CDR.cz - Vybráno z IT

Google VLOGGER AI umí vygenerovat video avatary z pouhé fotografie

Zdroj: Shutterstock

Nově vyvinutý model umělé inteligence od Googlu, nazvaný VLOGGER AI, má schopnost vytvářet pohyblivé video avatary z jednoduchých statických obrázků. Tato inovativní technologie vzbuzuje naděje na pokrok v oblasti interakce s umělou inteligencí, ale současně klade i závažné otázky ohledně možného zneužití a etických důsledků.

VLOGGER AI dokáže vytvářet vysokorychlostní videa s realisticky animovanými postavami na základě pouhého jednoho statického obrazu. Jeho schopnost reprodukovat pohyby a výrazy obličeje podle vzorku řeči znamená, že může vytvářet avatary s vysokou úrovní věrnosti a realismu.

Jedním z potenciálních využití této technologie je zdokonalení interakce s umělou inteligencí, jako jsou například virtuální asistenti nebo agenty helpdesku. Avatary vytvořené pomocí VLOGGER AI mohou působit realističtěji a tím i zlepšit uživatelskou zkušenost a empatii.

Nicméně, s pokrokem v oblasti generativních modelů AI se také zvyšuje riziko zneužití. VLOGGER AI by mohl posloužit jako nástroj pro vytváření přesvědčivých deepfake videí, která mohou být použita k manipulaci, podvodům nebo šíření dezinformací.

Tým výzkumníků z Googlu, včetně Enrica Corony, autora hlavní studie o VLOGGER AI, se zabývá i těmito otázkami. Během své práce se snaží překonat nedostatky současných modelů avatarů, které často vykazují nepřesnosti nebo omezení v zobrazování celé postavy a pohybů rukou.

Zdroj: Shutterstock

Podstatným prvkem tohoto nového modelu je obzvláště jeho schopnost propojovat různé režimy dat, což umožňuje syntetizovat multimodální výstupy vysoké kvality. Tato technologie spojuje nejen text a obraz, ale i zvuk a pohyb, což otevírá široké spektrum možností, ale zároveň vyvolává otázky ohledně ochrany osobních údajů a soukromí.

Další vývoj v oblasti generativních modelů AI se bude pravděpodobně soustředit na zlepšení kontrolních mechanismů a ochrany proti zneužití. Je nezbytné, aby výzkumníci i tvůrci technologií jako VLOGGER AI dbali na to, aby využití jejich nástrojů bylo v souladu s etickými principy a normami.

Přestože nabízí inovativní možnosti v oblasti tvorby video avatarů, je důležité dbát na to, aby byl tento pokrok využíván zodpovědným a transparentním způsobem, s ohledem na možné důsledky pro společnost a jednotlivce.

Zdroje: 

Diskuse ke článku Google VLOGGER AI umí vygenerovat video avatary z pouhé fotografie

Úterý, 26 Březen 2024 - 07:32 | VCR33 | https://enriccorona.github.io/vlogger/ Ukázky na...

Zobrazit diskusi