CDR.cz - Vybráno z IT

Jak umělá inteligence přináší revoluci do podnikání?

Zdroj: Shutterstock

Umělá inteligence je již dnes nedílnou součástí mnoha oblastí podnikání. Od zákaznického servisu, přes kybernetickou bezpečnost, až po výrobu a logistiku. Dá se říci, že dnes pomáhá spoustě firem zvyšovat efektivitu, snižovat náklady, vytvářet personalizované zážitky a lépe roznášet informace. Jak se neustále vyvíjí a stává se dostupnější, ale také nezbytnou pro udržení konkurenční výhody.

V tomto článku se proto podíváme na hlavní výhody, výzvy při použití, a jaké jsou nejnovější trendy a příklady úspěšné aplikace AI v různých odvětvích.

Co jsou zkratky AI a ML?

AI je široký pojem, který označuje jakýkoliv typ počítačového softwaru, který se zapojuje do lidských aktivit, jako je učení, plánování a řešení problémů. Ta se dělí na dvě hlavní kategorie: slabou AI a silnou AI. Slabá AI je schopna provádět jednu nebo několik úloh, které vyžadují lidskou inteligenci, jako je rozpoznávání obličejů, hlasu nebo textu - což můžeme považovat za současnost. A ta silná AI je teoretický koncept, který známe ze všemožných futuristických filmů, kdy by byla umělá inteligence schopen provádět jakoukoliv úlohu, kterou by mohl provést člověk, a mít vlastní vědomí, emoce a kreativitu.

Další zkratka je ML. Jedná se o nejběžnější typ AI, který se používá pro podnikové účely. Je to proces, kdy se algoritmy učí z dat a zlepšují své výkony. ML se dále dělí na tři typy: dohledané učení, nedohledané učení a zpětnovazební učení. Dohledané učení je metoda, kdy se algoritmus učí z označených dat, která obsahují správné odpovědi. Například algoritmus, který rozpoznává kočky a psy na obrázcích, se učí z dat, která jsou označena jako “kočka” nebo “pes”.

Nedohledané učení přichází na scénu v momentě, kdy se algoritmus učí z neoznačených dat, která neobsahují správné odpovědi. Například algoritmus, který rozděluje zákazníky do segmentů podle jejich chování, se učí z dat, která nejsou označena jako “segment A” nebo “segment B”. A třetí typ; zpětnovazební učení je algoritmus, který se učí z vlastní zkušenosti a odměn. Například algoritmus, který hraje šachy, se učí z toho, zda vyhrál nebo prohrál hru, a upravuje dle těchto zkušeností své budoucí tahy.

Zdroj: Shutterstock

Jak umělá inteligence obecně mění podnikové prostředí?

Má mnoho vlivů na odvětví v podnikání. Například v:

 • Zákaznickém servisu: vytváření chatbotů, virtuálních asistentů a dalších nástrojů, které poskytují rychlé, přesné a personalizované odpovědi na dotazy zákazníků. AI a ML také pomáhají analyzovat zpětnou vazbu zákazníků, předvídat jejich potřeby a nabízet jim vhodné produkty a služby.
 • Kybernetická bezpečnost a prevence podvodů: detekování a blokování hrozeb, jako jsou malware, phishing, ransomware a další. Předejde se tak podvodům, jako jsou neoprávněné transakce, krádeže identity a další. Rovněž se zvyšuje bezpečnost dat a soukromí zákazníků a zaměstnanců.
 • Výroba a logistika: optimalizace výrobních procesů, jako jsou plánování, řízení, monitorování a údržba. Zlepšují se tak logistické činnosti, jako jsou skladování, doprava, doručování a sledování. Lépe se taktéž předvídá zákaznická poptávka, ceny a další faktory, které ovlivňují výrobu a logistiku.
 • Marketing a prodej: marketingové kampaně jsou více propracované a efektivní, přičemž cílí na správné zákazníky, využívají se správné kanály a obsah, a měří správné metriky. Dochází tak k navýšení prodeje, tím že se nabízejí produktová doporučení, personalizované nabídky, dynamické ceny a další. 
 • Finanční a účetní služby: zjednodušují a automatizují se finanční a účetní procesy, jako jsou fakturace, platby, vymáhání, rozpočtování, reportování. Ovšem to není vše, s pomocí umělé inteligence se i lepší finanční poradenství, analyzují rychleji data, předvídají trendy, generují prognózy a nabízejí optimální strategie.
 • Lidské zdroje a talent management: zvyšuje se úroveň například školení a rozvoje talentů, tím že se poskytují personalizované, adaptivní kurzy, zpětná vazba a podpora. 

Zdroj: Shutterstock

Jaké jsou výhody a výzvy použití AI a ML v podnikání?

Oba tyto druhy současné umělé inteligence přinášejí řadu výhod pro podnikání, ale také některé výzvy, které je třeba řešit.

Výhody:

 • Zvýšení efektivity a produktivity, tím že automatizují a optimalizují rutinní a složité úlohy, a uvolňují čas a zdroje pro další aktivity.
 • Snížení nákladů a zvýšení zisků, tím že šetří energii, materiály, pracovní sílu a další prostředky, a zvyšují kvalitu a spolehlivost výstupů.
 • Zlepšení zákaznické spokojenosti a loajality, tím že nabízejí personalizované a plynulé zážitky, a zvyšují důvěru a transparentnost.
 • Zvýšení inovace a konkurenceschopnosti, tím že umožňují objevovat nové příležitosti, řešit nové problémy, a vytvářet nové produkty a služby.
 • Zlepšení rozhodování a strategie, tím že poskytují přesné a aktuální informace, analýzy, prognózy a doporučení.

Výzvy a překážky: 

 • Potřeba investovat do infrastruktury, technologie, dat a odborníků, které jsou potřebné pro vývoj, implementaci a správu AI  řešení.
 • Nutnost zajistit etické, zákonné a bezpečné použití, které respektuje lidská práva, soukromí, zodpovědnost a společenský dopad.
 • Je nezbytné řešit sociální a kulturní otázky, které souvisejí s AI a ML, jako jsou dopady na zaměstnanost, vzdělání, rovnost a diverzitu.
 • Udržovat lidský faktor a spolupráci, které jsou nezbytné pro úspěšné využití umělé inteligence, a zabránit izolaci, závislosti a ztrátě kontroly nad ní.
Zdroje: 

Diskuse ke článku Jak umělá inteligence přináší revoluci do podnikání?

Žádné komentáře.