kontrolovat, zda je banka, která poskytuje spořící účet, plně pojištěna a licencována.

Úroková sazba

Dalším důležitým aspektem spořícího účtu je úroková sazba. Ta určuje, kolik peněz budete za své vklady na účtu získávat. V současném prostředí s inflací je klíčové najít spořící účet s co nejvyšší úrokovou sazbou. Vyšší úroková sazba vám umožní minimalizovat ztrátu hodnoty vašich úspor způsobenou inflací. Je však pravdou, že málokterý spořící účet nabízí tak vysokou úrokovou sazbu, aby se vyrovnala procentu inflace. Nicméně alespoň vám to zmírní vaši ztrátu.

Zdroj: Shutterstock

Inflace a reálný výnos spořícího účtu

Inflace snižuje kupní sílu peněz a může tak negativně ovlivnit hodnotu vašich úspor. I když vkládáte peníze na spořící účet, je důležité zohlednit inflaci při hodnocení výnosnosti. Reálný výnos spořícího účtu je rozdílem mezi úrokovou sazbou a mírou inflace. Pokud je úroková sazba nižší než inflace, vaše úspory na spořícím účtu ve skutečnosti ztrácejí hodnotu.

Hledání nejvýhodnějšího spořícího účtu

V tomto případě je klíčové zohlednit několik faktorů. Kromě úrokové sazby je důležité zjistit také další podmínky spořícího účtu, jako jsou poplatky za vedení účtu, minimální vklady, maximální výběry a přístup k penězům. Měli byste také zvážit důvěryhodnost a stabilitu banky, u které si spořící účet otevřete.

Je vhodné konzultovat s různými bankami a finančními institucemi, abyste získali přehled o nabízených spořících účtech. Porovnávání podmínek a úrokových sazeb vám umožní nalézt nejvýhodnější možnost, která vám pomůže uchovat hodnotu vašich úspor během inflace.

Závěr

V době inflace je klíčové mít jasnou strategii pro vkládání úspor a minimalizování ztrát hodnoty peněz. Diverzifikace portfolia, investování do akcií, nemovitostí, komodit a inflačně vázaných investic jsou možnosti, které mohou pomoci chránit hodnotu vašich úspor. Je však důležité provádět pečlivý výzkum, sledovat trh, analyzovat rizika a pravidelně revidovat své investice. Spolupráce s finančním poradcem může být také užitečná při tvorbě strategie a správě onoho portfolia. Pamatujte také na dostatečnou likviditu a dostupnost peněz v případě nečekaných výdajů.

Diskuse ke článku Do čeho se vyplatí vkládat úspory v době inflace?

Pondělí, 11 Březen 2024 - 21:27 | Driscoll | Tak oponovat vaší kritice není vůbec na škodu,...
Pondělí, 11 Březen 2024 - 20:13 | RedMaX | To jsme se vrátili tam, kde už jsme byli. Můžeš...
Pondělí, 11 Březen 2024 - 08:45 | Driscoll | Nemůžeš mluvit za ostatní čtenáře :D ale k tomu...
Pondělí, 11 Březen 2024 - 07:50 | RedMaX | Jenže není. Je to myšleno zcela vážně. Články...
Neděle, 10 Březen 2024 - 22:29 | Driscoll | Ale já ti věřím, že by se ta investice do AI...
Neděle, 10 Březen 2024 - 21:30 | RedMaX | Corwine, co by si tady asi tak 12 letý čtenář...
Neděle, 10 Březen 2024 - 10:22 | Driscoll | Ono celkově na CDR se už nezveřejňují recenze,...
Neděle, 10 Březen 2024 - 10:17 | Driscoll | Je to tak, každopádně k tomu, aby měl někdo...
Neděle, 10 Březen 2024 - 09:50 | Janekjankovatej | Proč fórek - forek je zde spíš ten článek ne ?...
Neděle, 10 Březen 2024 - 09:40 | Driscoll | Janekjankovatej: chápu , že se ti články nelíbí,...

Zobrazit diskusi