CDR.cz - Vybráno z IT

Jak legálně zrušit koncesionářské poplatky? Proč se platí a jaké hrozí sankce?

Mnoho lidí si bohužel neuvědomuje svá práva v době, kdy za tyto poplatky nečerpají odpovídající služby.

Zdroj obrázku: Shutterstock

Proč existují koncesionářské poplatky?

Koncesionářské poplatky jsou ze zákona povinné a jsou platné jak pro televizní veřejnoprávní vysílání, tak i pro to rozhlasové. Takovéto financování veřejnoprávních médií funguje v celé řadě zemí a zde v Česku máme pouze dvě média tohoto typu. Jsou jimi Česká televize a Český rozhlas. A právě za tato dvě média jsou ze zákona povinny platit všechny domácnosti, které mají doma zařízení schopné přijímat televizní, či rozhlasový signál. Nezáleží na počtu těchto zařízení, ani tom, jak často televizi sledují, či poslouchají rozhlas. Platí se vždy jeden poplatek za celou domácnost a poplatek zahrnuje autorádia i rádia na chalupě či tunery v mobilních zařízeních.

Jeden z hlavních důvodů, proč jsou veřejnoprávní média financována z veřejných zdrojů, je, že podle Zákona o rozhlasových a televizních poplatcích (zákon č. 348/2005 Sb.) nesmějí být obchodně ani politicky závislá. A to je argumentem proti možnosti financování těchto médií ze státního rozpočtu, což by znamenalo závislost na rozhodnutí politiků sestavujících státní rozpočet.

Ačkoliv na Slovensku se pokusili jít opačnou cestou a schválili v parlamentu zrušení koncesionářských poplatků pro tento rok a financovat ho přes státní rozpočet. Uvidíme, jakou to bude mít budoucnost.

Pro rok 2023 je výše koncesionářských poplatků je u nás v České republice měsíčně takováto:

  • televizní poplatek činí 135 Kč,
  • rozhlasový poplatek činí 45 Kč

Jak koncesionářské poplatky zrušit?

Existují situace, ve kterých se lze poplatkům zcela legálně vyhnout, ale první krok musí udělat ten, kdo je chce zrušit. Kontrolovat stav všech domácností je samozřejmě nemožné, takže povinnost ohlášení stavu, kdy nepoužíváte služeb veřejnoprávních médií, a tak neplatíte poplatky, je na vás.

Jedná se například o situaci, kdy domácnost nevlastní rádio ani televizi. Tento stav ohlásíte tím, že České televizi a Českému rozhlasu pošlete čestné prohlášení o tom, že nevlastníte televizi, rádio. Tento formulář čestného prohlášení, kterým můžete čestně prohlásit, že žádný přijímač nevlastníte ani nevyužíváte, naleznete na webu České televize. 

Odhlášení od plateb probíhá v závislosti na tom, jak za služby platíte. Pokud jste poplatníkem platící přes SIPO, připravte si spojovací číslo z potvrzení o platbě SIPO. Spojovací číslo najdete na vašem dokladu SIPO.  Na kterékoli pobočce České pošty požádejte o příslušný formulář odhlášení a stačí ho jen vyplnit a odevzdat. Z České pošty odcházíte s potvrzením o odhlášení.

Pokud platíte přímo, tak si ze stránek České televize stáhněte Evidenční list a vyplněte jej. Pak vyplněný evidenční list zašlete na poplatky@ceskatelevize.cz, do datové schránky y7rjeuf, nebo poštou na adresu Česká televize, Televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 a do několika dní byste měli obdržet vyrozumění vaší žádosti.

Sledovat televizi a poslouchat rádio pak můžete online, a to jak na počítači, tak i mobilním telefonu. Ani jeden z těchto případů totiž poplatku zatím nepodléhá.

Kdo nemusí platit koncesionářské poplatky?

Zákon myslí i na osvobození od poplatku ze zdravotních či sociálních důvodů. Například jsou od něj osvobozeni ti, jejichž příjmy jsou nižší než 2,15 násobek životního minima. Nedostatečný příjem musí domácnosti pravidelně dokládat a to jednou za půl roku. Pokud to neudělají, jsou evidováni jako řádní poplatníci. Osvobozeni jsou také neslyšící a nevidomí lidé. 

Dále pak poplatky neplatí pro 1) Školy 2) Muzea, která mají televize jako součást sbírek 3) Soudy, pokud přijímače využívají pro účely soudního řízení a zastupitelské úřady české republiky v zahraničí. 4) Provozovatelé vysílání, kteří k tomu mají licenci. 5) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Co se stane, když poplatky nebudete platit?

Pokud poplatky za televizní a rozhlasové vysílání odmítnete platit i přes to, že se vás tato povinnost jasně týká ze zákona, hrozí vám pokuta 10 000 Kč ze strany České televize a 5 000 Kč pak může požadovat Český rozhlas, přičemž sankce může být udělena i opakovaně. V případě, že dlužnou částku nesplatíte včas, mohou se veřejnoprávní média zaplacení domáhat u soudu, a to včetně úroků z prodlení.

V poslední době se diskutuje o možnosti dobrovolnosti koncesionářských poplatků. Ačkoliv zaznívají hlasy ze strachu, že v takovém případě by obě média skončila, tak překvapivě se v Česku rozmohlo placení za takzvané premiové služby na internetu ve zpravodajství, video obsahu a docela se tomuto zpoplatněnému obsahu daří, protože jej zavádí více společností a vydavatelství. 

Jiří "Sirik" Vlach

Redaktor CDR/DIIT. Když nepíšu sem, natáčím na Youtube kanál, zmíněn níže a když ani tam nejsem, tak buď prokrastinuju, nebo se o někoho starám. ;)

Mafia pod lupou TV | Youtube

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Jak legálně zrušit koncesionářské poplatky? Proč se platí a jaké hrozí sankce?

Pátek, 10 Únor 2023 - 11:30 | Stan | Jo Piráty jsme jak chtěli pustili na ně a oni se...
Středa, 8 Únor 2023 - 09:18 | RedMaX | "Televizní poplatek se platí ze zařízení...
Středa, 8 Únor 2023 - 01:47 | Arctia | Největší svinstvo ovšem je především v tom, že...
Úterý, 7 Únor 2023 - 22:55 | RedMaX | Kdyby byly koncesionářské poplatky dobrovolné,...
Úterý, 7 Únor 2023 - 22:48 | RedMaX | Kdyby blbost kvetla, tak díky CDR je jaro celý...

Zobrazit diskusi